Laden...

Schadevergoeding van de overheid

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Schadevergoeding van de overheid

Als u schade heeft als gevolg van een zogenoemd onrechtmatig besluit van de overheid (bestuursorgaan), kunt u een procedure beginnen bij de bestuursrechter, de civiele rechter of de kantonrechter. In de procedure vraagt u om een schadevergoeding van de overheid, bijvoorbeeld een gemeente, provincie of het waterschap.

Afhankelijk van de procedure is het wel of niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Schadevergoeding van de overheid

Wanneer is er sprake van een onrechtmatige overheidsdaad? Wat kunt u doen als u schade heeft als gevolg van een onrechtmatige overheidsdaad?

Let op!

Onderstaande informatie gaat alleen over het verzoeken van schadevergoeding als gevolg van een onrechtmatig (=onterecht) genomen overheidsbesluit. Dit wordt ook een onrechtmatige overheidsdaad genoemd.

 

Wanneer is er sprake van een onrechtmatige overheidsdaad?

Een overheidsorganisatie kan op 2 manieren tegenover particulieren en organisaties onrechtmatig handelen (een onrechtmatige overheidsdaad plegen):

1. Onrechtmatig handelen als gevolg van een besluit

Een overheidsorganisatie neemt een besluit. Bijvoorbeeld over het afgeven van een vergunning. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de overheidsorganisatie. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. De bestuursrechter kan beslissen dat het besluit onrechtmatig is en dat het besluit vernietigd moet worden. Er is dan sprake van een onrechtmatig genomen besluit.

2. Onrechtmatig overheidsdaad als gevolg van een feitelijke handeling

Een onrechtmatige overheidsdaad kan ook voortkomen uit een zogenoemde feitelijke handeling van de overheidsorganisatie. Vaak ontstaat dit door nalatigheid of onzorgvuldigheid.

Bijvoorbeeld:
De gemeente heeft besloten om een trambaan vlak langs een huis te bouwen. Tijdens de bouw zijn er fouten gemaakt waardoor een deel van het huis verzakt is. De bewoner lijdt hierdoor schade.De trambaan valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er is dan sprake van een onrechtmatige feitelijke handeling.

 

 

U heeft schade als gevolg van een onrechtmatige overheidsdaad, wat nu?

Stap 1: zelf schadevergoeding vragen

Als u door een onrechtmatige overheidsdaad schade heeft, vraagt u eerst zelf om een schadevergoeding bij de overheidsorganisatie.

Stap 2: naar de rechter

Wordt uw verzoek afgewezen?
Of kunt u het niet eens worden over de hoogte van de schadevergoeding?
Of reageert de overheidsorganisatie niet binnen 8 weken?

Dan kunt u de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen.

Afhankelijk van de schade die u heeft geleden gaat u naar de bestuursrechter of de civiele rechter.

 

Procedures schadevergoeding van de overheid: naar welke rechter?

 

Is uw claim hoger dan € 25.000?

Dan gaat u naar de civiele rechter. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

Is uw claim lager dan € 25.000?

Dan kunt u kiezen of u naar de bestuursrechter of naar de kantonrechter gaat. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Heeft u al een verzoek tot schadevergoeding ingediend bij de bestuursrechter, dan kunt u daarna niet voor dezelfde zaak naar de kantonrechter (of andersom)

 

Uitzondering specifieke zaken

Vordert u schadevergoeding in een van de volgende gebieden?

  • Sociale verzekeringen
  • Ambtenarenrecht
  • Vreemdelingenrecht
  • Belastingen

Dan gaat u altijd naar de bestuursrechter. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact