Laden...

Tussentijdse beëindiging Wsnp

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksSchulden > Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) > Tussentijdse beëindiging Wsnp

Komt u er met de hulp van uw schuldhulpverlener niet uit met uw schuldeisers? En komt er geen minnelijke schuldenregeling tot stand? Dan kunt u de rechter vragen om toelating tot de wettelijke schuldsanering. Hiervoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Tussentijdse beëindiging Wsnp

Vinden de schuldeiser of Wsnp-bewindvoerder dat de schuldenaar zich niet aan de regels en verplichtingen van de Wsnp houdt? Dan kunnen zij de rechter vragen om tussentijdse beëindiging van de maatregel. Ook de rechter-commissaris kan dit vragen aan een andere rechter. De schuldenaar kan zich hiertegen verweren.

De procedure bestaat uit de volgende stappen: 

>Alles uitklappen
 • Bent u schuldeiser? U kunt de verzoekschriftprocedure starten door de rechter een verzoekschrift te sturen. U bent de verzoeker. Het is verplicht om een advocaat in te schakelen.

  Inhoud verzoekschrift

  In het verzoekschrift zet u in ieder geval: 

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats 
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de schuldenaar
  • wat u vraagt en waarom (verzoek en gronden)
  • naam, adres en telefoonnummer van uw advocaat

  Uw advocaat dateert en ondertekent het verzoekschrift.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Verzoekschrift opsturen

  Stuur het verzoekschrift naar de rechtbank die toezicht houdt op de wettelijke schuldsanering.

  U stuurt het verzoekschrift, met bijlagen, in drievoud naar de rechtbank (insolventiegriffie). U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

 • De schuldeiser en schuldenaar krijgen een uitnodiging voor de mondelinge behandeling (zitting). Hierin staat wanneer (datum en tijdstip) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. De schuldenaar ontvangt bij de uitnodiging een kopie van het verzoekschrift met de bijlagen.

  Andere datum

  Schikt de datum u niet, dan kunt u als schuldeiser of schuldenaar contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief. Mogelijk kan er uitstel verleend worden. Komt u als schuldeiser niet naar de zitting? Dan kan de rechter uw verzoek afwijzen.

 • Bent u de schuldenaar? En bent u het niet eens met het verzoek tot tussentijdse beëindiging? U kunt tegen dit verzoek in verweer gaan en een verweerschrift indienen. In dit geval bent u de verweerder. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting.

  Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht.

  Inhoud verweerschrift

  In het verweerschrift zet u in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • uw reactie op het verzoekschrift (met vermelding van het kenmerk), met argumenten

  Dateer en onderteken het verweerschrift.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van de stukken waarnaar u in het verweerschrift verwijst, nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld overeenkomsten of schriftelijke getuigenverklaringen.

  Verweerschrift opsturen

  U stuurt het verweerschrift, met bijlagen, in drievoud naar de rechtbank. Het moet daar minimaal 5 dagen voor de zitting binnen zijn. Het adres staat in de oproep voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

 • Bent u de schuldenaar? U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit ertoe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid uw mening te geven.

  Volmacht

  Laat u zich als schuldenaar op de zitting vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of iemand anders die op de hoogte is van de zaak? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.

  De mondelinge behandeling

  De verzoeker (de schuldeiser) krijgt als eerste het woord en licht zijn verzoek toe. Dan mag de schuldenaar als verweerder zijn reactie geven. Daarna komen de schuldenaar en de schuldeiser nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden geen getuigen gehoord.

  De zitting is niet openbaar

  Als u daar prijs op stelt, mag u iemand meenemen ter ondersteuning. Maar dit is dan een toehoorder en geen getuige.

 • De rechter beoordeelt het verzoek van de schuldeiser. Er zijn 3 mogelijkheden. De rechter:

  • beslist tot tussentijdse beëindiging en kan, in bepaalde gevallen, tegelijkertijd het faillissement van de schuldenaar uitspreken.
  • wijst het verzoek af en de schuldsaneringsregeling loopt door.
  • wijst het verzoek af en verbindt nieuwe voorwaarden aan de regeling, zoals een verlenging van de periode.

  Bent u het als schuldeiser of schuldenaar niet eens met de beslissing van de rechtbank, dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

 • Hoger beroep

  In een hoger beroep legt u de uitspraak van de rechter voor aan het gerechtshof voor een nieuwe behandeling. Dit moet u binnen 8 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen met een beroepschrift.

  •  u kunt als schuldeiser in hoger beroep als de rechter uw verzoek tot tussentijdse beëindiging heeft afgewezen.
  •  u kunt als schuldenaar in hoger beroep als de rechter:
   • het verzoek tot tussentijdse beëindiging toewijst.
   • nieuwe voorwaarden aan de Wsnp-regeling verbindt, zoals verlenging van de periode van de Wsnp-regeling.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 dagen in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

 

 

Registratie en publicatie beëindiging Wsnp

De griffie van de rechtbank:

 

 

Kosten procedure schuldsanering

Voor de procedures rondom de Wsnp betaalt u geen griffierechten. Mogelijk heeft u wel andere kosten, zoals een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd procedure schuldsanering

Het verzoek wordt meestal binnen 2 tot 3 maanden behandeld. Tijdens de zitting vertelt de rechter u wanneer u het vonnis krijgt toegestuurd. Doorgaans is dat binnen één of twee weken.

 


Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact