Laden...

Onteigening

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Onteigening

Bij een onteigening wordt de overheid eigenaar van uw grond inclusief eventuele woning of gebouw. Bijvoorbeeld omdat de overheid een weg, brug, spoorweg of waterweg wil aanleggen. U krijgt een schadevergoeding aangeboden. Wordt u het niet eens over de verkoop en de schadevergoeding, dan begint de overheid een onteigeningsprocedure. De rechter bepaalt dan uw schadevergoeding.

De procedure valt onder het civiele recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Onteigening

Wat komt er kijken bij een onteigening?

Stap 1: Overheid doet aanbod om uw schade te vergoeden

Als de overheid uw grond of gebouw nodig heeft voor het algemeen belang, zoals voor de aanleg van een weg, probeert zij deze van u te kopen. Dat werkt als volgt: 

 • De overheid laat de waarde van uw grond, met eventuele gebouwen, taxeren.
 • Op basis van die taxatie krijgt u een aanbod voor een volledige schadevergoeding. 

Als u niet akkoord bent met het aanbod en het ook na onderhandeling niet eens wordt, start de overheid een onteigeningsprocedure bij de rechter. 

 

Stap 2: Overheid start onteigeningsprocedure bij de rechter

De onteigeningsprocedure bestaat uit 2 gedeeltes: 

 1. De administratieve procedure

  De overheid vraagt aan de regering (de Kroon) om een onteigeningsbesluit te nemen. Het ontwerp van dit besluit ligt 6 weken ter inzage binnen de gemeente. U (als eigenaar) en andere belanghebbenden, zoals huurders en pachters, mogen hun mening geven over het ontwerpbesluit. Uiterlijk 6 maanden later volgt het onteigeningsbesluit (Koninklijk Besluit). 

 2. De gerechtelijke procedure

  Na het onteigeningsbesluit vraagt de overheid aan de rechter om de onteigening uit te spreken en de schadevergoeding vast te stellen die de overheid moet betalen. De rechter controleert daarbij of de administratieve procedure goed is uitgevoerd. 
De overheid roept u met een dagvaarding op om voor de rechter te verschijnen. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

 

 

Hoogte schadevergoeding

De Onteigeningswet bepaalt dat u er door de onteigening niet op achteruit mag gaan, niet in vermogen en ook niet in inkomen. U krijgt dus een volledige vergoeding van alle schade die het directe en noodzakelijke gevolg is van de onteigening. 

De schadevergoeding kan bijvoorbeeld bestaan uit vergoeding van: 

 • waardevermindering van de overblijvende grond 
 • verlies aan inkomsten 
 • verhuiskosten 
 • financieringskosten 
 • belastingschade 
 • herinrichtingskosten 
 • advocaatkosten 
 • andere redelijke deskundigenkosten, zoals van een taxateur, makelaar of accountant 
De schadevergoeding wordt verrekend met eventuele voordelen of andere vergoedingen zoals een planschadevergoeding

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.