Laden...

Procedures burenruzie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Burenruzie > Procedures burenruzie

Heeft u een conflict met uw buren over bijvoorbeeld overhangende begroeiing, de erfafscheiding, het recht van overpad of geluidsoverlast? Als uw buren niet willen meewerken of u er samen echt niet uitkomt, kunt u een procedure starten bij de
civiele rechter.

Procedures burenruzie

Willen uw buren niet meewerken aan een oplossing voor het conflict? Of komt u er samen echt niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om een oordeel.

 Welke procedure geldt voor u?

>Alles uitklappen
 • Wilt u dat er een einde komt aan ernstige burenoverlast? Of wilt u dat uw buren een boom omhakken, zodat u meer licht in uw tuin heeft? Dan gaat het conflict niet om een bepaald geldbedrag. U wilt namelijk alleen dat de buren iets doen of ergens mee stoppen. U heeft dan een ‘vordering van onbepaalde waarde’ op uw buren. Uw vordering (wat u eist) is niet in geld uit te drukken.

  Bij een vordering van onbepaalde waarde bij een burenruzie gaat u naar de civiele rechter. Bij de civiele rechter bent u verplicht om een advocaat in te schakelen.

  Welke procedure bij de civiele rechter?

  Samen met uw advocaat kunt u 1 van de volgende 2 procedures opstarten:

  Uitgebreide procedure

  Een uitgebreide procedure heet ook wel bodemprocedure. U vraagt hierin de civiele rechter om een definitief oordeel over de burenruzie.

  Spoedprocedure

  Kunt u de uitspraak in de uitgebreide procedure niet afwachten? En heeft u een snelle, voorlopige beslissing nodig over het conflict met uw buren? Dan kunt u een spoedprocedure (kort geding) starten

   

 • Eist u alleen een schadevergoeding? Dan heeft u een vordering van bepaalde waarde, ook wel geldvordering genoemd. Lees hieronder naar welke rechter u kunt gaan als uw geldvordering 25.000 euro of minder is.

  Uitgebreide procedure: u kunt naar de kantonrechter

  Een uitgebreide procedure heet ook wel bodemprocedure. Hierin vraagt u de rechter om een definitief oordeel. Voor vorderingen van 25.000 euro of minder kunt u naar de kantonrechter. Bij de kantonrechter is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

   

  Spoedprocedure: u kunt naar de kantonrechter of de civiele rechter

  Heeft u een snelle, voorlopige beslissing nodig over het conflict met uw buren? U kunt een spoedprocedure starten bij de kantonrechter of de civiele rechter.

  Spoedprocedure bij de kantonrechter 

  Omdat de vordering 25.000 euro of minder is, kunt u een spoedprocedure starten bij de kantonrechter:

  Advocaat niet verplicht

  Voor u en uw buren is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

  Lagere kosten

  • alleen u als eiser betaalt griffierecht
  • het griffierecht is lager dan bij de civiele rechter

  Spoedprocedure bij de civiele rechter

  Daarnaast heeft u – omdat het om een spoedprocedure gaat – ook altijd toegang tot een spoedprocedure bij de civiele rechter:

  Advocaat

  • u bent als eiser verplicht om een advocaat in te schakelen
  • uw buren zijn als tegenpartij in een spoedprocedure verplicht een advocaat in te schakelen als zij een tegenvordering willen instellen.

  Hogere kosten (griffierecht)

  • u en uw buren betalen ieder een bedrag aan griffierecht bij de civiele rechter
  • het griffierecht is hoger dan bij de kantonrechter.
 • Eist u alleen een schadevergoeding? Dan heeft u een vordering van bepaalde waarde, ook wel geldvordering genoemd. U kunt bij een geldvordering van meer dan 25.000 euro een procedure starten bij de civiele rechter. Bij de civiele rechter is het verplicht om een advocaat in te schakelen.

  Welke procedure bij de civiele rechter?

  Samen met uw advocaat kunt u 1 van de volgende 2 procedures opstarten:

  Uitgebreide procedure

  Een uitgebreide procedure heet ook wel bodemprocedure. U vraagt hierin de civiele rechter om een definitief oordeel over de burenruzie.

  Spoedprocedure

  Heeft u een snelle, voorlopige beslissing nodig over het conflict met uw buren? Dan kunt u een spoedprocedure (kort geding) starten.

   

 • Wilt u dat de buren iets doen of ergens mee stoppen? Bijvoorbeeld omdat u wilt dat een einde komt aan ernstige burenoverlast? In dat geval heeft u een vordering van onbepaalde waarde. Dit is een vordering die niet in geld is uit te drukken.

  Wilt u naast deze vordering van onbepaalde waarde ook een schadevergoeding van uw buren eisen? Dan heeft u een vordering van onbepaalde waarde én een geldvordering. De vordering van onbepaalde waarde gaat in dit specifieke geval voor en dit betekent dat u een procedure kunt starten bij de civiele rechter. Bij de civiele rechter is het verplicht om een advocaat in te schakelen.

  Voorbeeld

  Wilt u dat de buren iets doen of ergens mee stoppen? En eist u een schadevergoeding van 20.000 euro? Dan gaat u naar de civiele rechter. Ook al wilt u een geldvordering instellen van minder dan 25.000 euro, waarvoor u normaal naar de kantonrechter gaat, u gaat naar de civiele rechter. De vordering van onbepaalde waarde gaat in dit specifieke geval voor.

  Welke procedure bij de civiele rechter?

  Samen met uw advocaat kunt u 1 van de volgende 2 procedures opstarten:

   

  Uitgebreide procedure 

  Een uitgebreide procedure heet ook wel bodemprocedure. U vraagt hierin de civiele rechter om een definitief oordeel over de burenruzie. Bij de civiele rechter is het verplicht om een advocaat in te schakelen.

  Spoedprocedure 

  Heeft u een snelle, voorlopige beslissing nodig over het conflict met uw buren? Dan kunt u een spoedprocedure (kort geding) starten. Bij de civiele rechter is het verplicht om een advocaat in te schakelen.

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

 

 

Vraag en antwoord

Welke wetten en regels gelden bij een burenruzie?

Buren dienen in principe de regels in acht te nemen die zijn vastgelegd in het burenrecht.

Geldt het burenrecht ook voor huurders?

Het burenrecht geldt voor huiseigenaars en veelal ook voor huurders en erfpachters.

Is mediation toegestaan tijdens een gerechtelijke procedure?

Ook als er een gerechtelijke procedure loopt, kunt u nog kiezen voor bemiddeling tussen u en uw buren door een onafhankelijke derde, de mediator.


Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren. 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact