Laden...

Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Centrale Raad van Beroep

Contact

De CRvB is voorlopig beperkt toegankelijk vanwege het coronavirus. Pers en publiek moeten zich vooraf aanmelden. U bent verplicht een mondkapje te dragen.

Bezoekadres

Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Route via Google Maps (google.com)

Telefoonnummer

088 362 11 11

Meer informatie

Coronamaatregelen

Maatregelen coronavirus bij de CRvB
Maatregelen coronavirus vanuit de Rechtspraak

Over de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

Zittingen

De Centrale Raad van Beroep behandelt zaken, waar dat mogelijk is, tijdens een fysieke zitting. Daarnaast behandelt de Centrale Raad van Beroep ook rechtszaken via alternatieve werkwijzen: schriftelijk (zonder zitting), telefonisch of via een videoverbinding.

Om fysieke zittingen veilig en verantwoord te laten verlopen, zijn passende maatregelen getroffen. Zo zijn plexiglasschermen geplaatst in de zittingszalen, looproutes uitgezet en zorgen we voor een gecontroleerde ontvangst van partijen en bezoekers.

Regels en procedures

Bij het voeren van een proces worden door partijen en door de rechter bepaalde regels in acht genomen. Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast hanteert de Centrale Raad van Beroep de richtlijnen van de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014 (officielebekendmakingen.nl).

Nieuws Centrale Raad van Beroep  Nieuws Centrale Raad van Beroep

 

 

Zittingen Centrale Raad van Beroep gaan doorZittingen Centrale Raad van Beroep gaan doorhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Zittingen-Centrale-Raad-van-Beroep-gaan-door.aspxUtrecht7-2-2021 23:00:00<p>De zittingen bij de Centrale Raad van Beroep gaan vooralsnog door. Mocht u vanwege het winterweer niet naar de Centrale Raad van Beroep kunnen komen, dan kunt u contact opnemen met de betreffende griffie. Mogelijk biedt deelname via Skype een oplossing. Een verzoek hiervoor kunt u ook via de griffie doen. U vindt de contactgegevens op deze pagina: <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Contact">https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Contact</a></p><p> </p>
CRvB oordeelt over COVID-19 noodsteunCRvB oordeelt over COVID-19 noodsteunhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/CRvB-oordeelt-over-COVID-19-noodsteun.aspxUtrecht27-1-2021 23:00:00<p>De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed vandaag de eerste uitspraak in hoger beroep over de noodsteun in verband met COVID-19. Het gaat om de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met omzetverlies. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. </p>
Inwerkingtreding Besluit elektronisch procederen 1 januari 2021Inwerkingtreding Besluit elektronisch procederen 1 januari 2021https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Inwerkingtreding-Besluit-elektronisch-procederen-1-januari-2021.aspxUtrecht28-12-2020 23:00:00<p>Met ingang van 1 januari 2021 treedt het 'Besluit elektronisch procederen' in werking. Voor het elektronisch indienen van beroepschriften en andere berichten betekent dit het volgende:</p>

Vraag en antwoord

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. De CRvB behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.

Hoe dien ik een klacht in over de Centrale Raad van beroep?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de Centrale Raad van Beroep kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Ben ik verplicht te verschijnen bij de behandeling van mijn zaak?

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.