Laden...

Kosten en vergoeding bewind

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Bewind > Kosten en vergoeding bewind

Bij bewind regelt een bewindvoerder de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan.

U vraagt bewindvoering aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Kosten en vergoeding bewind

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. Bij sommige bewindsprocedures hoeft u geen griffierecht te betalen. Als u een advocaat inschakelt, betaalt u ook voor zijn werk. De rechter kan verder op verzoek een vergoeding voor de bewindvoerder vaststellen.

U betaalt griffierecht als u:

 • bewind wilt aanvragen
 • bewind wilt stoppen
 • bewind wilt uitbreiden met mentorschap
 • de maatregel bewind wilt omzetten naar curatele
 • tijdelijk bewind wilt verlengen

Hierbij geldt in de tabel griffierechten kanton het tarief voor verzoeken van onbepaalde waarde.

U betaalt geen griffierecht als:

 • u afwezigheidsbewind wilt aanvragen
 • het bewind stopt omdat de betrokkene is overleden
 • u een bewindvoerder wilt vervangen door een andere bewindvoerder
 • u een tweede bewindvoerder wilt aanstellen of ontslaan

Let op: het aanstellen of ontslaan van een bewindvoerder is niet hetzelfde als het aanvragen van bewind. Voor het aanvragen van bewind betaalt u wél griffierechten.

Tarieven 2019

De tarieven 2019 gelden voor:

 • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2019 plaatsvindt
 • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2019
 • civiele vorderingsprocedures (pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland)

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Bij verzoekschriften geldt deze termijn vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend. Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn, staat samen met de IBAN van de rechtbank vermeld op de griffienota.

Overige kosten

Aan deze procedure kunnen meer kosten verbonden zijn. Bijvoorbeeld voor een tolk, een advocaat of notaris als u deze inschakelt. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

Vergoeding bewindvoerder

Als de kantonrechter u aanstelt als bewindvoerder, kan hij op uw verzoek een vergoeding vaststellen. Deze vergoeding deelt u als er een tweede bewindvoerder is. U meldt de ontvangen vergoeding ook altijd op het formulier ‘rekening en verantwoording’. Kan de betrokkene de vergoeding niet betalen? Dan kan hij in aanmerking komen voor vergoeding uit bijzondere bijstand (juridischloket.nl). Hiervoor kan de bewindvoerder terecht bij de gemeente.

Hoogte vergoeding 2019

De jaarbeloning inclusief onkostenvergoeding (excl. btw) is in 2019:

 • voor een niet-professionele curator € 1.106
 • voor een niet-professionele bewindvoerder € 614
 • voor een niet-professionele mentor € 614

Is een persoon zowel bewindvoerder als mentor? Dan krijgt hij dezelfde vergoeding als de niet-professionele curator. Voor sommige situaties geldt een ander tarief (overheid.nl).

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum