Laden...

Ontslagprocedures werkgever

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ontslag > Ontslagprocedures werkgever

Als werkgever en werknemer samen geen overeenstemming bereiken over het einde van de arbeidsovereenkomst, kunnen zij allebei een ontslagprocedure starten. De te volgen procedure, bij het UWV of de kantonrechter, is afhankelijk van de situatie.

Procedures bij de kantonrechter vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). De UWV-procedure valt onder het bestuursrecht. In beide gevallen is het niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Ontslagprocedures werkgever

Als u een werknemer wilt ontslaan, kunt u uw werknemer vragen vrijwillig akkoord te gaan met zijn ontslag (uwv.nl). Lukt dit niet, dan kunt u een ontslagprocedure starten bij het UWV of bij de kantonrechter. Welke procedure u start, hangt af van de reden voor het ontslag.
Reden ontslagUWVKantonrechterGerechtshofHoge Raad
Bedrijfseconomische redenenX
Langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar)X
Persoonlijke redenen, zoals disfunctioneren of verstoorde arbeidsrelatieX
Niet eens met beslissing UWV X
Niet eens met beslissing kantonrechterX
Niet eens met beslissing gerechtshofX

UWV

Zijn er bedrijfseconomische redenen of is de werknemer langdurig arbeidsongeschikt? Dan vraagt u het UWV toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (ontslagvergunning).

 

Niet eens met beslissing UWV

Heeft het UWV geen toestemming gegeven voor ontslag? Dan kunt u de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit moet u doen binnen 2 maanden na de weigering door het UWV. De kantonrechter beoordeelt uw verzoek aan de hand van dezelfde criteria als het UWV.

 

Kantonrechter

U vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden bij onder andere:

  • regelmatig ziekteverzuim van de werknemer
  • disfunctioneren
  • verwijtbaar gedrag
  • een verstoorde arbeidsrelatie
  • een combinatie van de hiervoor genoemde gronden

 

Niet eens met beslissing kantonrechter

Bent u het niet eens met het oordeel van de kantonrechter? Dan kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof en daarna eventueel in cassatie bij de Hoge Raad. Een advocaat is hierbij verplicht.

 

Kosten

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u rekening moet houden.

Doorlooptijd

In de procedure ontbinding arbeidsovereenkomst moet de zitting volgens de wet plaatsvinden binnen 5 weken na het indienen van het verzoekschrift. Daarna volgt meestal binnen 4 weken de uitspraak.


Vraag en antwoord

Kan ik als werknemer nog naar de kantonrechter na ontslag via het UWV?

Ja, u kunt een verzoek indienen om uw arbeidsovereenkomst te herstellen. Of bijvoorbeeld omdat uw werkgever onwillig is om een financiële vergoeding te betalen.

Wat kost een ontbindingsprocedure?

Dient u het verzoek in, dan betaalt u griffierechten. Schakelt u een advocaat in, dan betaalt u daar ook voor. Mogelijk heeft u recht op een toevoeging (rechtsbijstand.nl).

Hoe lang duurt een ontbindingsprocedure?

De zitting moet volgens de wet binnen 5 weken na het indienen van het verzoekschrift plaatsvinden. Daarna volgt meestal binnen 4 weken de uitspraak.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedures niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.