Laden...

Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Erfenis

Een erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen regelt u bij de rechtbank. Voor zuiver aanvaarden is dit niet verplicht.

Ook bij een conflict over de verdeling van een erfenis kunt u een procedure bij de rechter starten.

Algemeen

Wat is een erfenis?

Als iemand overlijdt gaat zijn of haar bezit (de erfenis) over naar erfgenamen. De erfenis, ook wel nalatenschap genoemd, is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Een erfgenaam kan familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een kennis of stichting.

De wettelijke erfrechtregels in het Burgerlijk Wetboek bepalen wie een nalatenschap erft. Heeft u daar zelf andere ideeën over? Dan kunt u deze laten vastleggen in een testament.

De afwikkeling van een erfenis

U krijgt te maken met de rechtbank in de volgende gevallen:

 • U wilt de erfenis verwerpen
 • U wilt de erfenis beneficiair aanvaarden
 • U bent het niet eens met de verdeling van de erfenis

De afwikkeling van een erfenis wordt meestal gedaan door

 • een of meer erfgenamen
 • een notaris (erfgenamen kunnen een notaris vragen om mee te helpen)
 • een executeur (deze persoon wikkelt de erfenis af volgens het testament)
 • een vereffenaar (deze persoon wikkelt de erfenis af bij beneficiaire aanvaarding)

Erfrechtprocedures

Erfenis aanvaarden of verwerpen

Bent u erfgenaam? U kunt een erfenis

 • zuiver aanvaarden
 • beneficiair aanvaarden
 • verwerpen

Erfenis verdelen

Bent u een van de erfgenamen en bent u het niet eens met de verdeling van de erfenis? U kunt een procedure starten bij de rechter.

 Als er een vereffening plaatsvindt, zijn bijzondere regels van toepassing. Er vindt een vereffening plaats:

 • als iemand een erfenis beneficiair aanvaardt, of:
 • als de rechtbank een vereffenaar benoemt (bijvoorbeeld omdat de verdeling van de erfenis niet soepel loopt).
Welke bijzondere regels in deze gevallen gelden en wat u dan (als vereffenaar) moet doen leest u in de Richtlijnen Vereffening nalatenschappen (pdf, 369,7 KB), met als bijlage formulier boedelbeschrijving erfrecht (pdf, 872 KB).
Uitgebreide informatie over erfrechtprocedures bij de kantonrechter vindt u in de Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter (pdf, 955,2 KB). De handleiding is bedoeld voor (juridische) professionals. Ook is hij bedoeld voor de erfgenamen die bij de afwikkeling van een nalatenschap zijn betrokken

Niet eens met erfbelasting?

Als u een erfenis krijgt, kan het zijn dat u erfbelasting (Belastingdienst.nl) moet betalen. Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag? Dan kunt u bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst. Bent u het daarna niet eens met de uitkomst van de bezwaarprocedure? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter

Boedelregister

Informatie over een erfenis kunt u opzoeken in het boedelregister. Denk aan verklaringen van erfgenamen die de erfenis beneficiair hebben aanvaard of verworpen. Of gegevens van de notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis.

Elke rechtbank heeft een eigen boedelregister. Ieder register is openbaar. Hoe u het boedelregister kunt inzien verschilt per rechtbank.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum