Laden...

Procedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Verzoek teruggave rijbewijs

Als uw rijbewijs is ingevorderd en/of ingehouden, kunt u bij de rechtbank een klaagschrift indienen. Het beklag tegen de invordering en/of inhouding van uw rijbewijs valt onder het strafrecht.

Procedure

Als uw rijbewijs is ingevorderd of ingehouden, kunt u daartegen bij de rechtbank een klaagschrift indienen. Deze procedure leidt tot een voorlopig oordeel. De rechtbank beslist of u uw rijbewijs voorlopig terug krijgt. De uiteindelijke beslissing wordt bij de behandeling van de strafzaak genomen. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

 De procedure om uw rijbewijs terug te vragen bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Als uw rijbewijs is ingevorderd door de politie en/of ingehouden is door de officier van justitie en u bent het hier niet mee eens, kunt u daartegen beklag doen door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank.

  Het klaagschrift moet de volgende gegevens bevatten:

  • uw naam en adres
  • de beslissing waarmee u het oneens bent (invordering of inhouding rijbewijs)
  • de redenen waarom u het met deze beslissing niet eens bent
  • eventuele extra gronden, zoals rijbewijs nodig hebben voor werk (bewijsstukken meesturen)
  • datum en ondertekening


  U kunt ook uw advocaat een volmacht geven om het klaagschrift namens u in te dienen.

  Naar welke rechtbank stuurt u het klaagschrift

  Bent u al gedagvaard of opgeroepen voor de OM-hoorzitting?

  Dan kunt u uw klaagschrift sturen naar de rechtbank van het arrondissement waar u moet verschijnen. Het adres vindt u op de dagvaarding of de oproep. Vermeld op de envelop bij het adres: t.a.v. Afdeling Strafrecht.

  Heeft u nog geen dagvaarding of oproep voor de OM-hoorzitting ontvangen?

  Dan kijkt u naar de plaats waar de overtreding is begaan en onder welke rechtbank deze plaats valt. Bij het overzicht met rechtbanken vindt u ook de contactgegevens. Vermeld op de envelop bij het adres: t.a.v. Afdeling Strafrecht.

 • U ontvangt een brief waarin u wordt opgeroepen om op de zitting te verschijnen, waarin uw beklag op de invordering of inhouding van uw rijbewijs wordt behandeld. Ook het Openbaar Ministerie wordt opgeroepen.

 • Tijdens de zitting bespreekt de rechter het klaagschrift. Ook mag u zelf of uw advocaat een toelichting geven. De officier van justitie komt daarna aan het woord. U of uw advocaat en de officier van justitie mogen hierna op elkaars standpunten reageren.

  Laatste woord

  In deze procedure, waarin u verzoekt om teruggave van uw rijbewijs, heeft u geen recht op het laatste woord (zoals in een strafzaak), maar als uw advocaat eerst het woord heeft gevoerd, is het wel gebruikelijk dat u aan het eind van de zitting nog in de gelegenheid wordt gesteld om als laatste te spreken.

  Aanwezigen

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan kunt u de vragen van de rechter beantwoorden en krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. U kunt ook uw advocaat machtigen om namens u te verschijnen en een mondelinge toelichting te geven.

  Openbaar

  De zitting is openbaar.

 • De rechter beslist of de invordering en/of inhouding van het rijbewijs terecht was en of deze in stand moet blijven. Meestal doet de rechter gelijk mondeling uitspraak. De rechter zet de beslissing zo spoedig mogelijk op papier in een beschikking. U wordt daarvan in kennis gesteld. Dit heet betekening.

  Het gaat bij deze beslissing om een voorlopige beslissing. De rechter, die de strafzaak behandelt, kan anders oordelen.

  Teruggave rijbewijs

  Als de beslissing luidt dat u uw rijbewijs terugkrijgt, zal de officier van justitie ervoor zorgen dat het rijbewijs naar u opgestuurd wordt. Tot de tijd dat u het rijbewijs in handen heeft, mag u niet rijden.

  Vorderingsprocedure CBR

  Los van de strafrechtelijke procedure waarin uw rijbewijs kan worden ingevorderd, kan het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren. Dit gebeurt naar aanleiding van een vorderingsprocedure. Dit is een bestuursrechtelijke maatregel in het belang van de verkeersveiligheid waarin de rijvaardigheid of de rijgeschiktheid wordt beoordeeld. Een vorderingsprocedure wordt meestal in gang gezet na een mededeling van de politie of de officier van justitie.

  Onderzoek en maatregelen

  De vorderingsprocedure kan leiden tot het opleggen van bijvoorbeeld een onderzoek naar alcohol- of drugsgebruik of tot het opleggen van educatieve maatregelen. De maatregelen die het CBR kan opleggen staan los van de strafrechtelijke sancties en kunnen dus naast elkaar worden toegepast.

  Bezwaar en beroep

  Tegen het besluit van het CBR kunt u een bezwaarschrift indienen (cbr.nl). Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar dan kunt in beroep gaan bij de bestuursrechter.
  Vorderingsprocedure bij CBR (cbr.nl)

 • Als u het niet eens bent met de voorlopige beslissing in de procedure, waarin u verzoekt om teruggave van uw rijbewijs, kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad. U moet dit binnen 14 dagen na de betekening van de beslissing doen. De Hoge Raad zal uw zaak niet inhoudelijk beoordelen, maar slechts kijken of het recht juist is toegepast.

  Ook de officier van justitie kan in cassatie gaan binnen 14 dagen na de beslissing. Als dat zo is, krijgt u hier bericht van.

Als uw rijbewijs is ingenomen door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) vanwege openstaande verkeersboetes, is daarop een andere procedure van toepassing. Zie voor meer informatie daarover de website van het CJIB (cjib.nl).

Kosten procedure verzoek teruggave rijbewijs

Voor de procedure van beklag tegen invordering en/of inhouding van het rijbewijs bent u geen griffierecht verschuldigd. U bent niet verplicht gebruik te maken van een advocaat. Doet u dit toch, dan kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

Doorlooptijd procedure teruggave rijbewijs

De rechter beslist meestal direct tijdens de zitting. Dit is echter een voorlopige beslissing. De uiteindelijke beslissing neemt de rechter tijdens de zitting van de zaak waarvoor het rijbewijs is ingenomen. De doorlooptijd is daarom daarvan afhankelijk.

Vraag en antwoord

Wie kan een klaagschrift tegen invordering en/of inhouding van mijn rijbewijs indienen?

Niet alleen u zelf kunt dit doen, maar ook een belanghebbende, bijvoorbeeld uw werkgever of een familielid dat qua mobiliteit van u afhankelijk is.

Kost het verzoek teruggave rijbewijs mij geld?

U betaalt geen griffierechten. Als u een advocaat inschakelt, betaalt u de kosten voor de advocaat.

Hoe lang duurt het voordat de rechter een beslissing neemt?

De rechter beslist meestal gelijk op de zitting of u uw rijbewijs wel of niet terug krijgt.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum