Laden...

Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Onteigening

Als de overheid uw grond of gebouw wil kopen voor de aanleg van een weg, brug, spoorweg of waterweg krijgt u een schadevergoeding aangeboden. Wordt u het niet eens over de verkoop en de schadevergoeding, dan begint de overheid een onteigeningsprocedure. De rechter bepaalt dan uw schadevergoeding. De procedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Algemeen

Eerste stap: onderhandeling

Als de overheid uw grond of gebouw nodig heeft voor het algemeen belang, zoals voor de aanleg van een weg, probeert zij deze van u te kopen. Zij laat de waarde van uw grond, met eventuele gebouwen, taxeren. Op basis van die taxatie krijgt u een aanbod voor een volledige schadevergoeding. Als u niet akkoord bent en het ook na onderhandeling niet eens wordt, start de overheid een onteigeningsprocedure.

Onteigeningsprocedure

De onteigeningsprocedure bestaat uit 2 fasen: de administratieve procedure en de gerechtelijke procedure.

Administratieve procedure

In deze fase vraagt de overheid aan de Kroon (regering) om een onteigeningsbesluit te nemen. Het ontwerp van dit besluit ligt 6 weken ter inzage binnen de gemeente. Belanghebbenden, zoals eigenaren, huurders, pachters, mogen hun mening geven over het ontwerpbesluit. Uiterlijk 6 maanden later volgt het onteigeningsbesluit (Koninklijk Besluit).

 

Gerechtelijke procedure

Na het onteigeningsbesluit vraagt de overheid aan de rechter om de onteigening uit te spreken en de schadevergoeding vast te stellen die de overheid moet betalen. De rechter controleert daarbij of de administratieve procedure goed is uitgevoerd.

 

Hoogte schadevergoeding

De Onteigeningswet bepaalt dat u er door de onteigening niet op achteruit mag gaan, niet in vermogen en ook niet in inkomen. U krijgt dus een volledige vergoeding van alle schade die het directe en noodzakelijke gevolg is van de onteigening. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit vergoeding van:

  • waardevermindering van de overblijvende grond
  • verlies aan inkomsten
  • verhuiskosten
  • financieringskosten
  • belastingschade
  • herinrichtingskosten
  • advocaatkosten
  • andere redelijke deskundigenkosten, zoals van een taxateur, makelaar of accountant

De schadevergoeding wordt verrekend met eventuele voordelen of andere vergoedingen zoals een planschadevergoeding.

Vraag en antwoord

Hoe begint de gerechtelijke onteigeningsprocedure?

De overheid roept u met een dagvaarding op om voor de rechter te verschijnen.

Met welke kosten krijg ik te maken bij een onteigeningsprocedure?

De (redelijke) kosten die u maakt krijgt u vergoed, zoals uw griffierechten, kosten voor een advocaat en deskundigen.

Hoe verloopt de onteigeningsprocedure voor de rechter?

De rechter gaat eerst met deskundigen ter plekke kijken. Hierna komt er een deskundigenrapport en dan volgt een zitting.

Relevante onderwerpen:

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.