Laden...

Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Arbeidszaken ambtenaren

Arbeidsconflicten van ambtenaren gaan vaak over arbeidsvoorwaarden, ontslag, disciplinaire maatregelen, plichtsverzuim, schorsing of de afhandeling van een dienstongeval. Heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever? En komt u er samen niet uit? U kunt het conflict voorleggen aan de rechter.

Algemeen

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (rijksoverheid.nl) hebben de meeste ambtenaren per 1 januari 2020 een nieuwe rechtspositie gekregen. Voor hen geldt het civiele arbeidsrecht. Zij kunnen niet langer in bezwaar bij de eigen werkgever en in beroep bij de bestuursrechter.

Kreeg u een nieuwe rechtspositie?

Als uw rechtspositie is veranderd, heeft u hierover een brief van uw werkgever ontvangen. Daarin staat dat uw situatie is veranderd. Weet u niet of u per 1 januari 2020 een nieuwe rechtspositie heeft gekregen? Vraag uw werkgever hiernaar.

 

U heeft als ambtenaar een nieuwe rechtspositie gekregen

Voor u geldt per 1 januari 2020 het civiele arbeidsrecht. De bestuursrechter is niet meer bevoegd te oordelen over besluiten over uw arbeidsovereenkomst die ná 1 januari 2020 zijn genomen. U kunt per 1 januari 2020 direct bij de kantonrechter terecht.

Wat kunt u doen bij een arbeidsconflict?

Komt u er samen met uw werkgever niet uit? Dan kunt u of uw werkgever om een onafhankelijk oordeel vragen bij de kantonrechter.

Procedures kantonrechter op gebied van werk en inkomen: loonconflicten, non-actiefstelling, bedrijfsongeval en beroepsziekte, arbeidsconflict overig

Wat kunt u doen bij ontslag?

Uw werkgever kan u alleen ontslaan als hij daar een redelijke grond voor heeft. Bijvoorbeeld bij disfunctioneren. Ontslag is sinds 1 januari 2020 alleen mogelijk via het UWV of de kantonrechter. Die moet vooraf beoordelen of er voor het ontslag een redelijke grond is. Procedures bij ontslag


Omdat voor u het civiele arbeidsrecht geldt, verdwijnt uw mogelijkheid om bij uw werkgever een bezwaarschriftprocedure te starten. Het kan zijn dat bij uw werkgever geschillenregelingen blijven bestaan. Informeer hiernaar bij uw werkgever.

Uw rechtspositie als ambtenaar is niet veranderd

Een aantal ambtenaren valt niet onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (rijksoverheid.nl):

  • medewerkers van politie en defensie
  • rechters en officieren van justitie
  • gerechtsdeurwaarders en notarissen
  • politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders

Voor u verandert er niets. U kunt dus nog wel in bezwaar bij uw eigen werkgever en een beroepsprocedure starten bij de bestuursrechter.


Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

 


Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact