Kosten aanvragen gezag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Gezag over kind > Kosten aanvragen gezag

Een minderjarig kind mag sommige beslissingen niet zelf nemen. Daarom staat het kind onder gezag, bijvoorbeeld van één of beide ouders. Vaak krijgen ouders het gezag automatisch, maar soms moet u het gezag aanvragen via een procedure bij de rechtbank of via een formulier.

De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Kosten aanvragen gezag

Aan de aanvraag van gezamenlijk gezag zijn soms kosten verbonden.

Kosten erkennen kind

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dat is gratis. Wilt u een afschrift van de akte ontvangen, dan kost dat wel geld. Het bedrag verschilt per gemeente. Dit afschrift heeft u alleen nodig als u het gezamenlijk gezag aanvraagt per post.

Kosten aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)

Twee ouders kunnen gezamenlijk gezag digitaal of via een formulier aanvragen. Hiervoor is een advocaat niet verplicht. Doet u de aanvraag digitaal, dan is dat gratis. Als u de aanvraag schriftelijk indient, stuurt u diverse documenten mee die u moet opvragen bij de gemeente. Daar zijn kosten aan verbonden. De hoogte van het bedrag verschilt per gemeente.

Kosten verzoek gezag

Wanneer een ouder en niet-ouder gezamenlijk gezag willen aanvragen, moet dit via een verzoek aan de rechter. Wilt u een verzoek indienen? Voor de procedure bij de rechter bent u griffierechten verschuldigd. U bent ook verplicht u te laten bijstaan door een advocaat. Mogelijk komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten.

Tarieven 2018

De tarieven 2018 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2018 plaatsvindt
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2018
  • civiele vorderingsprocedures (pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland)

 Proefberekening griffierechten 2018

Vraag

Wordt de procedure verzoek om gezag door beide partners of door een van de partners opgestart?

Beide partnersEen van de partners

Vraag

Hebben u en/of uw partner recht op een tegemoetkoming in de kosten van een advocaat?

AllebeiDe één wel, de ander nietNeeDat weet ik niet

Vraag

Dient u (via uw advocaat) een verzoekschrift, een verweerschrift of een referteverklaring in?

Verzoekschrift of verweerschriftReferteverklaringDeze vraag vind ik lastig te beantwoorden

Vraag

Dient u deze in bij de rechtbank? Gaat het om een zaak in hoger beroep bij het gerechtshof of gaat u in cassatie bij de Hoge Raad?

RechtbankHoger beroep gerechtshofCassatie Hoge Raad

Vraag

Heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten van een advocaat?

JaNeeDat weet ik niet

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 39,50 per persoon.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

voor de partner met tegemoetkoming € 39,50 en voor de partner zonder tegemoetkoming € 145,50.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 145,50 per persoon.

Opnieuw berekenen

U hoeft geen griffierecht te betalen

Opnieuw berekenen

Advies

Lees meer over de procedure verzoek om gezag. Of neem voor juridisch advies contact op met een Juridisch adviseur.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 318(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 329(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 79(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 291(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten

Opnieuw berekenen

 Proefberekening griffierechten 2017

Vraag

Wordt de procedure verzoek om gezag door beide partners of door een van de partners opgestart?

Beide partnersEen van de partners

Vraag

Hebben u en/of uw partner recht op een tegemoetkoming in de kosten van een advocaat?

AllebeiDe één wel, de ander nietNeeDat weet ik niet

Vraag

Dient u (via uw advocaat) een verzoekschrift, een verweerschrift of een referteverklaring in?

Verzoekschrift of verweerschriftReferteverklaringDeze vraag vind ik lastig te beantwoorden

Vraag

Dient u deze in bij de rechtbank? Gaat het om een zaak in hoger beroep bij het gerechtshof of gaat u in cassatie bij de Hoge Raad?

RechtbankHoger beroep gerechtshofCassatie Hoge Raad

Vraag

Heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten van een advocaat?

JaNeeDat weet ik niet

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 39,50 per persoon.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

voor de partner met tegemoetkoming € 39,50 en voor de partner zonder tegemoetkoming € 144.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 144 per persoon.

Opnieuw berekenen

U hoeft geen griffierecht te betalen

Opnieuw berekenen

Advies

Lees meer over de procedure verzoek om gezag. Of neem voor juridisch advies contact op met een Juridisch adviseur.

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 313(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 324(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 78(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten

Opnieuw berekenen

In deze proefberekening bedraagt het griffierecht

€ 287(Indicatief bedrag)

De griffie berekent de definitieve griffierechten. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Meer over factoren griffierechten

Opnieuw berekenen

Kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van het griffierecht hangt onder meer af van de procedure en uw rol in de zaak.

Overige kosten

Aan deze procedure zijn mogelijk meer kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum