Laden...

Bijzondere curator

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Bijzondere curator

Een bijzondere curator komt op voor de belangen van een kind, in de rechtszaal en daarbuiten. Zijn de ouders in een scheiding en komt het kind in de knel? Of heeft het kind een conflict met de ouders of voogd? Dan kan het kind, de (pleeg)ouder of de voogd de rechter vragen een bijzondere curator te benoemen. Deze procedure valt onder het civiel recht.

Bijzondere curator

De rechter kan een bijzondere curator benoemen bij een belangenconflict tussen het kind en zijn ouders of voogd. Zo’n belangenconflict kan er zijn als:

  • de ouders onderling een conflict hebben, of
  • als het kind zelf een conflict heeft met zijn ouders of voogd

Taken bijzondere curator

Bij de benoeming bepaalt de rechter de precieze taken van de bijzondere curator. Deze voert in ieder geval gesprekken met alle betrokkenen. Hij brengt daarvan verslag uit aan de rechtbank en geeft zijn mening. Hij kan bemiddeling adviseren. Hij kan ook zelf een procedure starten.

Verzoek om benoeming

Er moet een belangenconflict zijn over de verzorging, opvoeding of het vermogen van het kind. Dan kunt u de rechter vragen om een bijzondere curator te benoemen. Dat kan in een lopende procedure of als er (nog) geen procedure is.

Initiatief rechter

De rechter kan op eigen initiatief een bijzondere curator benoemen (ambtshalve) in een lopende procedure over:

In een afstammingsprocedure benoemt de rechter altijd een bijzondere curator.


 

Bijzondere curatorschap beëindigen 

Wilt u het bijzondere curatorschap beëindigen, dan dient u een verzoek in bij de rechter. De curatele eindigt automatisch als de procedure of de periode waarvoor de benoeming is gedaan, is geëindigd.

 

Vraag en antwoord

Hoe kan ik voor mijn kind een bijzondere curator krijgen?

Een advocaat kan voor u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Wat kost een bijzondere curator?

U betaalt geen griffierechten bij een verzoek tot benoeming of ontslag van een bijzondere curator. Schakelt u of het kind een advocaat of mediator in, dan zijn daar kosten aan verbonden.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

Binnen enkele weken na het verzoekschrift is er een zitting of gesprek. Daarna volgt zo snel mogelijk een beslissing.

Relevante onderwerpen:

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.