Laden...

Procederen in bestuurszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Bestuursrecht > Procederen in bestuurszaken

Wilt u namens uw cliënt hoger beroep indienen in een rijksbelastingzaak? Of namens uw besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) of organisatie zoals een stichting of vereniging? Sinds 30 januari 2023 kunt u dat digitaal doen via Mijn Rechtspraak. Bekijk meer informatie over digitaal procederen in hoger beroep rijksbelastingen.

 


Procederen in een beroepsprocedure (als advocaat)

U kunt kiezen hoe u een beroepschrift of andere stukken indient: op papier of digitaal (log in met uw advocatenpas). De verdere procedure voert u op papier.


Procederen in een hogerberoepsprocedure bestuursrecht (als advocaat)

U kunt kiezen hoe u een hogerberoepschrift of andere stukken indient: op papier of digitaal (log in met uw advocatenpas). De verdere procedure voert u op papier.


In hoger beroep gaan of verweer voeren bij de gerechtshoven

U kunt volledig digitaal procederen in hoger beroep rijksbelastingen bij de belastingkamers van gerechtshoven.

Hoger beroep in andere belastingzaken voert u op papier. U dient uw processtukken in per post of Veilig Mailen.

Verzoeken om voorlopige voorziening (als advocaat)

Verzoekschrift indienen tijdens bezwaarschriftprocedure

Als advocaat heeft u een bezwaarprocedure lopen bij een bestuursorgaan. Er is een spoedeisend belang in die zaak en u wilt nu een voorlopige voorziening aanvragen bij de bevoegde rechtbank, de CRvB of het CBb. Dit kan op papier of digitaal (log in met uw advocatenpas). De verdere procedure voert u op papier.

Verzoekschrift indienen tijdens (hoger)beroepsprocedure

Als advocaat heeft u bij de rechtbank, de belastingkamer van het gerechtshof, de CRvB of het CBb een (hoger)beroepszaak lopen. Er is een spoedeisend belang in die zaak en u wilt nu digitaal een voorlopige voorziening aanvragen:


Procederen in een bestuursrechtelijke procedure (als andere gemachtigde)

Werkt u als jurist bij een bv, nv, stichting of vereniging? Of bent u als gemachtigde (u bent geen advocaat) ingeschakeld om voor een cliënt te procederen? Dan procedeert u in de meeste zaken op papier. Hoger beroep in rijksbelastingzaken kunt u ook digitaal voeren. Lees hieronder hoe u een procedure start of verweer kunt voeren.

(Hoger) Beroepschrift opstellen

Vermeld in het (hoger) beroepschrift:

 • de naam en het adres van uw werkgever of uw cliënt
 • uw naam en adres als gemachtigde (als u werkzaam bent voor een rechtspersoon, gebruikt u dan de naam en het adres van deze organisatie)
 • het besluit of de uitspraak waartegen u in (hoger) beroep gaat
 • waarom u het niet eens bent met het besluit (op bezwaar) van de overheidsorganisatie of de uitspraak van de rechtbank
 • tot welk oordeel de rechtbank/hogerberoepsrechter zou moeten komen.

Wilt u in hoger beroep gaan bij de belastingkamer? En is de Belastingdienst de andere partij? Dit kan volledig digitaal via Mijn Rechtspraak.

Verzoekschrift opstellen voor een voorlopige voorziening

Vermeld in het verzoekschrift:

 • de naam en het adres van uw werkgever of uw cliënt
 • uw naam en adres als gemachtigde (als u werkzaam bent voor een rechtspersoon, gebruikt u dan de naam en het adres van deze organisatie)
 • wat het spoedeisend belang is
 • welke voorlopige voorziening het gerecht zou moeten treffen.

Vraagt u om een voorlopige voorziening in een hogerberoepsprocedure? U kunt het verzoek:

 • tegelijkertijd met het hogerberoepschrift indienen. Vermeld dan wel duidelijk dat u beide doet.
 • tijdens de hogerberoepsprocedure indienen.


Mee te sturen documenten

Stuur de stukken mee die belangrijk zijn voor de rechter. In elk geval:

 • In de bezwaar- of beroepsfase:
  • een kopie van het besluit (op bezwaar)
  • een kopie van het advies van de bezwaarcommissie die betrokken was bij de beoordeling van het bezwaar.

 • Bij een beroep over niet tijdig beslissen:
  • een kopie van de aanvraag waarop nog geen reactie is ontvangen, of 
  • een kopie van het oorspronkelijke besluit van de overheidsorganisatie en het ingediende bezwaar daarop
  • een kopie van de brief met de ingebrekestelling.
 • Bij een hoger beroep: de uitspraak van de rechtbank waartegen u hoger beroep instelt.

En verder:

 • als u deze heeft: documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen.
 • een schriftelijke machtiging, waaruit blijkt dat u toestemming heeft om uw werkgever of uw cliënt te vertegenwoordigen.
 • een uittreksel uit het handelsregister (en als er bovenliggende rechtspersonen zijn, voegt u ook hiervan de uittreksels toe). Uit deze uittreksels moet blijken wie als (uiteindelijk) bevoegd bestuurder het recht heeft (gerechtigd is) om beroep in te stellen. Een uittreksel mag niet ouder dan 1 jaar zijn.
 • een kopie van de statuten.
 • een uittreksel van de holding (niet ouder dan 1 jaar).

Het (hoger) beroepschrift of verzoek indienen

Dateer en onderteken het beroepschrift of verzoekschrift en stuur het per post of Veilig Mailen naar:

Aanvullende documenten of een verweerschrift indienen

Ook deze documenten verstuurt u per post of Veilig Mailen naar het gerecht.

 

Vragen?

Raadpleegt u dan de reglementen op de pagina bestuursrecht. Of neem contact op met de rechtbank, gerechtshof of bijzonder college.

Procedure bij Raad van State

Wilt u procederen bij de Raad van State? Leest u dan verder op de pagina van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (raadvanstate.nl


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

volg ons op instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Lees meer over contact via WhatsApp