Laden...

Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Centrale Raad van Beroep

Contact 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag: 8:30-17:00 uur
Receptie: maandag tot en met vrijdag: 8:30-17:00 uur

Gesloten op feestdagen en bijzondere sluitingsdata.

Bezoekadres

Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Route via Google Maps (google.com)

Telefoonnummer

Heeft u algemene vragen over de Rechtspraak, financiële vragen of heeft u digitale ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC)

  • 088 361 61 61

Heeft u een specifieke vraag over een lopende procedure? Neem dan contact op met de Centrale Raad van Beroep.

  • 088 362 11 11

Organisatie

Mailen met de CRvB

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform.
Veilig mailen met de CRvB start via onderstaande knop.
Start veilig mailcontact met de CRvB (zivver.com)

Over de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

Zittingen

De Centrale Raad van Beroep behandelt zaken, waar dat mogelijk is, tijdens een fysieke zitting. Daarnaast behandelt de Centrale Raad van Beroep ook rechtszaken via alternatieve werkwijzen: schriftelijk (zonder zitting), telefonisch of via een videoverbinding.

Regels en procedures

Bij het voeren van een proces worden door partijen en door de rechter bepaalde regels in acht genomen. Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Nieuws Centrale Raad van Beroep  Nieuws Centrale Raad van Beroep

 

 

Arnhems echtpaar krijgt extra bijstand om vermindering van recht op toeslagen te compenserenArnhems echtpaar krijgt extra bijstand om vermindering van recht op toeslagen te compenserenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Gemeente-Arnhem-moet-echtpaar-extra-bijstand-geven-om-vermindering-van-recht-op-toeslagen-te-compenseren.aspxUtrecht26-9-2022 22:00:00<p><span>Een Arnhems echtpaar krijgt extra bijstand van de gemeente ter compensatie van het niet-ontvangen van het maximale toeslagenbedrag. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De man ontvangt een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze uitkering is lager dan <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-bijstandsuitkering" target="_blank">de bijstandsnorm voor gehuwden</a>. Daarom ontvangt het echtpaar aanvullende bijstand van de gemeente. Maar door een gebrekkige afstemming van fiscale regelingen ontvangt het echtpaar minder toeslagen dan wanneer het alleen bijstand zou krijgen. Het netto-inkomen van het echtpaar komt daardoor onder het bestaansminimum. De gemeente Arnhem moet het verschil compenseren via de algemene bijstand. </span><br></p>
Zomerspecial podcast Uitspraak Centraal over hervatten van vooronderzoek door bestuursrechterZomerspecial podcast Uitspraak Centraal over hervatten van vooronderzoek door bestuursrechterhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Zomerspecial-podcast-Uitspraak-Centraal-over-hervatten-van-vooronderzoek-door-bestuursrechter.aspxUtrecht20-7-2022 22:00:00<p>In de extra lange zomerspecial van Uitspraak Centraal gaat raadsheer Willem-Jan van Brussel in gesprek met hoogleraar Bert Marseille en universitair docent Marc Wever van de Rijksuniversiteit Groningen, Marseille is naast wetenschapper ook raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep. In maart dit jaar publiceerden Marseille en Wever het artikel '<a href="https://www.njb.nl/magazines/njb-10-2022/">Processuele beslissingen van de bestuursrechter: biased ten gunste van de overheid? (njb.nl)</a>'. Een mooie aanleiding voor een verdiepend gesprek. <br></p>
Centrale Raad van Beroep vraagt conclusie over toetsingskader in geval van verzoek om terug te komen van bestuurlijke boeteCentrale Raad van Beroep vraagt conclusie over toetsingskader in geval van verzoek om terug te komen van bestuurlijke boetehttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Centrale-Raad-van-Beroep-vraagt-conclusie-over-toetsingskader-in-geval-van-verzoek-om-terug-te-komen-van-bestuurlijke-boete.aspxUtrecht18-7-2022 22:00:00<p>De president van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), Takvor Avedissian, heeft een conclusie gevraagd in een zaak waarin een rechtzoekende het UWV heeft verzocht om terug te komen van een bestuurlijke boete. <br></p>

Vraag en antwoord

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. De CRvB behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.

Hoe dien ik een klacht in over de Centrale Raad van beroep?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de Centrale Raad van Beroep kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Ben ik verplicht te verschijnen bij de behandeling van mijn zaak?

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.