Laden...

Algemene informatie over onteigening

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Onteigening

Wat gebeurt er als een overheidsinstantie (bestuursorgaan) eigenaar van uw grond wil worden en daarvoor een onteigeningsprocedure begint? En wat kunt u dan doen?

Algemene informatie over onteigening

Onteigening

Onteigening betekent dat de overheid uw eigendom gedwongen kan ontnemen. Dat kan alleen in het algemeen belang, bijvoorbeeld voor de aanleg van een weg, brug, spoorweg of waterweg en als grondeigenaar heeft u recht op schadeloosstelling.

Wijziging onteigeningsprocedure per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en daarmee is de onteigeningsprocedure gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat de overheidsinstantie (bestuursorgaan) het besluit tot onteigening neemt (de onteigeningsbeschikking), de bestuursrechter de onteigeningsbeschikking moet goedkeuren (in de bestuursrechtelijke bekrachtigingsprocedure) en de civiele rechter de schadevergoeding vaststelt (in de civielrechtelijke schadeloosstellingsprocedure).

Verzoeken om onteigening die uiterlijk voor 1 januari 2024 zijn ingediend bij de regering (de Kroon) worden nog behandeld volgens de Onteigeningswet.

 

Onteigening per 1 januari 2024 (Omgevingswet)

De Omgevingswet maakt onderscheid tussen de bekrachtigings- en schadeloosstellingsprocedure en de eigendomsoverdracht.

 1. Bekrachtigingsprocedure bij de bestuursrechter
  De overheidsinstantie dient bij de bestuursrechter een verzoek in om goedkeuring (bekrachtiging) van het besluit tot onteigening (de onteigeningsbeschikking).

  Wat kunt u nu doen?
  Bent u het gedeeltelijk of helemaal niet eens met de onteigeningsbeschikking, dan kunt u dit laten weten aan de bestuursrechter.
 2. Schadeloosstellingsprocedure bij de civiele rechter
  De onteigenaar (meestal de overheid) vraagt aan de civiele rechter om schadeloosstelling vast te stellen. U krijgt hierover bericht.

  Wat kunt u nu doen?
  U kunt aan de rechter uw reactie laten weten.
 3. Overdracht van de eigendom
  De onteigenaar is pas eigenaar van de grond als de notaris de onteigeningsakte in de openbare registers heeft ingeschreven.

 

Onteigening volgens Onteigeningswet (tot 1 januari 2024)

Heeft de overheidsinstantie op 31 december 2023 of eerder een verzoek om onteigening ingediend bij de regering (de Kroon)? Dan geldt de Onteigeningswet (ook als de onteigeningsprocedure doorloopt in 2024 of daarna).

De onteigeningsprocedure volgens de Onteigeningswet bestaat uit 2 delen:

 1. Administratieve procedure
  De overheidsinstantie vraagt aan de regering om een onteigeningsbesluit te nemen. Het ontwerp van dit besluit ligt 6 weken ter inzage binnen de gemeente.

  Wat kunt u nu doen?
  U mag als eigenaar uw mening geven over het ontwerpbesluit. Andere belanghebbenden, zoals huurders en pachters, mogen dat ook. Uiterlijk 6 maanden later volgt het onteigeningsbesluit (Koninklijk Besluit).

 2. Onteigeningsprocedure bij de civiele rechter
  De overheidsinstantie stuurt u een dagvaarding. In de dagvaarding staat onder meer de oproep om bij de civiele rechter te komen, wat de overheidsinstantie wil onteigenen en welke schadevergoeding de overheidsinstantie u aanbiedt. 
  Wat kunt u nu doen?
  U kunt aan de rechter uw reactie laten weten. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.
  Reageren bij de civiele rechter (dagvaardingsprocedure Onteigeningswet)

 Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact