Laden...

Ontslagprocedures werknemer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ontslag > Ontslagprocedures werknemer

Als werkgever en werknemer samen geen overeenstemming bereiken over het einde van de arbeidsovereenkomst, kunnen zij allebei een ontslagprocedure starten. De te volgen procedure, bij het UWV of de kantonrechter, is afhankelijk van de situatie.

Procedures bij de kantonrechter vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). De UWV-procedure valt onder het bestuursrecht. In beide gevallen is het niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Ontslagprocedures werknemer

Uw werkgever wil u ontslaan of u wilt zelf de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werkgever kan u vragen vrijwillig akkoord te gaan met uw ontslag en u eventueel een ontslagvergoeding aanbieden. Hij kan ook een ontslagprocedure starten. U kunt hiertegen in undefinedundefined gaan. Daarnaast zijn er procedures die u zelf kunt starten. 

 

Akkoord met uw ontslag

Gaat u akkoord met uw ontslag, dan kunt u een beëindigingsovereenkomst tekenen (beëindiging met wederzijds goedvinden). Dit is een afspraak dat u op een bepaalde dag stopt met werken vaak tegen een financiële vergoeding, de ontslagvergoeding. U kunt ook instemmen met opzegging door de werkgever.

Beëindigingovereenkomst

In een beëindigingsovereenkomst legt u afspraken vast over de datum van beëindiging, de ontslagvergoeding, de betaling van vakantiedagen, de werking van een eventueel concurrentiebeding en het inleveren van bedrijfseigendommen zoals een leaseauto.

Instemmen met opzegging

U kunt ook schriftelijk instemmen met de opzegging van uw arbeidsovereenkomst door de werkgever. Dan heeft u, als u 2 jaar of langer in dienst was, in beginsel recht op een vaste vergoeding van de werkgever (transitievergoeding).

Toch niet akkoord

Heeft u zich bedacht? Dat kunt u schriftelijk binnen 14 dagen aan de werkgever laten weten. De werkgever moet u schriftelijk op deze mogelijkheid wijzen, in de beëindigingsovereenkomst of binnen 2 werkdagen na uw schriftelijke instemming. Doet hij dat niet, dan heeft u 21 dagen bedenktijd.

 

Niet akkoord: werkgever start procedure

Start uw werkgever een ontslagprocedure? Dit kan hij doen bij het UWV of bij de kantonrechter. Welke procedure hij start, hangt af van de reden voor het ontslag.

Ontslagvergunning via het UWV

Vraagt uw werkgever een ontslagvergunning aan bij het UWV Werkbedrijf (uwv.nl), dan vraagt hij toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dit kan alleen als:

 • het economisch slecht gaat met het bedrijf (ontslag wegens bedrijfseconomische redenen), of
 • u langer dan 2 jaar ziek bent (ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid)

Van het UWV krijgt u bericht over de ontslagaanvraag van uw werkgever. U kunt hiertegen in verweer gaan.

Ontbinding via de kantonrechter

Uw werkgever kan aan de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden:

 • bij persoonlijke omstandigheden, zoals ontslag wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie
 • van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die de werkgever niet tussentijds kan opzeggen
 • nadat het UWV een ontslagvergunning heeft geweigerd

U kunt de zitting afwachten om daar mondeling uw verhaal te doen. Maar u kunt ook van tevoren een verweerschrift sturen aan de rechter.

 

Niet akkoord: u start zelf een procedure

Zelf procedure starten

Bent u nog in dienst bij uw werkgever en wilt u zelf de arbeidsovereenkomst ontbinden? Bijvoorbeeld omdat uw arbeidsrelatie blijvend verstoord is? Dan kunt u een procedure starten bij de kantonrechter.

Bent u ontslagen? Dan kunt u een procedure starten, bijvoorbeeld als:

 • uw werkgever uw contract heeft opgezegd zonder UWV-toestemming
 • u vindt dat het UWV geen toestemming had mogen geven
 • er een opzegverbod is
 • uw werkgever zich niet heeft gehouden aan de opzegtermijn
 • u geen transitievergoeding en/of ontslagvergoeding krijgt of deze te laag vindt

Verzoekschriftprocedure

U start de procedure door de kantonrechter een brief te sturen. Deze brief heet een verzoekschrift. U kunt de kantonrechter vragen:

 • de arbeidsovereenkomst te ontbinden
 • de arbeidsovereenkomst te herstellen
 • de opzegging te vernietigen
 • een financiële vergoeding vast te stellen (bijvoorbeeld een schadevergoeding, transitievergoeding of aanvullende (billijke) ontslagvergoeding als de werkgever een ernstig verwijt te maken valt)

Termijnen verzoekschrift

Bent u nog niet ontslagen en start u zelf een procedure om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden? Dan bepaalt u zelf wanneer u de procedure start.

Is de arbeidsovereenkomst al beëindigd? Dan moet u het verzoekschrift indienen binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Gaat uw verzoek alleen over de transitievergoeding? Dan moet uw verzoekschrift binnen 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter zijn.

 

Transitievergoeding

U heeft recht op een financiële vergoeding (transitievergoeding) als u 2 jaar of langer in dienst was en uw werkgever:

 • zegt uw contract op met toestemming van het UWV
 • laat uw contract door de kantonrechter ontbinden
 • verlengt uw tijdelijke contract niet
 • zegt uw contract op met uw instemming

Neemt u zélf ontslag? Dan heeft u toch recht op een transitievergoeding als u dat doet vanwege ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever.

Geen transitievergoeding

U heeft geen recht op transitievergoeding:

 • als u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld
 • als u jonger bent dan 18 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week heeft gewerkt
 • bij beëindiging wegens AOW
 • bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de werkgever

 

Hoogte transitievergoeding

 • over de eerste 10 gewerkte jaren: 1/6 maandsalaris per half jaar
 • daarna: ¼ maandsalaris per half jaar
 • tot een maximum van € 75.000 bruto of 1 jaarsalaris, als dat meer is

Werknemers van 50 jaar of ouder die 10 jaar of meer in dienst zijn, krijgen tot 1 januari 2020 een ½ maandsalaris per half jaar over de jaren na hun 50ste (behalve bij bedrijven met minder dan 25 werknemers).

 

 

Kosten

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u rekening moet houden.

Doorlooptijd

In de procedure ontbinding arbeidsovereenkomst vindt de zitting over het algemeen plaats binnen 5 weken na het indienen van het verzoekschrift. Daarna volgt meestal binnen 4 weken de uitspraak.

Vraag en antwoord

Kan ik als werknemer nog naar de kantonrechter na ontslag via het UWV?

Ja, u kunt een verzoek indienen om uw arbeidsovereenkomst te herstellen of een financiële vergoeding te krijgen.

Wat kost een ontbindingsprocedure?

Dient u het verzoek in, dan betaalt u griffierechten. Schakelt u een advocaat in, dan betaalt u daar ook voor.

Hoe lang duurt een ontbindingsprocedure?

De zitting is binnen 5 weken na het indienen van het verzoekschrift. Daarna volgt meestal binnen 4 weken de uitspraak.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedures niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum