Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Echtscheiding

Voor een echtscheiding moet u naar de rechter. U kunt een scheiding aanvragen met uw ex-partner of alleen. Hoe lang een procedure duurt, hangt af van uw situatie. Is het gelukt om samen afspraken te maken? Heeft u samen kinderen? Allemaal zaken die invloed hebben. De echtscheidingsprocedures bij de rechter vallen onder het civiel recht. Het inschakelen van een advocaat is verplicht.

Algemeen

Afspraken maken

Voordat u naar de rechter stapt, kunt u proberen om samen met uw partner afspraken te maken over alles wat u moet regelen of verdelen. Denk aan geld, alimentatie, pensioenuitkering, inboedel, het huis, enzovoorts.

Advocaat of mediator

Blijkt dat u er onderling niet uitkomt of ontstaat er een conflictsituatie? Dan kunt u ervoor kiezen om gezamenlijk een advocaat of mediator in de arm te nemen, die u begeleidt bij het maken van afspraken. U kunt er ook voor kiezen om allebei een eigen advocaat in te schakelen.

Echtscheidingsovereenkomst

Samen met uw echtscheidingsadvocaat stellen uw partner en u een echtscheidingsovereenkomst (echtscheidingsconvenant) op, waarin u alle afspraken over de scheiding vastlegt.

Let wel: het maken van afspraken en de afspraken vastleggen in een echtscheidingsovereenkomst is niet verplicht. Uw advocaat kan ook direct de echtscheiding aanvragen bij de rechtbank. In dat geval beslist de rechter over de te regelen en te verdelen zaken.

Echtscheidingsprocedure: naar de rechter

U vraagt de echtscheiding aan bij de rechtbank. Voor deze verzoekschriftprocedure bent u verplicht om een advocaat in te schakelen.

 

Heeft u geen kinderen?

Uw advocaat vraagt de echtscheiding aan bij de rechtbank. Als er een echtscheidingsconvenant is opgesteld, stuurt hij dit mee met het verzoekschrift.

Heeft u kinderen?

Als er minderjarige kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken, bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Uw advocaat vraagt de echtscheiding aan bij de rechtbank. Het ouderschapsplan stuurt hij mee met het verzoekschrift.

 

 

Tijdelijke maatregel

Uw advocaat kan een tijdelijke maatregel aanvragen bij de rechtbank voor zaken die niet kunnen wachten tot de uitspraak van de echtscheiding. Zo kan de rechter bijvoorbeeld in een voorlopige voorziening bepalen bij wie de kinderen wonen gedurende de echtscheidingsprocedure. De uitspraak van de rechter (beschikking) geldt tot aan de uitspraak in de bodemprocedure: de echtscheiding. De rechter kan in de bodemprocedure tot een andere conclusie komen.

Let op! U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als onderdeel van een echtscheidingsprocedure. U moet binnen 4 weken na de uitspraak over de voorlopige voorziening een verzoek tot echtscheiding indienen. Doet u dat niet, dan geldt de uitspraak vanaf dat moment niet meer.

U heeft een advocaat nodig om een voorlopige voorziening aan te vragen.

Wilt u een geregistreerd partnerschap laten ontbinden?
Daarvoor gelden andere regels.
> Meer over het ontbinden van een geregistreerd partnerschap

Nieuwe regels huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018


Voor 2018 was trouwen in gemeenschap van goederen de standaard. Bent u na 1 januari 2018 getrouwd (of als partners geregistreerd)? Dan bent u getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen.

Wat is er veranderd?

  • Privébezittingen of schulden van vóór het huwelijk blijven privé en vallen niet in de gemeenschap.
  • Schenkingen, giften en erfenissen blijven privé, of ze nu vóór of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.

Wat blijft hetzelfde?

  • Vermogen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwt, is van u samen.
  • Schulden die ontstaan tijdens het huwelijk vallen in de gemeenschap, ook als een van de partners niets van deze schulden afweet.

Vraag en antwoord

Wat is een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding?

Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek dienen u en uw partner één verzoekschrift in. U bent het over alle afspraken eens.

Kan ik scheiden zonder rechter?

Nee, een echtscheidingsverzoek moet u bij de rechter indienen.

Heb ik een advocaat nodig om te scheiden?

Ja, om een echtscheidingsprocedure te starten hebt u een advocaat nodig.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is alleen bij een procedure voor de civiele rechter verplicht. Bij een kantonprocedure is dit niet verplicht, maar het kan wel verstandig zijn een advocaat of andere juridisch adviseur in te schakelen.

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum