Procedures gezag over kind

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Gezag over kind > Procedures gezag over kind

Een minderjarig kind mag sommige beslissingen niet zelf nemen. Daarom staat het kind onder gezag, bijvoorbeeld van één of beide ouders. 

Vaak krijgen ouders het gezag automatisch, maar soms moet u het gezag aanvragen via een procedure bij de rechtbank of via een formulier. De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Procedures gezag over kind

De wet schrijft voor hoe het gezag in uw situatie is geregeld. Wilt u hiervan afwijken? Dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank. Kijk hieronder welke procedure op u van toepassing is.

Stel uw vraag over gezag nu ook via WhatsApp 06 46 27 58 07
Beschikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur. U kunt binnen 30 minuten een reactie verwachten.
Meer over appen met het Rechtspraak Servicecentrum.

Gezamenlijk gezag aanvragen met formulier

Bent u als (juridisch) ouders niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u samen gezamenlijk gezag aanvragen via een formulier. Dit kan digitaal of schriftelijk. Een advocaat is niet nodig.

Procedure verzoek gezag

Wilt u als ouder samen met een niet-ouder gezamenlijk gezag? Of wilt u als ouder aan de rechter juist vragen of u alleen het gezag mag uitoefenen? U kunt de procedure ‘verzoek gezag’ starten. Het inschakelen van een advocaat is hiervoor verplicht.

Procedure verzoek meerderjarigheidsverklaring

Als u 16 of 17 bent, kunt u als moeder gezag over uw kind krijgen door aan de rechter een meerderjarigheidsverklaring te vragen. Een minderjarige vader kan geen meerderjarigheidsverklaring over het kind aanvragen. Hij kan wel het kind erkennen.


Bent u belanghebbende in een procedure over gezag?

Is een verzoek gezag of verzoek meerderjarigheidsverklaring bij de rechtbank ingediend? En heeft u een kopie ontvangen van dit verzoek? Dan betekent dit dat de rechter u als belanghebbende bij de verzoekschriftprocedure betrekt. U kunt als belanghebbende bij de rechter reageren op het verzoek.

Lees meer over reageren op een verzoek.

In het Gezagsregister staat wie er gezag heeft over een minderjarig kind. Het gezagsregister is openbaar. Iedereen kan een uittreksel uit het gezagsregister opvragen.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Let op! Maandag 24 en maandag 31 december zijn wij tot 17.30 uur bereikbaar.

Meer over appen met het Rechtspraak Servicecentrum.