Laden...

Bewindvoering en bewindvoerder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Bewind

Bij bewind regelt een bewindvoerder de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan.

U vraagt bewindvoering aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Bewindvoering en bewindvoerder

Door het coronavirus kunnen procedures en regelingen anders zijn dan normaal.

 

 

Wat is bewind? Wat doet een bewindvoerder? En waarin verschilt een professionele bewindvoerder van een niet-professionele bewindvoerder? En wat doet u met een klacht over een bewindvoerder?

Wat is bewind?

Bewind is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken en zijn bezit kan zorgen. De persoon van wie het bezit onder bewind staat, heet de betrokkene. De betrokkene mag bijvoorbeeld niet alleen beslissen over zijn geld, auto en woning.

Soorten bewindvoering

 • Volledig bewind: Alles wat de betrokkene bezit staat onder bewind.
 • Beperkt bewind: Een deel van het bezit staat onder bewind, bijvoorbeeld alleen het spaargeld of de woning.
 • Tijdelijk bewind: Bewind over een afgesproken periode.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) krijgt de persoon met schulden ook een bewindvoerder. Dit is echter iets anders dan bewind.

Kantonrechter Paul Rouwen vertelt

Hoe is het om bewindvoerder te zijn? En kan de rechtbank je daarbij helpen? Kantonrechter Paul Rouwen vertelt erover.

 

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

 • beslissingen nemen over het geld en het bezit samen met betrokkene of met toestemming van de kantonrechter
 • rekeningen betalen
 • geld geven voor de dagelijkse boodschappen
 • regelen van de belastingaangifte
 • aanvragen van toeslagen of een uitkering
 • een administratie bijhouden van de inkomsten en uitgaven
 • zijn administratie laten controleren door betrokkene en de kantonrechter

De bewindvoerder doet zijn werk zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene. Een betrokkene kan ook 2 bewindvoerders hebben.

Bewind, curatele of mentorschap

Er zijn 3 soorten maatregelen om iemand te beschermen. Curatele is de zwaarste maatregel.

 • Bewind: als iemand niet zijn geldzaken kan regelen. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder die dit voor hem doet.
 • Mentorschap: als iemand niet kan beslissen over persoonlijke, niet-financiële zaken als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter benoemt een mentor die de beslissingen voor hem neemt.
 • Curatele: als iemand zijn geldzaken en persoonlijke zaken niet kan regelen. De kantonrechter benoemt een curator die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij bijvoorbeeld geen gezag over kinderen kan hebben. En hij kan niet alleen besluiten om te trouwen of een testament te maken.

Het is mogelijk om de maatregelen bewind en mentorschap te combineren.

Heeft u een klacht over een bewindvoerder?

Dan kunt u de kantonrechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat uw klachten zijn. U stuurt uw brief naar de rechtbank (sector kanton) die het bewind onder toezicht heeft. De rechter beoordeelt uw klachten en nodigt u mogelijk allebei uit voor een zitting.

Soorten bewindvoerder

 • De niet-professionele bewindvoerder: Een familielid van de betrokkene (echtgenoot, kind of kennis).
 • De professionele bewindvoerder: Iemand die van beroep bewindvoerder is en aan speciale kwaliteitseisen moet voldoen. Dit kan ook een stichting zijn.

Publicatie bewindvoering in openbare registers

Personen onder bewind zijn terug te vinden in:

Waarom registratie in het CCBR?

Publicatie in het register beschermt tegen het aangaan van ongewenste contracten. Een bedrijf bijvoorbeeld kan in het register controleren of iemand onder bewind staat. In dat geval sluit het bedrijf het contract pas af na toestemming van de bewindvoerder.

Contact over bewind

De afdeling kanton of het bewindsbureau van een rechtbank handelt alle zaken over bewindvoering af.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Lees meer over contact via WhatsApp