Tarieven, kosten en vergoedingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Tarieven, kosten en vergoedingen

Griffierechten

Staffel buitengerechtelijke incassokosten 

De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens een staffel en zijn aan een maximum gebonden.

 

Tarieven in burgerlijke zaken

De tarieven komen voort uit de Wet griffierechten burgerlijke zaken Wgbz en de memorie van toelichting. In de gevallen waarin de rechter de heffing van het of de hoogte van het door de griffier vastgestelde recht anders interpreteert dan in de Memorie van toelichting of de standaard jurisprudentie, wordt u dringend verzocht afschriften van de rechterlijke beslissing te zenden aan de redactieraad Wgbz, op het e-mailadres
redhandleidingwgbz@rechtspraak.nl.

 

 

 

Nakosten kanton

Het LOVCK heeft op 26 september 2012 een aanbeveling aangenomen over de begroting van nakosten in kantonzaken. Nakosten mogen vooraf worden begroot. Aanbevolen wordt bij toewijzing de nakosten te begroten op een half salarispunt van het in de hoofdzaak toegewezen salaris in rolzaken met een maximum van € 100,-. De aard van het rechterlijk domein brengt mee dat dit een aanbeveling is waarvan afwijking mogelijk is.

 

 

Vergoeding uittreksels

 

Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens

Voor het opvragen van gegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens geldt een vergoeding van € 1,63 per uittreksel. Als de daadwerkelijk gemaakte kosten hoger uitvallen, kan de kantonrechter een ander bedrag toekennen. Dit geldt ook voor eventuele btw.

Uittreksel KvK

Voor het opvragen van gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geldt een vergoeding van € 11 per uittreksel. Als de daadwerkelijk gemaakte kosten hoger uitvallen, kan de kantonrechter een ander bedrag toekennen.

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum