Kwaliteit van de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Raad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak

Rechtspraak verbetert zichzelf

Enkele belangrijke garanties voor kwaliteit zijn al ingebouwd in de rechtspraak. Daarmee verbetert de rechtspraak zichzelf. Beide partijen in een rechtszaak kunnen:

  • de uitspraak van de rechter aanvechten in hoger beroep en cassatie 
  • de rechter wraken als ze denken aanwijzingen te hebben dat de rechter partijdig is
  • een klacht indienen over de manier waarop ze behandeld zijn tijdens de rechtszaak

 

Professionele standaarden

Professionele standaarden zijn kwaliteitsnormen die rechters en raadsheren (rechters in hoger beroep) hebben ontwikkeld. Voor een deel gaat het om handhaving van het huidige kwaliteitsniveau, voor een ander deel om verbeteringen op het gebied van deskundigheid, snelheid, bejegening van rechtzoekenden en de aandacht en tijd die aan een zaak worden besteed.
In de standaarden komen onderwerpen aan de orde die direct het rechterlijk werk raken, zoals de regie over rechtszaken en de afdoening ervan. Maar er zijn ook standaarden voor de omstandigheden waaronder rechters hun werk doen.

Werken aan kwaliteit

Rechtspraak die ertoe doet

In de eerste helft van 2016 heeft de Raad voor de rechtspraak onderzoek laten doen naar maatschappelijk effectieve rechtspraak. De Raad wilde concreter krijgen wat rechters en gerechtsambtenaren voor ogen staat als zij het gevoel uitspreken anno 2016 hun taak niet altijd optimaal te kunnen uitvoeren. Daartoe zijn 62 rechters, deskundigen en rechtzoekenden uitvoerig geïnterviewd.

Kwaliteit van rechtspraak, rechtszaak en vonnis

Hoe goed is een vonnis van een rechter? Dat hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de vaktechnische juridische onderbouwing van de uitspraak. Maar ook de begrijpelijkheid van het vonnis.

Kwaliteit rechtspraak hoog houden en verbeteren

Alle medewerkers van de Rechtspraak zijn continu bezig om de organisatie te verbeteren. Rechtbanken en gerechtshoven toetsen hun inspanningen om de kwaliteit te verbeteren aan landelijke normen.

Meten van kwaliteit in de rechtspraak

De Rechtspraak heeft een aantal landelijke onderzoeken om van tijd tot tijd te kijken hoe het staat met de kwaliteit van de rechtspraak en de inspanningen om de kwaliteit hoog te houden.

 

 

Opleidingsvisitatie Rechtspraak

In 2016 lichtte een onafhankelijke visitatiecommissie onder leiding van Pauline Schuyt, hoogleraar sanctierecht en straftoemeting, het systeem van Permanente Educatie (PE) door. De commissie keek ook naar de nieuwe rechtersopleiding

Opleidingen maken onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van de Rechtspraak. Om de kwaliteit van rechtspraak op peil te houden, heeft iedere rechter en juridisch medewerker het recht jaarlijks 30 uur (of minstens 90 uur in 3 jaar) aan opleiding en/of bijscholing te besteden. In januari 2014 startte de nieuwe rechtersopleiding. In het rapport doet de commissie aanbevelingen om het PE-systeem en de rechtersopleiding te optimaliseren.

Opleidingsvisitatie Rechtspraak 2016 (pdf, 2,4 MB).

 

 

Nieuws Kwaliteit van de rechtspraak - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws Kwaliteit van de rechtspraak

 

 

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum