Laden...

Procederen in bestuurszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Bestuursrecht > Procederen in bestuurszaken

Wilt u namens uw cliënt beroep of hoger beroep indienen?
Procederen in een beroepsprocedure (als advocaat)

U kunt kiezen hoe u een beroepschrift of andere stukken indient: op papier of digitaal (log in met uw advocatenpas). De verdere procedure voert u op papier.

Let op: wilt u een beroepschrift indienen over een SVB-uitkeringszaak of een belastingzaak? Dan kunt u onderstaande formulieren en Veilig Mailen niet gebruiken. U kunt via Mijn Rechtspraak volledig digitaal procederen over SVB-uitkeringen. Ook kunt u via Mijn Rechtspraak volledig digitaal procederen in een beroepsprocedure belastingen.


Procederen in een hogerberoepsprocedure bestuursrecht (als advocaat)

U kunt kiezen hoe u een hogerberoepschrift of andere stukken indient: per post of digitaal (log in met uw advocatenpas).

Let op: wilt u een hoger beroep of een verweerschrift hoger beroep  indienen in een SVB-uitkeringszaak? Dan kunt u onderstaande formulieren en Veilig Mailen niet gebruiken. U kunt via Mijn Rechtspraak volledig digitaal procederen over SVB-uitkeringen.

Hogerberoepschrift digitaal indienen bij CBb of CRvB

Verweerschrift hoger beroep digitaal indienen bij CBb of CRvB


In hoger beroep gaan of verweer voeren bij de gerechtshoven

U kunt via Mijn Rechtspraak volledig digitaal procederen in hoger beroep bij de belastingkamers van de gerechtshoven. Let op: Veilig Mailen is in hoger beroep belastingzaken niet toegestaan. Wilt u niet digitaal communiceren? Dan dient u het hogerberoepschrift en de andere stukken in per post. 

Verzoeken om voorlopige voorziening (als advocaat)

Verzoekschrift indienen tijdens bezwaarschriftprocedure

Als advocaat heeft u een bezwaarprocedure lopen bij een bestuursorgaan. Er is een spoedeisend belang in die zaak en u wilt nu een voorlopige voorziening aanvragen bij de bevoegde rechtbank, de CRvB of het CBb. Dit kan op papier of digitaal (log in met uw advocatenpas). De verdere procedure voert u op papier.

Verzoekschrift indienen tijdens (hoger)beroepsprocedure

Als advocaat heeft u bij de rechtbank, de belastingkamer van het gerechtshof, de CRvB of het CBb een (hoger)beroepszaak lopen. Er is een spoedeisend belang in die zaak en u wilt nu digitaal een voorlopige voorziening aanvragen:


Procederen in een bestuursrechtelijke procedure (als andere gemachtigde)

Werkt u als jurist bij een bv, nv, stichting of vereniging? Of bent u als gemachtigde (u bent geen advocaat) ingeschakeld om voor een cliënt te procederen? Dan procedeert u in de meeste zaken op papier. Lees hieronder hoe u een procedure start of verweer kunt voeren.

Let op: gaat uw (hoger)beroepschrift over een SVB-uitkeringszaak of een belastingzaak? U kunt uw (hoger) beroep volledig digitaal voeren. Ga daarvoor naar Digitaal procederen uitkeringen of Digitaal procederen belastingen. Veilig Mailen is in deze zaken niet toegestaan. Wilt u niet digitaal communiceren? Dan dient u het (hoger)beroepschrift en de andere stukken in per post.

(Hoger) Beroepschrift opstellen

Vermeld in het (hoger) beroepschrift:

 • de naam en het adres van uw werkgever of uw cliënt
 • uw naam en adres als gemachtigde (als u werkzaam bent voor een rechtspersoon, gebruikt u dan de naam en het adres van deze organisatie)
 • het besluit of de uitspraak waartegen u in (hoger) beroep gaat
 • waarom u het niet eens bent met het besluit (op bezwaar) van de overheidsorganisatie of de uitspraak van de rechtbank
 • tot welk oordeel de rechtbank/hogerberoepsrechter zou moeten komen.

Verzoekschrift opstellen voor een voorlopige voorziening

Vermeld in het verzoekschrift:

 • de naam en het adres van uw werkgever of uw cliënt
 • uw naam en adres als gemachtigde (als u werkzaam bent voor een rechtspersoon, gebruikt u dan de naam en het adres van deze organisatie)
 • wat het spoedeisend belang is
 • welke voorlopige voorziening het gerecht zou moeten treffen.

Vraagt u om een voorlopige voorziening in een hogerberoepsprocedure? U kunt het verzoek:

 • tegelijkertijd met het hogerberoepschrift indienen. Vermeld dan wel duidelijk dat u beide doet.
 • tijdens de hogerberoepsprocedure indienen.


Mee te sturen documenten

Stuur de stukken mee die belangrijk zijn voor de rechter. In elk geval:

 • In de bezwaar- of beroepsfase:
  • een kopie van het besluit (op bezwaar)
  • een kopie van het advies van de bezwaarcommissie die betrokken was bij de beoordeling van het bezwaar.

 • Bij een beroep over niet tijdig beslissen:
  • een kopie van de aanvraag waarop nog geen reactie is ontvangen, of 
  • een kopie van het oorspronkelijke besluit van de overheidsorganisatie en het ingediende bezwaar daarop
  • een kopie van de brief met de ingebrekestelling.
 • Bij een hoger beroep: de uitspraak van de rechtbank waartegen u hoger beroep instelt.

En verder:

 • als u deze heeft: documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen.
 • een schriftelijke machtiging, waaruit blijkt dat u toestemming heeft om uw werkgever of uw cliënt te vertegenwoordigen.
 • een uittreksel uit het handelsregister (en als er bovenliggende rechtspersonen zijn, voegt u ook hiervan de uittreksels toe). Uit deze uittreksels moet blijken wie als (uiteindelijk) bevoegd bestuurder het recht heeft (gerechtigd is) om beroep in te stellen. Een uittreksel mag niet ouder dan 1 jaar zijn.
 • een kopie van de statuten.
 • een uittreksel van de holding (niet ouder dan 1 jaar).

Het (hoger) beroepschrift of verzoek indienen

Dateer en onderteken het beroepschrift of verzoekschrift en stuur het per post of Veilig Mailen naar:

Aanvullende documenten of een verweerschrift indienen

Ook deze documenten verstuurt u per post of Veilig Mailen naar het gerecht.

 

Vragen?

Raadpleegt u dan de reglementen op de pagina bestuursrecht. Of neem contact op met de rechtbank, gerechtshof of bijzonder college.

Procedure bij Raad van State

Wilt u procederen bij de Raad van State? Leest u dan verder op de pagina van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (raadvanstate.nl)

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact