Laden...

Procedures schadevergoeding van de overheid

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Schadevergoeding van de overheid > Procedures schadevergoeding van de overheid

Als u schade heeft als gevolg van een zogenoemd onrechtmatig besluit van de overheid (bestuursorgaan), kunt u een procedure beginnen bij de bestuursrechter, de civiele rechter of de kantonrechter. In de procedure vraagt u om een schadevergoeding van de overheid, bijvoorbeeld een gemeente, provincie of het waterschap.

Afhankelijk van de procedure is het wel of niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedures schadevergoeding van de overheid

Als u door een onrechtmatig besluit van de overheidsorganisatie schade heeft, vraagt u eerst om een schadevergoeding bij de overheidsorganisatie zelf. Als de overheidsorganisatie dit afwijst kunt u de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen. Afhankelijk van de schade die u heeft geleden gaat u naar de bestuursrechter of civiele rechter.  

Naar welke rechter

Schade op het gebied van: Welke rechter?
Sociale verzekeringen Bestuursrechter
Ambtenarenrecht Bestuursrechter
Vreemdelingenrecht Bestuursrechter
Belastingzaken Bestuursrechter
Overige zaken, claim tot € 25.000

Bestuursrechter of kantonrechter

Overige zaken, claim meer dan € 25.000 Civiele rechter

 

Kiezen tussen bestuursrechter en kantonrechter

Bij overige zaken met een claim tot € 25.000 kunt u kiezen of u naar de bestuursrechter of kantonrechter gaat. Dit geldt niet als er al een verzoek is ingediend. In dat geval kunt u niet wisselen. Als er bijvoorbeeld een verzoek is ingediend bij de bestuursrechter, dan is de kantonrechter niet bevoegd de zaak te behandelen en andersom.

 

Verschillen bestuursrechter, kantonrechter en civiele rechter

Bij de bestuursrechter en kantonrechter is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Bij de civiele rechter bent u verplicht een advocaat in te schakelen als de claim hoger is dan € 25.000. Daarnaast verschilt de hoogte van het griffierecht. Afhankelijk van of u wel of geen recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten is het voordeliger om een bestuursrechtelijke procedure te starten.

 

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact