Laden...

Ontslagprocedures werkgever

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ontslag > Ontslagprocedures werkgever

Als werkgever en werknemer samen geen overeenstemming bereiken over het einde van de arbeidsovereenkomst, kunnen zij allebei een ontslagprocedure starten. De te volgen procedure, bij het UWV of de kantonrechter, is afhankelijk van de situatie.

Procedures bij de kantonrechter vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). De UWV-procedure valt onder het bestuursrecht. In beide gevallen is het niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Ontslagprocedures werkgever

 

Als u een werknemer wilt ontslaan, kunt u samen afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en een eventuele ontslagvergoeding. Lukt dit niet, dan kunt u een ontslagprocedure starten bij het UWV of bij de kantonrechter. Welke procedure u start, hangt af van de reden voor het ontslag.

 

Reden ontslag

Procedure

UWV kantonrechter gerechtshof Hoge Raad
Bedrijfseconomische redenenX
Langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar)X
Persoonlijke redenen, zoals disfunctioneren of verstoorde arbeidsrelatieX
Niet eens met beslissing UWV X
Niet eens met beslissing kantonrechterX
Niet eens met beslissing gerechtshofX

UWV

Zijn er bedrijfseconomische redenen of is de werknemer langdurig arbeidsongeschikt? Dan vraagt u het UWV toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (ontslagvergunning).

 

Niet eens met beslissing UWV

Heeft het UWV geen toestemming gegeven voor ontslag? Dan kunt u de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit moet u doen binnen 2 maanden na de weigering door het UWV. De kantonrechter beoordeelt uw verzoek aan de hand van dezelfde criteria als het UWV.

 

Kantonrechter

U vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden bij onder andere:

 • regelmatig ziekteverzuim van de werknemer
 • disfunctioneren
 • verwijtbaar gedrag
 • een verstoorde arbeidsrelatie
 • andere persoonlijke omstandigheden
 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst die u niet tussentijds kunt opzeggen

 

Niet eens met beslissing kantonrechter

Bent u het niet eens met het oordeel van de kantonrechter? Dan kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof en daarna eventueel in cassatie bij de Hoge Raad. Een advocaat is hierbij verplicht.

 

Transitievergoeding

U bent verplicht de werknemer een financiële vergoeding (transitievergoeding) te betalen als hij 2 jaar of langer in dienst was en u:

 • zegt het contract op met toestemming van het UWV
 • laat het contract door de kantonrechter ontbinden
 • verlengt het tijdelijke contract niet
 • zegt het contract op met instemming van de werknemer

Neemt de werknemer zélf ontslag? Dan heeft hij toch recht op een transitievergoeding als hij dat doet vanwege ernstig verwijtbaar gedrag van uw kant.

Geen transitievergoeding

De werknemer heeft geen recht op transitievergoeding:

 • als hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld
 • als hij jonger is dan 18 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week heeft gewerkt
 • bij beëindiging wegens AOW
 • bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de werkgever

 

Hoogte transitievergoeding

 • over de eerste 10 gewerkte jaren: 1/6 maandsalaris per half jaar
 • daarna: ¼ maandsalaris per half jaar
 • tot een maximum van € 75.000 bruto of 1 jaarsalaris, als dat meer is

Werknemers van 50 jaar of ouder die 10 jaar of meer in dienst zijn, krijgen tot 1 januari 2020 een ½ maandsalaris per half jaar over de jaren na hun 50ste (behalve bij bedrijven met minder dan 25 werknemers).

 

Kosten

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u rekening moet houden.

Doorlooptijd

In de procedure ontbinding arbeidsovereenkomst vindt de zitting over het algemeen plaats binnen 5 weken na het indienen van het verzoekschrift. Daarna volgt meestal binnen 4 weken de uitspraak.

Vraag en antwoord

Kan ik als werknemer nog naar de kantonrechter na ontslag via het UWV?

Ja, u kunt een verzoek indienen om uw arbeidsovereenkomst te herstellen of een financiële vergoeding te krijgen.

Wat kost een ontbindingsprocedure?

Dient u het verzoek in, dan betaalt u griffierechten. Schakelt u een advocaat in, dan betaalt u daar ook voor.

Hoe lang duurt een ontbindingsprocedure?

De zitting is binnen 5 weken na het indienen van het verzoekschrift. Daarna volgt meestal binnen 4 weken de uitspraak.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedures niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum