Laden...

Bestuursrechtelijke procedure schadevergoeding overheid

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Schadevergoeding van de overheid > Bestuursrechtelijke procedure schadevergoeding overheid

Als u schade heeft als gevolg van een zogenoemd onrechtmatig besluit van de overheid (bestuursorgaan), kunt u een procedure beginnen bij de bestuursrechter, de civiele rechter of de kantonrechter. In de procedure vraagt u om een schadevergoeding van de overheid, bijvoorbeeld een gemeente, provincie of het waterschap.

Afhankelijk van de procedure is het wel of niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Bestuursrechtelijke procedure schadevergoeding overheid

Als u door een onrechtmatig besluit van een overheidsorganisatie schade heeft, vraagt u eerst om een schadevergoeding bij de overheidsorganisatie zelf. Als de overheidsorganisatie dit afwijst of niet binnen 8 weken reageert, kunt u de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen.

U kunt deze procedure zowel tijdens als na de beroepsprocedure tegen het schadeveroorzakende besluit starten.

Wilt u een snelle, voorlopige beslissing omdat u met spoed een voorschot op de schadevergoeding nodig heeft? U kunt de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen.

 De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Verzoekschrift indienen

  U kunt zelf een verzoekschrift tot schadevergoeding opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • datum
  • waarom u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding als gevolg van het besluit (oorzaak)
  • de hoogte van de schadevergoeding die u vraagt


  Dateer en onderteken het verzoekschrift. Daarna kunt u het verzoekschrift naar de rechtbank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.
  Welke rechtbank?

  Mee te sturen documenten:

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het verzoekschrift. Zoals:

  • een afschrift van het schadeveroorzakende besluit van de overheidsorganisatie of
  • de uitspraak van de rechter in de beroepsprocedure over het schadeveroorzakende besluit
  • een berekening van de schade die u lijdt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt onderbouwt


  Partijen informeren

  De rechtbank informeert de overheidsorganisatie en eventuele belanghebbenden dat u een procedure bent gestart.

 • Een overheidsorganisatie is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan de overheidsorganisatie om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • De rechtbank stuurt u kopieën van de stukken die de overheidsorganisatie heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van de overheidsorganisatie of een deskundigenrapport. Eventuele belanghebbenden kunnen ook stukken indienen.

  U kunt tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe stukken indienen. Zo hebben de rechter en andere partij(en) voldoende tijd om de stukken te lezen.

   

   

 • Uw zaak wordt normaal gesproken behandeld tijdens een zitting. Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling van uw verzoek tot schadevergoeding

  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de beroepsprocedure schadevergoeding zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat de bestuursrechter kennelijk onbevoegd is, de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond) of omdat het beroepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk).

  Uitnodiging zitting

  Alle partijen ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Vaak is de zitting binnen 3 maanden na het indienen van uw beroepschrift

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting op uw verzoek tot schadevergoeding te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de overheidsorganisatie en eventuele belanghebbenden.

  Openbaarheid van zittingen

  De zitting van een beroepsprocedure schadevergoeding van de overheid is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.
  Zitting bijwonen

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen of meebrengen, dan moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en aan de overheidsorganisatie.
  Meer over getuigen tijdens een rechtszaak

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure schadevergoeding richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

 • De rechter doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak.

  De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het verzoek gegrond. U krijgt meestal de schadevergoeding (gedeeltelijk) toegekend. Is het verzoek alleen maar gegrond in verband met formele kanten van de besluitvorming, dan kan het zo zijn dat de inhoudelijke beslissing (geen schadevergoeding) ongewijzigd blijft. 

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. U krijgt geen schadevergoeding.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de rechtbank te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan wordt uw beroep alsnog tijdens een zitting behandeld.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan. Welk gerecht het hoger beroep behandelt, is afhankelijk van het soort zaak. Meer over hoger beroep in een bestuurszaak.

Kosten bestuursrechtelijke procedure

Aan de beroepsprocedure schadevergoeding van de overheid zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat en een mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd bestuursrechtelijke procedure

De beroepsprocedure schadevergoeding van de overheid duurt minimaal 3 maanden en kan oplopen tot 1 jaar.

 

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.