Laden...

Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Centrale Raad van Beroep

In verband met het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak aangepast. Ondanks de moeilijke situatie laat de Rechtspraak zoveel mogelijk zaken wel doorgaan. Lees hier meer over de laatste stand van zaken

Let op: maandag 1 juni zijn wij gesloten vanwege tweede pinksterdag.


Contact

De Centrale Raad van Beroep is gesloten vanwege het coronavirus.

Bezoekadres

Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Route via Google Maps (google.com)

Telefoonnummer

088 362 11 11

Meer informatie

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).

Over de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

Zittingen met partijen beperkt mogelijk

Urgente zaken

Sinds 11 mei worden op beperkte schaal rechtszaken weer in fysieke aanwezigheid van procespartijen in de zittingszaal behandeld. Het gaat om zaken waarin de fysieke aanwezigheid van procespartijen onmisbaar wordt geacht.

De Centrale Raad van Beroep zal stap voor stap het aantal en soorten zaken uitbreiden dat tijdens een fysieke zitting wordt behandeld. Tegelijkertijd blijft het uitgangspunt om zoveel mogelijk rechtszaken via de huidige werkwijzen te behandelen, schriftelijk (zonder zitting), telefonisch of via een videoverbinding.

Zitting bijwonen

Als fysieke komst naar het gerechtsgebouw noodzakelijk is, worden hier passende maatregelen voor getroffen. Zo worden plexiglasschermen geplaatst in de zittingszalen, looproutes uitgezet en zorgen we voor een gecontroleerde ontvangst van partijen.

Publiek is bij alle zittingen en uitspraken niet welkom.

Regels en procedures

Bij het voeren van een proces worden door partijen en door de rechter bepaalde regels in acht genomen. Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast hanteert de Centrale Raad van Beroep de richtlijnen van de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014 (officielebekendmakingen.nl).

Nieuws Centrale Raad van Beroep  Nieuws Centrale Raad van Beroep

 

 

Coronacrisis: werkwijze van de Centrale Raad van Beroep na 28 april 2020Coronacrisis: werkwijze van de Centrale Raad van Beroep na 28 april 2020https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Coronacrisis-werkwijze-van-de-Centrale-Raad-van-Beroep-na-28-april-2020.aspxUtrecht23-4-2020 22:00:00<p>De Centrale Raad van Beroep houdt tot 11 mei 2020 geen fysieke rechtszittingen. Alleen voor (heel) urgente zaken kan een uitzondering worden gemaakt. Deze maatregel gold al <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Coronacrisis-werkwijze-van-de-Centrale-Raad-van-Beroep-na-6-april-tot-en-met-28-april-2020.aspx">vanaf 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020.</a> Deze periode wordt nu dus verlengd met twee weken tot 11  mei 2020. </p>
Artikel 47 Participatiewet (PW) en verordening gemeente over cliëntenparticipatie strekken niet tot bescherming belangen individuele leden cliëntenraadArtikel 47 Participatiewet (PW) en verordening gemeente over cliëntenparticipatie strekken niet tot bescherming belangen individuele leden cliëntenraadhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Artikel-47-Participatiewet-en-verordening-gemeente-over-clientenparticipatie-strekken-niet-tot-bescherming-belangen-in.aspxUtrecht7-4-2020 22:00:00<p>Het bestuur van een gemeenschappelijke sociale dienst heeft meerdere leden van de krachtens artikel 47 van de PW ingestelde cliëntenraad met onmiddellijke ingang ontslagen. Enkele ontslagen leden waren het hier niet mee eens en zijn, na bezwaar en beroep, in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) tegen hun ontslag opgekomen. </p>
Nieuwsbrief Jurisprudentie nr 3 met selectie uitspraken maart 2020Nieuwsbrief Jurisprudentie nr 3 met selectie uitspraken maart 2020https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Nieuwsbrief-Jurisprudentie-nr-3-met-selectie-uitspraken-maart-2020.aspxUtrecht6-4-2020 22:00:00<p>Nieuwsbrief Jurisprudentie nummer 3, jaargang 2020, staat online. Dit nummer bevat een selectie van uitspraken die in maart zijn gepubliceerd. De nieuwsbrief is te vinden op de homepage en rechtstreeks via de volgende link: <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Paginas/Nieuwsbrief-Jurisprudentie.aspx"><font color="#0066cc">www.rechtspraak.nl/CRvB/Nieuwsbrief-jurisprudentie</font></a></p>

Vraag en antwoord

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. De CRvB behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.

Hoe dien ik een klacht in over de Centrale Raad van beroep?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de Centrale Raad van Beroep kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Ben ik verplicht te verschijnen bij de behandeling van mijn zaak?

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.