Laden...

Bewindvoerder zijn

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bewind > Bewindvoerder zijn

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Bewindvoerder zijn

Wat is bewind voeren?

Als de rechter u heeft benoemd als bewindvoerder, dan beheert u alle of een deel van de geldzaken, zoals spaargeld of een woning, voor iemand die dit zelf niet meer kan. Vaak is dit een familielid, vriend of kennis van u. Deze persoon heeft geen overzicht meer over de eigen geldzaken of begrijpt de gevolgen van financiële beslissingen niet, bijvoorbeeld als gevolg van dementie of hersenletsel door een ongeval. Ook kan bewind geschikt zijn als een kind 18 wordt en vanwege een verstandelijke beperking niet voor eigen geldzaken kan zorgen.

De benoeming verloopt via de rechter, omdat u als bewindvoerder een wettelijke vertegenwoordiger bent van degene voor wie u de geldzaken beheert. De rechter controleert of u de geldzaken goed beheert, bijvoorbeeld door de rekening en verantwoording te bekijken die u jaarlijks maakt.

 

Verslagen en verzoeken maken en indienen

Als bewindvoerder moet u verslagen maken en indienen bij de rechtbank. Ook moet u voor sommige beslissingen toestemming aan de rechter vragen. Hoe doet u dit?

Volledig digitaal

Bent u een particuliere bewindvoerder?

U kunt volledig digitaal werken in Mijn CBM. Dit is de korte naam voor Mijn Rechtspraak – Curatele, Bewind en MentorschapLees meer over de mogelijkheden van Mijn CBM en meld u aan.

Werkte u al digitaal? Mijn Bewind heet nu Mijn CBM

U kunt inloggen zoals altijd, alleen de naam is veranderd. Naast particuliere bewindvoerders hadden ook particuliere curatoren al toegang. Sinds 2 februari 2024 geldt dit ook voor particuliere mentoren.

Naar Mijn CBM (digid.nl)

(U logt in met uw eigen DigiD, niet die van de persoon voor wie u bewindvoerder bent.)

Bent u een professionele bewindvoerder?

U kunt volledig digitaal werken op 2 manieren. Lees meer over digitaal werken als professionele bewindvoerder.

Per post of zelf afgeven

Wilt of kunt u als particuliere of professionele bewindvoerder niet digitaal werken? U kunt gebruik maken van formulieren die u indient bij de rechtbank:

Stuur het ingevulde, ondertekende formulier op naar de rechtbank die over het bewind gaat of geef het daar af bij de informatiebalie.

 

Wat betekent het om bewindvoerder te zijn?

U kunt ervaren dat de persoon voor wie u bewindvoerder bent, verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel of schaamte voelt omdat hij of zij niet meer zelfstandig over geldzaken kan beslissen. Ook kan het wat betekenen voor uw onderlinge band als deze persoon afhankelijk wordt van u voor geldzaken. Daarnaast is het voor u een hele verantwoordelijkheid om te dragen.

Wat doet u als bewindvoerder?

U doet onder meer het volgende voor de persoon voor wie u bewindvoerder bent:

 • u dient een boedelbeschrijving in bij de rechter
 • u bepaalt het bedrag voor dagelijkse uitgaven zoals boodschappen
 • u beslist over een grote aan- of verkoop zoals een auto of woning, over het afsluiten van een contract of over beslissingen die gevolgen hebben voor geldzaken zoals samenwonen en trouwen; u heeft daarvoor vaak toestemming (machtiging) van de rechter nodig
 • u regelt de belastingaangifte
 • u maakt jaarlijks een rekening en verantwoording

Lees meer over de bovenstaande en andere taken en verplichtingen als bewindvoerder. U vindt deze ook in de Brochure 'U bent benoemd tot bewindvoerder. Wat nu?' (pdf, 4,5 MB).
Opmerking: I.v.m. gewijzigde "Aanbevelingen meerderjarigenbewind" is de informatie in deze brochure deels verouderd.

Bekijk ook de tijdlijn op deze pagina om te zien wat u wanneer doet als bewindvoerder.

U mag een tweede bewindvoerder voorstellen aan de rechter. Als deze ook wordt benoemd, kunt u de taken samen uitvoeren en ook taken verdelen. Als het nodig is, kan de rechter een taakverdeling vaststellen.

 

Kantonrechter Paul Rouwen vertelt

Hoe is het om bewindvoerder te zijn? En kan de rechtbank je daarbij helpen? Kantonrechter Paul Rouwen vertelt erover.

Een kantonrechter is een rechter die onder meer bewind behandelt. In de video komt de term familiebewindvoerder voor. Dit is hetzelfde als een particulier bewindvoerder.

Kosten en vergoeding

Voor het aanvragen van bewind en ook voor sommige wijzigingen van bewind betaalt u griffierechten. Dit zijn kosten voor de behandeling door de rechter. Lees meer over de griffierechten.

De bewindvoerder kan aan de rechter vragen een vergoeding voor zijn werk te bepalen. Lees meer over de vergoeding.

 

 Hoe ziet de tijdlijn eruit voor u als bewindvoerder?

Weergave: Tijdlijn
 1. "Ik ben benoemd tot bewindvoerder. Wat nu?"
 2. Bewind opstarten

  Als u tot bewindvoerder bent benoemd, kunt u het bewind opstarten.

  > Lees wat u moet doen

  Als u de bevestiging heeft ontvangen dat u als bewindvoerder bent benoemd (de beschikking), kunt u aan de slag. Dit betekent onder meer dat u:

  • administratieve documenten verzamelt van de betrokkene (degene voor wie u bewindvoerder bent) om in overleg met hem of haar te kunnen bepalen welke uitgaven per maand gedaan kunnen worden
  • de bank van de betrokkene laat weten dat u nu de financiën voor hem of haar regelt. Vaak moet u als bewijs een kopie van de beschikking (de schriftelijke uitspraak van de rechter) opsturen
  • het geld van de betrokkene op een rekening zet waar hij of zij geen toegang toe heeft (maximaal 100.000 euro per bankrekening) en de huidige betaalpassen van de betrokkene blokkeert

  Verder kan het nodig zijn om contact op te nemen met de volgende organisaties:

  • Kadaster (als de betrokkene in het bezit is van onroerend goed)
  • Handelsregister (als de betrokkene er staat ingeschreven)
  • schuldeisers (als de betrokkene openstaande schulden heeft)
  • Sociale Verzekeringsbank (als de betrokkene een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt)

  Bekijk ook de brochure U bent benoemd tot bewindvoerder. Wat nu?

  De rechtbank registreert de beschikking in het openbare Centraal curatele- en bewindregister (het CCBR) als:

  • de betrokkene geld verspilt
  • de betrokkene door schulden in de problemen zit
  • de bewindvoerder of rechter het nodig vindt vanwege iemands geestelijke of lichamelijke toestand

  Bekijk ook de veelgestelde vragen over bewind voeren.

 3. Boedelbeschrijving opstellen

  Uiterlijk 4 maanden na uw benoeming tot bewindvoerder moet u een boedelbeschrijving hebben opgesteld.

  > Lees wat een boedelbeschrijving is

  De boedelbeschrijving is een overzicht van:

  • het bezit van de betrokkene (degene voor wie u bewindvoerder bent)
  • zijn of haar schulden, als deze er zijn
  • een schatting van zijn of haar maandelijkse inkomsten en uitgaven

  Lees meer over het indienen van een boedelbeschrijving​​​

  Bespreek de boedelbeschrijving met de betrokkene. Laat de betrokkene(n) de boedelbeschrijving(en) ondertekenen. Stuur het formulier of de formulieren naar de rechter of geef ze af bij de informatiebalie van de rechtbank.

  Bent u bewindvoerder voor een of meer samenwonende(n) met of zonder huwelijksgoederengemeenschap, dan kan dit invloed hebben op het aantal op te stellen boedelbeschrijvingen. Neem voor vragen contact op met uw rechtbank.

  Bekijk ook de veelgestelde vragen over bewind voeren.

 4. Administratie bijhouden

  Houd de maandelijkse inkomsten en uitgaven bij, en voer uw taken als bewindvoerder uit.

  > Kijk wat dit inhoudt

  Als bewindvoerder bepaalt u wat gepaste uitgaven zijn en houdt u de inkomsten en uitgaven bij. U doet onder meer het volgende voor de betrokkene (degene voor wie u bewindvoerder bent):

  • u controleert of de betrokkene inkomsten ontvangt, zoals loon, pensioen, toeslagen, uitkeringen
  • u betaalt de rekeningen
  • u geeft de betrokkene geld voor dagelijkse uitgaven
  • u doet de belastingaangifte
  • u vraagt toeslagen en uitkeringen aan
  • u houdt de inkomsten en uitgaven bij in een administratie (bij Rekening en verantwoording ziet u wat u precies moet bijhouden)
  • als de betrokkene veel geld heeft, belegt u dit met aandacht en zorg
  • als de betrokkene schulden heeft, lost u deze af

  U bepaalt zelf hoe u deze taken uitvoert en de administratie doet, wel waar mogelijk in overleg met de betrokkene.

  Bent u bewindvoerder voor één of meer samenwonenden met of zonder huwelijksgoederengemeenschap, dan kan dit invloed hebben op het aantal op te stellen R&V's. Neem voor vragen contact op met uw rechtbank.

  Soms heeft u toestemming van de betrokkene of een machtiging van de rechtbank nodig, bijvoorbeeld voor uitgaven boven 2.000 euro of het verkopen van bezit. Lees meer over toestemming en machtigingen.


  Bekijk ook de veelgestelde vragen over bewind voeren.

 5. Rekening en verantwoording opstellen

  Stel elk jaar een rekening en verantwoording op.

  > Lees wat een rekening en verantwoording is

  Elk jaar moet u een rekening en verantwoording (R&V) maken. Wanneer precies, dat bepaalt de rechter na ontvangst van de boedelbeschrijving. Met de R&V laat u zien hoe het gaat met de financiën van de betrokkene (degene voor wie u bewindvoerder bent). Zo dient u de rekening en verantwoording in.

  De checklist Rekening en verantwoording kan u helpen bij het verzamelen van de gegevens die u moet invullen. 

  Bekijk ook de veelgestelde vragen over bewind voeren.

 6. Tussentijdse evaluatie

  De rechter kan vragen om een tussentijdse evaluatie.

  > Lees wat de tussentijdse evaluatie inhoudt

  U maakt elk jaar een rekening en verantwoording. De kantonrechter kan u ook vragen tussentijds een verslag te maken. Dat heet tussentijdse evaluatie. U geeft hierin aan hoe het bewind verloopt. Of het nog nodig is, of niet meer voldoet.

  De tussentijdse evaluatie maken en indienen kan volledig digitaal in Mijn CBM of per formulier. ​In de C​hecklist Tussentijdse evaluatie​ ziet u de vereiste gegevens.​​​

  Vindt u dat het bewind kan worden stopgezet? Geef het direct door aan de rechter, wacht niet op de tussentijdse​ evaluatie.

  Bekijk ook de veelgestelde vragen over bewind voeren.

 7. Bewind wijzigen of stoppen

  Dien een verzoek in voor een nieuwe of tweede bewindvoerder, of stop het bewind.

  > Lees meer over bewind wijzigen of stoppen

  Wat kunt u wijzigen?

  U kunt de rechter vragen:

  * een andere of tweede bewindvoerder te benoemen

  * het bewind aan te vullen met mentorschap

  * het bewind om te zetten in curatele (het bewind stopt vanzelf als de curatele start)

  * het bewind te verlengen als het voor een bepaalde periode liep (vraagt u niet om verlening, dan stopt het bewind vanzelf)

  * het bewind te stoppen (ook de betrokkene of een belanghebbende mag dit de rechter vragen en de rechter kan ook zelf aan u en de betrokkene voorstellen om het bewind te stoppen)

  Het bewind stopt vanzelf als de betrokkene (degene voor wie er bewind is) is overleden. Geef het overlijden zo snel mogelijk schriftelijk of telefonisch aan de rechter door en maak een eindrekening en verantwoording

  Bekijk ook de veelgestelde vragen over bewind voeren.

 8. Einde bewind

  Einde bewind

 

Kunt u niet naar de zitting komen? 

Heeft u een verzoek ingediend om het bewind te wijzigen, dan kan de rechter u uitnodigen voor een zitting. Is het voor u als bewindvoerder of voor de betrokkene (degene voor wie u bewind voert) om medische redenen niet mogelijk om naar de zitting te komen? Neem contact op met de rechtbank. De contactgegevens staan in de uitnodiging.

Het is mogelijk dat de rechter al bij het bekijken van de aanvraag tot bewind vindt dat de zitting op de verblijfplaats van de betrokkene moet plaatsvinden. Dan staat dit in de uitnodiging.

Is het om een andere dan een medische reden voor u of de betrokkene niet mogelijk om naar de zitting te komen, neem ook dan contact op met de rechtbank. Bent u niet bij de zitting en heeft u zich niet afgemeld? Dan kan de rechter uw verzoek afwijzen.

Belanghebbenden zijn niet verplicht om naar te zitting te komen. Belanghebbenden zijn de partner en meerderjarige kinderen of, als die er niet zijn, ouders en meerderjarige broers en zussen.

 

Waar is bewind geregistreerd?

Bewind is geregistreerd in:

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact