Mentorschap en mentor

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Mentorschap

Als iemand niet meer zelf kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, kan de kantonrechter op verzoek de beschermingsmaatregel mentorschap instellen.

De maatregel is alleen mogelijk bij meerderjarigen. De aanvraag- of wijzigingsprocedure voor mentorschap valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Mentorschap en mentor


Wat is mentorschap?

Mentorschap is van toepassing voor personen die als gevolg van een geestelijke of lichamelijke toestand niet goed in staat zijn hun niet-financiële belangen te behartigen.

Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor mag echter niet beslissen over hoogstpersoonlijke aangelegenheden.

Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam.

Andere beschermingsmaatregelen

Er zijn ook andere beschermingsmaatregelen:

  • Bewind
    Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, dan kan de kantonrechter bewind instellen en een bewindvoerder benoemen. 
  • Curatele
    Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter curatele instellen en een curator benoemen.

Mentorschap is de lichtste maatregel, curatele de meest ingrijpende.


Wat is een mentor?

De mentor behartigt de persoonlijke belangen van een persoon en geeft hem adviezen. Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zaken, zoals een medische behandeling en het wel of niet zelfstandig blijven wonen. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de persoon en om misbruik van diens situatie door anderen te voorkomen.

Er zijn twee soorten curatoren:

  • de professionele mentor: is van beroep mentor en heeft meerdere betrokkenen onder zijn hoede. Hij moet aan speciale kwaliteitseisen voldoen.
  • de familiaire mentor: is vaak een bekende van de betrokkene, zoals een echtgenoot of kennis. De term familiair is spreektaal, u vindt deze term niet terug in de wet.

Taken en verplichtingen familiaire mentor

Als de kantonrechter u tot familiaire mentor heeft benoemd, heeft u een aantal taken en verplichtingen. Lees welke dit zijn en welke formulieren u daarbij nodig heeft.

Klacht over mentor

Wanneer u een klacht heeft over uw mentor kunt u de kantonrechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat uw klachten zijn. U stuurt uw brief naar de rechtbank (sector kanton) die uw curatele onder toezicht heeft. De rechter beoordeelt of uw klachten gegrond zijn en nodigt u mogelijk allebei uit voor een zitting.


U wilt mentorschap aanvragen, wijzigen of beëindigen

U kunt bij de kantonrechter mentorschap aanvragen of beëindigen.

Is het nodig om de beschermingsmaatregel mentorschap te wijzigen in bewind of curatele? Ook dit kunt u aanvragen bij de kantonrechter.


Juridisch advies

Een advocaat is in deze procedure niet verplicht. Wel kan het verstandig zijn juridisch advies te vragen over uw situatie, hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting.

Geen registratie mentorschap

In tegenstelling tot de beschermingsmaatregelen bewind en curatele, wordt mentorschap niet geregistreerd in een openbaar register.

 

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik mentorschap aan?

U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen naar de kantonrechter.

Wat kost de aanvraagprocedure?

U betaalt de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Let op! Maandag 24 en maandag 31 december zijn wij tot 17.30 uur bereikbaar.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum