Laden...

Procedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Verzoek teruggave rijbewijs

Als uw rijbewijs is ingevorderd en/of ingehouden, dan kunt u bij de rechtbank een klaagschrift indienen. Hierin vraagt u of u uw rijbewijs (voorlopig) kunt terugkrijgen. Uw beklag valt onder het strafrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure

Na invordering beslist eerst de officier van justitie over het wel of niet (voorlopig) teruggeven van het rijbewijs. Hij beslist hierover binnen 10 dagen na de invordering. Besluit de officier van justitie dat u het rijbewijs niet (voorlopig) terugkrijgt? Dan behandelt de rechter uw klaagschrift, dat ook bij de officier van justitie bekend is, op een zitting. En beslist hij over het wel of niet (voorlopig) teruggeven.

De procedure verzoek teruggave rijbewijs leidt tot een voorlopig oordeel. De uiteindelijke beslissing wordt bij de behandeling van de strafzaak genomen.

 

 De procedure om uw rijbewijs terug te vragen bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • In een klaagschrift kunt u de rechter vragen of u uw rijbewijs (voorlopig) kunt terugkrijgen.

  Een klaagschrift opstellen

  Het klaagschrift moet de volgende gegevens bevatten:

  • uw naam en adres
  • de beslissing waarmee u het oneens bent
   • U vermeldt de invordering als beslissing, als u het klaagschrift indient na de invordering van uw rijbewijs (rijksoverheid.nl)
   • U vermeldt de inhouding van uw rijbewijs als beslissing, als u het klaagschrift indient na het besluit van de officier van justitie om uw rijbewijs in te houden.
  • de redenen waarom u het met deze beslissing niet eens bent of waarom u niet zonder rijbewijs kunt (bewijsstukken meesturen)
  • datum en ondertekening

  U kunt ook uw advocaat een volmacht geven om het klaagschrift namens u in te dienen.

  Het Juridisch Loket biedt een voorbeeld van een klaagschrift (juridischloket.nl) aan.

  Naar welke rechtbank stuurt u het klaagschrift

  Bent u al gedagvaard of opgeroepen voor de OM-hoorzitting?

  Dan kunt u uw klaagschrift sturen naar de rechtbank van het arrondissement waar u moet verschijnen. Het adres van de rechtbank vindt u op de dagvaarding of de oproep. Vermeld op de envelop bij het adres: t.a.v. Afdeling Strafrecht.

  Heeft u nog geen dagvaarding of oproep voor de OM-hoorzitting ontvangen?

  Dan kijkt u naar de plaats waar de overtreding is begaan en onder welke rechtbank deze plaats valt.

  Zie: Werk- en rechtsgebieden rechtbanken

  Bij het overzicht met rechtbanken vindt u de contactgegevens. Vermeld op de envelop bij het adres: t.a.v. Afdeling Strafrecht.

  Let op: bij rechtbank Midden-Nederland kunt u gebruikmaken van een formulier, zie pagina formulieren en rekesten - rechtbank Midden-Nederland. In het formulier leest u hoe u het naar de rechtbank verstuurt.

 • U ontvangt een oproep voor een zitting waarin de rechter uw beklag op de invordering of inhouding van uw rijbewijs behandelt. Ook het Openbaar Ministerie ontvangt een oproep. 

 • Tijdens de zitting bespreekt de rechter het klaagschrift. Ook mag u zelf of uw advocaat een toelichting geven. De officier van justitie komt daarna aan het woord. U of uw advocaat en de officier van justitie mogen hierna op elkaars standpunten reageren.

  Laatste woord

  In deze procedure heeft u geen recht op het laatste woord (zoals in een strafzaak). Als uw advocaat eerst het woord heeft gevoerd, is het wel gebruikelijk dat u aan het eind van de zitting de gelegenheid krijgt om als laatste te spreken.

  Aanwezigen

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan kunt u de vragen van de rechter beantwoorden en krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. U kunt ook uw advocaat machtigen om namens u te verschijnen en een mondelinge toelichting te geven.

  Openbaar

  De zitting is openbaar.

 • De rechter beslist of de invordering en/of inhouding van het rijbewijs terecht was en of deze in stand moet blijven. Meestal doet de rechter gelijk mondeling uitspraak. De rechter zet de beslissing zo spoedig mogelijk op papier in een beschikking. U wordt daarvan in kennis gesteld. Dit heet betekening.

  Het gaat bij deze beslissing om een voorlopige beslissing. De rechter, die de strafzaak behandelt, kan anders oordelen.

  Teruggave rijbewijs

  Als de beslissing is dat u uw rijbewijs terugkrijgt, zal de officier van justitie het rijbewijs naar u opsturen. Totdat u het rijbewijs in handen heeft, mag u niet rijden.

 • Als u het niet eens bent met de voorlopige beslissing in de procedure, waarin u verzoekt om teruggave van uw rijbewijs, kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad. U moet dit binnen 14 dagen na de betekening van de beslissing doen. De Hoge Raad zal uw zaak niet inhoudelijk beoordelen, maar slechts kijken of het recht juist is toegepast.

  Ook de officier van justitie kan in cassatie gaan binnen 14 dagen na de beslissing. Als dat zo is, krijgt u hier bericht van.

Kosten procedure verzoek teruggave rijbewijs

Voor de procedure van beklag tegen invordering en/of inhouding van het rijbewijs bent u geen griffierecht verschuldigd. U bent niet verplicht gebruik te maken van een advocaat. Doet u dit toch, dan kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

Doorlooptijd procedure teruggave rijbewijs

De rechter beslist meestal direct tijdens de zitting. Dit is echter een voorlopige beslissing. De uiteindelijke beslissing neemt de rechter tijdens de zitting van de zaak waarvoor het rijbewijs is ingenomen. De doorlooptijd is daarom daarvan afhankelijk.

Vraag en antwoord

Wie kan een klaagschrift tegen invordering en/of inhouding van mijn rijbewijs indienen?

Niet alleen u zelf kunt dit doen, maar ook een belanghebbende, bijvoorbeeld uw werkgever of een familielid dat qua mobiliteit van u afhankelijk is.

Kost het verzoek teruggave rijbewijs mij geld?

U betaalt geen griffierechten. Als u een advocaat inschakelt, betaalt u de kosten voor de advocaat.

Hoe lang duurt het voordat de rechter een beslissing neemt?

De rechter beslist meestal gelijk op de zitting of u uw rijbewijs wel of niet terug krijgt.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact