Laden...

Burenrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Wat is de Burenrechter

De Burenrechter helpt buren bij het vinden van een duurzame oplossing voor een conflict. De Burenrechter bekijkt daarvoor altijd de situatie ter plekke. Eerst kijkt de Burenrechter of er via een gesprek een oplossing mogelijk is. Blijft het conflict bestaan, dan kan de Burenrechter een beslissing nemen waaraan de buren gebonden zijn. De procedure duurt drie maanden.

Tegen de beslissing van de Burenrechter kan geen hoger beroep worden ingesteld, tenzij de buren voor de start van de procedure gezamenlijk afspreken dat er wel hoger beroep mogelijk is. Voor die procedure bij het gerechtshof hebben de buren wel een advocaat nodig.

Voorlopig is de Burenrechter alleen actief in het werkgebied van de rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) en in het werkgebied van de rechtbank Oost-Brabant. Dat betekent dat alleen zaken die in deze gebieden spelen, worden behandeld. U vindt hier welke gemeenten in het arrondissement Midden-Nederland (provincie Utrecht) of arrondissement Oost-Brabant vallen.

           

 

De procedure

Buren kunnen niet zelf een procedure starten bij de Burenrechter. Een aanvraag loopt vooralsnog via een bemiddelaar die al bij het conflict tussen buren betrokken is en voor de oplossing van dat conflict een beslissing van de Burenrechter adviseert. Bemiddelaars zijn bijvoorbeeld medewerkers van buurtbemiddeling, woningbouwverenigingen, politie, het Juridisch Loket, rechtsbijstandsverzekeraars, gemeenten en geregistreerde mediators.

Een belangrijke voorwaarde is dat beide buren overeenstemming hebben om het geschil voor te leggen aan de Burenrechter. Een voorwaarde is ook dat beide buren zogeheten ‘natuurlijke personen’ zijn, dus geen vertegenwoordigers van bedrijven of winkels. Bovendien moeten beide buren over een e-mailadres beschikken waarop zij bereikbaar zijn.

Binnen enkele dagen nadat de bemiddelaar de aanvraag heeft ingediend, laat de rechtbank weten of de zaak zich leent voor behandeling door de Burenrechter en op welke datum en welk tijdstip de bezichtiging en hoorzitting plaatsvinden. Als de Burenrechter voorafgaand aan de hoorzitting nog extra informatie nodig heeft, dan zal de Burenrechter die opvragen.

De Burenrechter komt samen met een rechtbankmedewerker op de afgesproken datum en tijd de situatie ter plaatse bekijken. De bemiddelaar is hierbij aanwezig, evenals de beide buren die bijvoorbeeld een vriend of kennis mogen meenemen die hen helpt. De Burenrechter zal vragen stellen en de beide buren kunnen een toelichting geven. Na afloop van de bezichtiging zal de Burenrechter de situatie verder bespreken op een neutrale plaats tijdens een hoorzitting. Dit kan ergens bij de buren in de buurt zijn of in het gerechtsgebouw.

De Burenrechter zal kijken of hij kan helpen bij het vinden van een oplossing. Als het de buren lukt om samen met de Burenrechter afspraken te maken, dan kunnen zij deze afspraken door de Burenrechter laten vastleggen. Komen ze onderling niet tot afspraken, dan laat de Burenrechter weten welke beslissing hij van plan is te nemen. Deze voorgenomen beslissing wordt vervolgens op papier gezet en een aantal dagen na de bezichtiging en hoorzitting naar de buren en de bemiddelaar gestuurd. Daarin staat welke beslissing de Burenrechter van plan is te nemen en wat hij van de buren verwacht. De buren moeten de Burenrechter binnen een bepaalde tijd laten weten of het gelukt is om met elkaar, en de hulp van de bemiddelaar, de afspraken uit te voeren.
Als het maken van afspraken ook dan niet is gelukt, doet de Burenrechter een definitieve uitspraak. Die uitspraak is net als een andere rechterlijke uitspraak bindend voor beide buren.

 

Kosten

Beide buren moeten ieder een bedrag van € 38,50 aan griffierecht betalen. Zij ontvangen hiervoor van de Rechtspraak een factuur zodra de zaak in behandeling is genomen. De Burenrechter kan de zaak alleen behandelen als beide buren het griffierecht hebben voldaan binnen de betalingstermijn.

 

 

Zie ook: