Laden...

Procedures faillissement

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksSchulden > Faillissement > Procedures faillissement

Wilt u het faillissement van uzelf of van uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging) aanvragen? Of wilt u als schuldeiser het faillissement van een ander aanvragen? Als aan de voorwaarden is voldaan, kunt u een procedure starten bij de rechter. Alleen voor het aanvragen van het faillissement van een ander is een advocaat verplicht. De procedure valt onder het civiel recht.

Procedures faillissement

Eigen faillissement aanvragen

Wilt u als persoon uw faillissement aanvragen? Of dat van uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging)? Als aan de voorwaarden is voldaan, kunt u een procedure starten bij de rechter. Een advocaat is hiervoor niet verplicht.

 

Faillissement van een ander

Aanvragen 

Bent u schuldeiser? Als uw schuldenaar ook andere schuldeisers heeft, kunt u zijn faillissement aanvragen.

In verweer gaan

Vraagt een van uw schuldeisers uw faillissement aan? Als u het daarmee niet eens bent, dan kunt u tegen dit verzoek in verweer gaan.


Beëindiging faillissement

Een faillissement kan eindigen:

  • na een verzoek van de curator om het faillissement op te heffen wegens een gebrek aan baten. Er zijn dan zo weinig bezittingen dat de curator geen betalingen aan schuldeisers kan doen. Na opheffing kunnen schuldeisers weer van de schuldenaar eisen dat hij de schulden betaalt.
  • als het lukt om een akkoord te sluiten met de schuldeisers. De schuldenaar hoeft dan een deel van de schulden te betalen. Na beëindiging van het faillissement kunnen schuldeisers betaling van resterende schulden niet meer afdwingen. Als u schuldenaar bent, kan uw curator hier meer over vertellen.
  • als de curator klaar is met zijn werk en er geen akkoord tot stand kwam. De curator heeft zo veel mogelijk opbrengsten verkregen. Hiermee heeft hij de schuldeisers zo veel mogelijk betaald. Schuldeisers kunnen na beëindiging weer van de schuldenaar eisen dat hij de resterende schulden betaalt.
  • als de rechter het verzoek van de schuldenaar om het faillissement om te zetten in wettelijke schuldsanering toewijst. Als u schuldenaar bent, kan uw curator meer informatie geven over de voorwaarden en het omzettingsverzoek (bureauwsnp.nl).
  • door vernietiging na verzet, hoger beroep of cassatie.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen faillissement en schuldsanering (Wsnp)

Het belangrijkste verschil tussen het faillissement en de Wsnp is dat de Wsnp ertoe kan leiden dat de schuldenaar een schone lei krijgt. Lees verder

Wat is de belangrijkste taak van de rechter-commissaris?

De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de boedel.

Wat is de belangrijkste taak van de curator?

De curator probeert zo veel mogelijk opbrengsten te verkrijgen voor de schuldeisers. Hij maakt een overzicht van het vermogen van de schuldenaar, de vorderingen van de schuldeisers en de volgorde van uitbetaling na verkoop van de bezittingen van de schuldenaar.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Bij sommige faillissementsprocedures is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact