Kosten erfrechtprocedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Erfenis > Kosten erfrechtprocedures

Een erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen regelt u bij de rechtbank. Voor zuiver aanvaarden is dit niet verplicht.

Ook bij een conflict over de verdeling van een erfenis kunt u een procedure bij de rechter starten.

Kosten erfrechtprocedures

Aan de erfrechtprocedures zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door een rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u de kosten voor een notaris, juridisch adviseur of advocaat als u deze inschakelt.

Kosten procedure erfenis aanvaarden of verwerpen

Griffierechten

De griffierechten bedragen in 2019 € 127,-. Als u de verklaring nalatenschap per post bij de rechtbank indient, krijgt u een factuur toegestuurd. Nadat u de factuur heeft betaald, stuurt de rechtbank de akte nalatenschap naar u toe.

U kunt bij sommige rechtbanken de griffierechten ook bij de balie van de rechtbank betalen. Bij sommige rechtbanken wordt de akte daarna direct aan de balie opgemaakt. Bij andere rechtbanken krijgt u de akte nalatenschap later toegezonden.  

Kosten gezamenlijk aanvaarden of verwerpen

Erfgenamen die dezelfde nalatenschap willen verwerpen of aanvaarden, zijn samen maar eenmaal griffierecht verschuldigd als zij de verklaring gezamenlijk insturen of inleveren.

Let op: als niet alle erfgenamen dezelfde keuze maken, dan worden er 2 verklaringen ingediend bij de rechtbank. Eén door de erfgenaam die beneficiair aanvaardt namens de overige erfgenamen. En één door de erfgenaam die verwerpt namens de overige erfgenamen. De rechtbank maakt vervolgens 2 aktes op. U bent in dit geval 2 keer griffierecht verschuldigd.

Kosten procedure erfenis verdelen

Griffierechten

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van het griffierecht hangt onder meer af van de procedure en uw rol in de zaak.

De tarieven griffierechten 2019 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2019 plaatsvindt
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2019
  • civiele vorderingsprocedures (pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland)

Voor alle dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting voor 1 januari 2019 plaatsvindt en alle verzoekschriften ingediend voor 1 januari 2019 geldt het tarief van 2018.

 

Een erfenis verdelen ter waarde van 25.000 euro of minder

U start een uitgebreide procedure (bodemprocedure) of een spoedprocedure (kort geding) over de verdeling van de erfenis bij de kantonrechter. Op het tabblad Procedures leest u wanneer u welke procedure start.

Bij een procedure bij de kantonrechter bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Een erfenis verdelen ter waarde van 25.000 euro of meer

U start een uitgebreide procedure (bodemprocedure) of een spoedprocedure (kort geding) bij de civiele rechter. Op het tabblad Procedures leest u wanneer u welke procedure start.

Bij een procedure bij de civiele rechter, bent u verplicht een advocaat in te schakelen.

 

Overige kosten

Aan deze procedure kunnen meer kosten zijn verbonden. Bekijk hier met welke kosten u te maken kunt krijgen in een rechtszaak.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum