Echtscheiding met kinderen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Echtscheiding > Echtscheiding met kinderen

Voor een echtscheiding moet u naar de rechter. U kunt een scheiding aanvragen met uw ex-partner of alleen. Hoe lang een procedure duurt, hangt af van uw situatie. Is het gelukt om samen afspraken te maken? Heeft u samen kinderen? Allemaal zaken die invloed hebben. De echtscheidingsprocedures bij de rechter vallen onder het civiel recht. Het inschakelen van een advocaat is verplicht.

Echtscheiding met kinderen

Als u kinderen heeft, bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. De echtscheiding vraagt u bij de rechtbank aan. Dit is een verzoekschriftprocedure, die onder het civiele recht valt. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen, die namens u het verzoekschrift indient.

Verplicht ouderschapsplan

Gaan u en uw partner scheiden en heeft u samen een kind of kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen. Dit legt u vast in een ouderschapsplan (Rijksoverheid.nl)

Hierin staan onder andere afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding, hoe u de omgang met de kinderen regelt en hoe u elkaar informeert over belangrijke onderwerpen. Het ouderschapsplan kan deel uitmaken van uw gezamenlijke echtscheidingsovereenkomst.

Echtscheidingsovereenkomst

Een echtscheidingsovereenkomst is een document waarin u op het moment van echtscheiding alles vastlegt wat u moet regelen of verdelen, denk aan pensioenuitkering, alimentatie, geld, spullen, uw huis. Let wel: het opstellen een echtscheidingsovereenkomst is niet verplicht. Het opstellen van een ouderschapsplan is wél verplicht.

 Belangrijke onderwerpen

>Alles uitklappen
 • De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar per brief op voor een kindgesprek. Zo'n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. De ouders mogen daar niet bij zijn. In een echtscheidingsprocedure is een kind niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen kan ook. De rechter vraagt kinderen van 16 en 17 jaar tijdens het kindgesprek ook naar hun mening over de kinderalimentatie.

 • Als u en uw partner gaan scheiden, houdt u samen het gezag over uw kind(eren). Als u dit niet wilt, kunt u aan de rechter vragen het gezag aan 1 ouder toe te kennen. De rechter staat dit alleen toe als dit in het belang is van het kind. Voor deze procedure heeft u een advocaat nodig.

  De rechter bepaalt welke ouder het (eenhoofdig) gezag krijgt. Bij meerdere kinderen bepaalt de rechter voor ieder kind afzonderlijk wie het gezag krijgt. Als een kind ouder is dan 12, dan vraagt de rechter naar de mening van het kind.

  Meer over eenhoofdig gezag aanvragen bij de rechter

 • Zorgregeling

  Als u allebei gezag heeft over uw kind en het niet lukt om samen afspraken te maken, kunt u de rechter verzoeken om een zorgregeling vast te stellen. Een minderjarig kind mag de rechter ook zelf om een zorgregeling vragen. Dit doet het kind door een briefje te sturen naar de rechtbank.

  Meer over de zorgregeling    

  Omgangsregeling

  Heeft u als ouder geen gezag over uw kind, maar wilt u wel met uw kind omgaan? Dan kunt u de rechter vragen om een omgangsregeling, oftewel bezoekregeling.

  Meer over procedure omgang met kinderen

  Co-ouderschap

  Bij co-ouderschap wonen uw kinderen afwisselend bij u en uw ex-partner en deelt u samen de kosten. Gaan uw kinderen bij één van u wonen? Dan betaalt u of uw ex-partner kinderalimentatie aan de ander.

  Meer over co-ouderschap (Nibud.nl)

 • Kinderalimentatie is een bijdrage die het kind maandelijks ontvangt voor de kosten van opvoeding en levensonderhoud. De rechter bepaalt de hoogte van de kinderalimentatie. Het bedrag wordt daarna ieder jaar aangepast.

  U kunt gemaakte afspraken over kinderalimentatie vastleggen in het ouderschapsplan. Vervolgens laat u de afspraken door de rechter toetsen aan de wettelijke normen. De rechter maakt de afspraken vervolgens definitief.

  De rechter behandelt uw alimentatieverzoek als onderdeel van de echtscheidingsprocedure. Ook een eventueel verzoek om partneralimentatie kan worden meegenomen in het verzoekschrift voor kinderalimentatie. De rechter behandelt alle verzoeken in 1 procedure.

  Meer over de alimentatieprocedure

 • Als u en uw ex-partner een conflict hebben of als het minderjarige kind zelf een conflict heeft met zijn ouders, kan de rechter een bijzondere curator benoemen. Denk bij een belangenconflict aan onenigheid over de verzorging, opvoeding of het vermogen van het kind.

  De rechter bepaalt de precieze taken van de bijzondere curator. Deze voert in ieder geval gesprekken met alle betrokkenen. Hij brengt daarvan verslag uit aan de rechtbank en geeft zijn mening en advies.

  In een echtscheidingsprocedure kan een rechter op eigen initiatief een bijzondere curator benoemen.

  Meer over de bijzondere curator

Echtscheidingsprocedure: naar de rechter

U kunt een echtscheiding aanvragen bij de rechter. Voor de procedure bij de rechter is het inschakelen van een advocaat verplicht.

Lees meer over de echtscheidingsprocedure met kinderen.

Vraag en antwoord

Wat is een ouderschapsplan?

Als u gaat scheiden en minderjarige kinderen heeft, dan bent u verplicht om een ouderschapsplan mee te sturen met uw echtscheidingsverzoek.

Kan ik voor mijn kinderen zaken regelen als de procedure nog loopt?

Ja, dat kan. Uw advocaat kan een tijdelijke maatregel aanvragen bij de rechtbank. Dit heet een voorlopige voorziening.

Hoe regel ik alimentatie voor mijn kind(eren)?

U kunt naar de rechter om kinderalimentatie te laten vaststellen, wijzigen of stopzetten.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is alleen bij een procedure voor de civiele rechter verplicht. Bij een kantonprocedure is dit niet verplicht, maar het kan wel verstandig zijn een advocaat of andere juridisch adviseur in te schakelen.

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum