Laden...

Bewindvoerder zijn

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bewind > Bewindvoerder zijn

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Bewindvoerder zijn

Wat is bewind voeren?

Als de rechter u heeft benoemd als bewindvoerder, dan beheert u alle of een deel van de geldzaken, zoals spaargeld of een woning, voor iemand die dit zelf niet meer kan. Vaak is dit een familielid, vriend of kennis van u. Deze persoon heeft geen overzicht meer over de eigen geldzaken of begrijpt de gevolgen van financiële beslissingen niet, bijvoorbeeld als gevolg van dementie of hersenletsel door een ongeval. Ook kan bewind geschikt zijn als een kind 18 wordt en vanwege een verstandelijke beperking niet voor eigen geldzaken kan zorgen.

De benoeming verloopt via de rechter, omdat u als bewindvoerder een wettelijke vertegenwoordiger bent van degene voor wie u de geldzaken beheert. De rechter controleert of u de geldzaken goed beheert, bijvoorbeeld door de rekening en verantwoording te bekijken die u jaarlijks maakt.

Wat betekent het om bewindvoerder te zijn?

U kunt ervaren dat de persoon voor wie u bewindvoerder bent, verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel of schaamte voelt omdat hij of zij niet meer zelfstandig over geldzaken kan beslissen. Ook kan het wat betekenen voor uw onderlinge band als deze persoon afhankelijk wordt van u voor geldzaken. Daarnaast is het voor u een hele verantwoordelijkheid om te dragen.

 

Wat doet u als bewindvoerder?

U doet onder meer het volgende voor de persoon voor wie u bewindvoerder bent:

 • u dient een boedelbeschrijving in bij de rechter
 • u bepaalt het bedrag voor dagelijkse uitgaven zoals boodschappen
 • u beslist over een grote aan- of verkoop zoals een auto of woning, over het afsluiten van een contract of over beslissingen die gevolgen hebben voor geldzaken zoals samenwonen en trouwen; u heeft daarvoor vaak toestemming (machtiging) van de rechter nodig
 • u regelt de belastingaangifte
 • u maakt jaarlijks een rekening en verantwoording

Lees meer over de bovenstaande en andere taken en verplichtingen als bewindvoerder. U vindt deze ook in de Brochure 'U bent benoemd tot bewindvoerder. Wat nu?' (pdf, 4,4 MB).

Bekijk ook de tijdlijn op deze pagina om te zien wat u wanneer doet als bewindvoerder.

U mag een tweede bewindvoerder voorstellen aan de rechter. Als deze ook wordt benoemd, kunt u de taken samen uitvoeren en ook taken verdelen. Als het nodig is, kan de rechter een taakverdeling vaststellen.

Kantonrechter Paul Rouwen vertelt

Hoe is het om bewindvoerder te zijn? En kan de rechtbank je daarbij helpen? Kantonrechter Paul Rouwen vertelt erover.

Een kantonrechter is een rechter die onder meer bewind behandelt. In de video komt de term familiebewindvoerder voor. Dit is hetzelfde als een niet-professionele bewindvoerder.

 

 Hoe ziet de tijdlijn eruit voor u als bewindvoerder?

Weergave: Tijdlijn
 1. "Ik ben benoemd tot bewindvoerder. Wat nu?"
 2. Bewind opstarten

  Als u tot bewindvoerder bent benoemd, kunt u het bewind opstarten.

  > Lees wat u moet u doen

  "Als u de bevestiging heeft ontvangen dat u als bewindvoerder bent benoemd (de beschikking), kunt u aan de slag. Dit betekent onder meer dat u:

   

  • administratieve documenten verzamelt van de betrokkene (degene voor wie u bewindvoerder bent) om in overleg met hem of haar te kunnen bepalen welke uitgaven per maand gedaan kunnen worden
  • de bank van de betrokkene laat weten dat u nu de financiën voor hem of haar regelt. Vaak moet u als bewijs een kopie van de beschikking (de schriftelijke uitspraak van de rechter) opsturen
  • het geld van de betrokkene op een rekening zet waar hij of zij geen toegang toe heeft (maximaal 100.000 euro per bankrekening) en de huidige betaalpassen van de betrokkene blokkeert 

  Verder kan het nodig zijn om contact op te nemen met de volgende organisaties:

  • Kadaster (als de betrokkene in het bezit is van onroerend goed)
  • Handelsregister (als de betrokkene er staat ingeschreven)
  • schuldeisers (als de betrokkene openstaande schulden heeft)
  • Sociale Verzekeringsbank (als de betrokkene een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt)

  Bekijk ook de brochure U bent benoemd tot bewindvoerder. Wat nu?

  De rechtbank registreert de beschikking in het openbare Centraal curatele- en bewindregister (het CCBR) als:

  • de betrokkene geld verspilt
  • de betrokkene door schulden in de problemen zit
  • de bewindvoerder of rechter het nodig vindt vanwege iemands geestelijke of lichamelijke toestand

  "                               

 3. Boedelbeschrijving opstellen

  Uiterlijk 4 maanden na uw benoeming tot bewindvoerder moet u dit hebben gedaan.

  > Lees wat een boedelbeschrijving is

  ​"Uiterlijk 4 maanden na uw benoeming tot bewindvoerder moet u een boedelbeschrijving gemaakt hebben. Gebruik hiervoor het formulier Boedelbeschrijving.

  De boedelbeschrijving is een overzicht van:

  • het bezit van de betrokkene (degene voor wie u bewindvoerder bent)
  • zijn of haar schulden, als deze er zijn
  • een schatting van zijn of haar maandelijkse inkomsten en uitgaven

  Bespreek de boedelbeschrijving met de betrokkene. Laat de betrokkene(n) de boedelbeschrijving(en) ondertekenen. Stuur het formulier of de formulieren naar de rechter of geef ze af bij de informatiebalie van de rechtbank.

  Bent u bewindvoerder voor één of meer samenwonenden met of zonder huwelijksgoederengemeenschap, dan kan dit invloed hebben op het aantal op te stellen boedelbeschrijvingen. Neem voor vragen contact op met uw rechtbank."

 4. Administratie bijhouden

  Houd de maandelijkse inkomsten en uitgaven bij, en voer uw taken als bewindvoerder uit.

  > Kijk wat dit inhoudt

  "Als bewindvoerder bepaalt u wat gepaste uitgaven zijn en houdt u de inkomsten en uitgaven bij. U doet onder meer het volgende voor de betrokkene (degene voor wie u bewindvoerder bent):

  • u controleert of de betrokkene inkomsten ontvangt, zoals loon, pensioen, toeslagen, uitkeringen
  • u betaalt de rekeningen
  • u geeft de betrokkene geld voor dagelijkse uitgaven
  • u doet de belastingaangifte
  • u vraagt toeslagen en uitkeringen aan
  • u houdt de inkomsten en uitgaven bij in een administratie (bij Rekening en verantwoording ziet u wat u precies moet bijhouden)
  • als de betrokkene veel geld heeft, belegt u dit met aandacht en zorg
  • als de betrokkene schulden heeft, lost u deze af

  U bepaalt zelf hoe u deze taken uitvoert en de administratie doet, wel waar mogelijk in overleg met de betrokkene.

  Bent u bewindvoerder voor één of meer samenwonenden met of zonder huwelijksgoederengemeenschap, dan kan dit invloed hebben op het aantal op te stellen R&V's. Neem voor vragen contact op met uw rechtbank.

  Soms heeft u toestemming van de betrokkene of een machtiging van de rechtbank nodig, bijvoorbeeld voor uitgaven boven 1.500 euro of het verkopen van bezit. Lees meer over toestemming en machtigingen."

 5. Rekening en verantwoording opstellen

  Stel elk jaar een rekening en verantwoording op.

  > Lees wat een rekening en verantwoording is

  "Elk jaar moet u een Rekening en verantwoording (R&V) maken. Wanneer precies, dat bepaalt de rechter na ontvangst van de boedelbeschrijving. Met de R&V laat u zien hoe het gaat met de financiën van de betrokkene (degene voor wie u bewindvoerder bent) door een overzicht te maken van:

  • de waarde van het bezit van de betrokkene
  • de hoogte van zijn of haar schulden, als deze er zijn
  • de inkomsten en uitgaven van de betrokkene

  Zo dient u de Rekening en verantwoording in.

 6. Vijfjaarlijkse evaluatie

  Maak na elke 5 jaar een evaluatie.

  > Lees wat de vijfjaarlijkse evaluatie inhoudt

  ​"Na elke 5 jaar (of eerder, als de rechter dat bepaalt) moet u laten weten hoe het bewind loopt en of u vindt dat het bewind nog past bij de situatie. De rechter kijkt vooral of het bewind door moet blijven lopen of dat er een reden is om het te stoppen.

  Zo dient u de vijfjaarlijkse evaluatie in. Vindt u dat het bewind kan worden stopgezet? Geef het direct door aan de rechter, wacht niet op de vijfjaarlijkse evaluatie."

 7. Bewind wijzigen of beëindigen

  Dien een verzoek in voor een nieuwe of tweede bewindvoerder, of stop het bewind.

  > Lees meer over bewind wijzigen of beëindigen

  ​"Loopt het bewind voor een bepaalde periode, dan kunt u de rechter vragen om de periode te verlengen

  Bewindvoering stopt vanzelf als het tijdelijke bewind niet verlengd wordt of als het bewind overgaat in curatele. Ook stopt bewind automatisch als de betrokkene (degene voor wie er bewindvoering is) is overleden. Als bewindvoerder dient u het overlijden zo snel mogelijk schriftelijk of telefonisch aan de rechter door te geven.

  Als er een andere reden is om het bewind te stoppen, kunt u dit de rechter vragen door een verzoekschrift in te dienen. Ook de betrokkene of een belanghebbende mag dit verzoek aan de rechter doen.

  De rechter kan ook zelf aan u en de betrokkene voorstellen om het bewind te stoppen.

  In beide gevallen komt er een zitting waarin de rechter kan beslissen dat:

  U, de betrokkene en de belanghebbenden krijgen het besluit van de rechter op papier (beschikking).

  Naast het stoppen van bewind, kunt u het ook aanvullen met mentorschap."

 8. Einde bewind

  Einde bewind

Welke formulieren heeft u nodig als u bewindvoerder bent?

De formulieren die u nodig heeft om uw taken en verplichtingen als bewindvoerder uit te voeren, vindt u hier op een rij:

Stuur het ingevulde, ondertekende formulier op naar de rechtbank die over het bewind gaat of geef ze daar af bij de informatiebalie.

Wat kunt u wijzigen als bewindvoerder?

Ook de persoon voor wie u bewind voert, mag de rechter vragen een andere bewindvoerder te benoemen of het bewind te stoppen.

 

Waar is bewind geregistreerd?

Bewind is geregistreerd in:

Kosten en vergoeding

Voor het aanvragen van bewind en ook voor sommige wijzigingen van bewind betaalt u griffierechten. Dit zijn kosten voor de behandeling door de rechter. Lees meer over de griffierechten.

De bewindvoerder kan aan de rechter vragen een vergoeding voor zijn werk te bepalen. Lees meer over de vergoeding.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Lees meer over contact via WhatsApp