Kosten erfrechtprocedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Erfenis > Kosten erfrechtprocedures

Bent u erfgenaam? Soms leidt een erfenis tot een procedure bij de rechter. Bijvoorbeeld bij het verwerpen of beneficiair aanvaarden van een erfenis. Of als u het niet eens bent met de verdeling van een erfenis.

De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). In een verdelingsprocedure kan een advocaat verplicht zijn. Voor het aanvaarden of verwerpen van een erfenis bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Kosten erfrechtprocedures

Aan de erfrechtprocedures zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door een rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u de kosten voor een notaris, juridisch adviseur of advocaat als u deze inschakelt.

Kosten procedure erfenis aanvaarden of verwerpen

Griffierechten

De griffierechten bedragen in 2018 € 124,- (voor 2019 is dit € 127,-). Soms kunt u dit bedrag bij de rechtbank aan de balie betalen. U kunt de akte dan direct in ontvangst nemen. U kunt niet bij elke rechtbank aan de balie betalen. In dat geval krijgt u een factuur toegestuurd. Zodra u de factuur hebt betaald, wordt de akte naar u gezonden.

Kosten gezamenlijk aanvaarden of verwerpen

Erfgenamen die dezelfde nalatenschap willen verwerpen of aanvaarden, zijn samen maar eenmaal griffierecht verschuldigd als zij de verklaring gezamenlijk insturen of inleveren.

Let op: als niet alle erfgenamen dezelfde keuze maken, dan worden er 2 verklaringen ingediend bij de rechtbank. Eén door de erfgenaam die beneficiair aanvaardt namens de overige erfgenamen. En één door de erfgenaam die verwerpt namens de overige erfgenamen. De rechtbank maakt vervolgens 2 aktes op. U bent in dit geval 2 keer griffierecht verschuldigd.

Kosten procedure erfenis verdelen

Griffierechten

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van het griffierecht hangt onder meer af van de procedure en uw rol in de zaak.

Overige kosten

Aan deze procedure kunnen meer kosten zijn verbonden. Bekijk hier met welke kosten u te maken kunt krijgen in een rechtszaak.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is bij het aanvaarden of verwerpen van een erfenis niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een notaris, een advocaat of andere juridisch adviseur. De medewerkers van de rechtbank kunnen u geen juridisch advies geven.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum