Laden...

Mentorschap en mentor

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Mentorschap

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de rechter. Een advocaat is niet verplicht.

Mentorschap en mentor

Wat is mentorschap? Wat doet een mentor? En waarin verschilt een professionele mentor van een particuliere mentor?

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een manier om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De rechter kan een mentor aanstellen die de persoonlijke (niet-financiële) zaken van deze persoon regelt.

De persoon voor wie de rechter een mentor benoemt, heet de betrokkene. De betrokkene blijft handelingsbekwaam en mag bijvoorbeeld zelf zijn testament laten opstellen.

Wat doet een mentor?

Een mentor heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

 • regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars.
 • persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat de mentor weet hoe het met de betrokkene gaat.
 • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
 • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
 • ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene. Bijvoorbeeld als zijn gezondheid achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.
 • verslag doen aan de rechter over het verloop van het mentorschap.

Een mentor mag niet beslissen over zeer persoonlijke zaken van de betrokkene. En hij betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij zijn taken.

Soort mentoren

 • De particuliere mentor: een familielid van de betrokkene (echtgenoot, kind) of kennis.
 • De professionele mentor: iemand die van beroep mentor is en 3 of meer betrokkenen begeleidt. Hij moet aan speciale kwaliteitseisen (rijksoverheid.nl) voldoen. Dit kan ook een stichting zijn.

Soorten mentorschap:

 • Doorlopend mentorschap: er zit geen einddatum aan het mentorschap.
 • Tijdelijk mentorschap: mentorschap over een afgesproken periode.

1 of 2 mentoren

Een betrokkene kan 1 of 2 mentoren hebben.

Mentorschap, bewind of curatele?

Er zijn 3 manieren om iemand te beschermen. Curatele is de zwaarste daarvan.

 • Mentorschap: als iemand niet kan beslissen over persoonlijke (niet-financiële) zaken, als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De rechter benoemt een mentor die de beslissingen voor hem neemt.
 • Bewind: als iemand niet zijn geldzaken kan regelen. De rechter benoemt een bewindvoerder die dit voor hem doet.
 • Curatele: als iemand zijn geldzaken en persoonlijke zaken niet kan regelen. De rechter benoemt een curator die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij bijvoorbeeld geen gezag over kinderen kan hebben. En hij kan niet alleen besluiten om te trouwen of een testament te maken.

Het is mogelijk om bewind en mentorschap te combineren.

Voor het beheren van geldzaken zijn er naast mentorschap en bewind andere vormen van hulp mogelijk. Benieuwd welke vorm het beste bij uw situatie past? Bekijk het hulpoverzicht.

Heeft u een klacht over een mentor?

Stuur dan een brief naar de rechtbank die het mentorschap onder toezicht heeft. De rechter beoordeelt uw klacht(en) en nodigt u mogelijk allebei uit voor een zitting.

Geen register voor mentorschap

Mentorschap wordt niet geregistreerd in een openbaar register.

Contact over mentorschap

De afdeling kanton of het bewindsbureau van de rechtbank behandelt alle zaken rondom mentorschap.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact