Contact met de Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 Contactgegevens

Juridisch advies

De Rechtspraak helpt u niet met inhoudelijke juridische vragen. Dit omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Wij kunnen u wel vertellen waar u met vragen terecht kunt.

Privacy

De Rechtspraak gebruikt persoonsgegevens die via (de subdomeinen van) Rechtspraak.nl worden verzameld, alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel.

Perscontact

Vragen over rechtszaak of toelichting uitspraak

Bent u, als journalist, op zoek naar informatie over een rechtszaak of een toelichting op een uitspraak? Neem dan contact op met de afdeling persvoorlichting van het betreffende gerecht.

Overige vragen

Voor alle overige persvragen kunnen journalisten bellen met de Raad voor de rechtspraak, pikettelefoon: 06 55 73 80 05.

Bent u geen journalist? Bel dan met het Rechtspraak Servicecentrum 088 - 361 61 61 (op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur). Of stel uw vraag via Twitter of Facebook.

Zie ook: veelgestelde vragen aan het RSC

Zitting bijwonen en groepsbezoek

De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen. Wilt u met een groep een zitting bijwonen of heeft u interesse in een rondleiding? Neem dan contact op met de betreffende gerechtelijke organisatie.

Klacht

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van een rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad der Nederlanden, College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) of de Centrale Raad van Beroep (CRvB) kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.                        

Onderhoud en storingen

Bekijk de actuele informatie over onderhoud en storingen aan de digitale diensten van de Rechtspraak.

Meldpunt technische kwetsbaarheden

De ICT-systemen van de rechtspraak moeten natuurlijk veilig zijn. Daarom besteden we veel aandacht aan ICT-beveiliging. Toch kan het zijn dat u een zwakke plek in een van onze systemen ontdekt. We stellen het enorm op prijs als u die zwakke plek aan ons meldt.