Slachtoffer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Illustratieve afbeelding

Rechten in het strafproces

Slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers hebben een aantal rechten in het strafproces.

Informatie over het strafproces

Slachtoffers hebben recht op informatie over het strafproces. Bijvoorbeeld:

  • over de strafvervolging van de verdachte
  • wanneer (datum) en waar (locatie) de rechtszitting is
  • de uitspraak

 

Spreekrecht

Bent u slachtoffer van een ernstig misdrijf, dan kunt u tijdens de rechtszaak een verklaring afleggen. In deze verklaring kunt u bijvoorbeeld vertellen over de gevolgen van het misdrijf. Dit heet spreekrecht. In de wet staat voor welke misdrijven het spreekrecht geldt. U kunt ook iemand machtigen om namens u te spreken. Ook nabestaanden van een slachtoffer hebben in bepaalde gevallen spreekrecht.

 

Ondersteuning tijdens de zitting

Slachtoffers mogen zich tijdens de rechtszitting laten bijstaan, bijvoorbeeld door een advocaat. Ook kan een slachtoffer zich laten vergezellen door iemand van Slachtofferhulp Nederland. Wie niet goed Nederlands spreekt, kan het Openbaar Ministerie verzoeken een tolk op te roepen. Een slachtoffer mag ook zelf een tolk meebrengen naar de zitting. Voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven is de rechtsbijstand van een advocaat gratis.

Schade

Vraagt u als slachtoffer ook een schadevergoeding, dan wordt u (gedeeltelijk) procespartij. U voegt zich dan als benadeelde partij in het strafproces.

 

Zitting bijwonen

Openbare zitting

Als slachtoffer of nabestaande kunt u aanwezig zijn bij de strafzitting. De meeste strafzittingen zijn openbaar. U mag dus iemand meenemen om u te ondersteunen of te begeleiden. Bij openbare zittingen mag er ook publiek of pers aanwezig zijn.

Achter gesloten deuren

De rechter kan beslissen dat een zitting achter gesloten deuren plaatsvindt. De zitting is dan niet openbaar. Gaat het om een minderjarige verdachte, dan is de zitting altijd achter gesloten deuren. Als slachtoffer krijgt u wel toegang tot een besloten zitting, tenzij de rechter vindt dat dit om een bepaalde reden toch niet kan. De rechter heeft hierin dus altijd het laatste woord.

 

Vragen en ondersteuning

Als u betrokken bent bij een strafproces, dan komt er ineens veel op u af. Slachtofferhulp Nederland ondersteunt slachtoffers van misdrijven en nabestaanden onder meer op juridisch gebied.  Die hulp is altijd gratis. Via de website kunt u contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Op de site vindt u ook extra informatie over uw rechten in het strafproces.

Slachtoffers kunnen ook bij een Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het strafproces. Het Slachtofferloket informeert, adviseert en begeleidt u tijdens het hele strafproces. In het Slachtofferloket werken de politie, Slachtofferhulp Nederland en het Openbaar Ministerie (OM) nauw samen.

 


 

Juridische bijstand

Advocaat

Slachtoffers van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf kunnen kosteloos bijstand van een advocaat krijgen.

Tolk

Als u als slachtoffer onvoldoende Nederlands spreekt, kunt u gebruik maken van bijstand door een tolk.

 

Relevant nieuws voor slachtoffers - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Relevant nieuws voor slachtoffers

 

 

Bescherming slachtoffers in rechtszaal nog niet altijd afdoendehttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Bescherming-slachtoffers-in-rechtszaal-nog-niet-altijd-afdoende.aspxDen Haag6-7-2016 22:00:00Politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak slagen er niet altijd in slachtoffers voldoende bescherming te bieden in de rechtszaal. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het NSCR en de Vrije Universiteit. <p>Slachtoffers wordt niet altijd voldoende bescherming geboden in de rechtszaal. Dat blijkt uit een <a title="artikel-trema-onderzoek-slachtoffers.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/artikel-trema-onderzoek-slachtoffers.pdf">onderzoek <span class="rnl-file-properties">(pdf, 775,1 KB)</span></a> onder 43 slachtoffers van criminaliteit, uitgevoerd door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Vrije Universiteit. <span></span>Daarnaast vroegen zij aan 18 functionarissen van politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak en advocatuur hoe zij het slachtoffer beschermen. Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Trema. </p>
Onbeperkt spreekrecht slachtoffers en nabestaandenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Onbeperkt-spreekrecht-slachtoffers-en-nabestaanden.aspxDen Haag30-6-2016 22:00:00Vanaf 1 juli 2016 geldt onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden in de rechtszaal.<p>Slachtoffers en nabestaanden hebben vanaf vandaag (1 juli 2016) onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal. Het wetsvoorstel dat dit regelt is in werking getreden. </p>
Geen spreekrecht, wel spreektijdhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Geen-spreekrecht,-wel-spreektijd.aspx's-Hertogenbosch12-6-2016 22:00:00<p>De rechtbank Oost-Brabant heeft een <a title="Afwijzing%20verzoek%20tot%20uitoefenen%20spreekrecht.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Afwijzing-verzoek-tot-uitoefenen-spreekrecht.pdf">hernieuwd verzoek van nabestaanden afgewezen <span class="rnl-file-properties">(pdf, 19,2 KB)</span></a> om het spreekrecht uit te oefenen. De stiefmoeder en stiefzus van een 15-jarig Eindhovens meisje dat in 1995 verdween en dood werd gevonden, hadden de rechtbank daar om gevraagd. <span>De rechtbank geeft aan dat het voor hen nog steeds wel mogelijk is om in een ander wettelijk kader te spreken, namelijk als benadeelde partij.<br></span><br></p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum