Laden...

Schorsing voorlopige hechtenis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Schorsing voorlopige hechtenis

Wanneer u in voorlopige hechtenis zit, kunt u een verzoek indienen om deze voor korte tijd te onderbreken of voor langere tijd te laten schorsen.

De procedure valt onder het strafrecht. In voorlopige hechtenis krijgt u een advocaat toegevoegd. Deze kan het verzoek namens u indienen.

Schorsing voorlopige hechtenis

Wat is voorlopige hechtenis?

De voorlopige hechtenis (voorarrest) is een verzamelnaam voor verschillende perioden voorafgaand en tijdens de behandeling van de strafzaak waarin de verdachte in afwachting van de beslissing van de rechter gedetineerd is. De inverzekeringstelling bij de politie is geen onderdeel van de voorlopige hechtenis.

Geen onherroepelijke beslissing

Iemand die in voorlopige hechtenis zit, is verdachte. Over zijn zaak is nog niet onherroepelijk beslist. Dat geldt dus ook:

  • als de verdachte door de rechtbank veroordeeld is, daartegen hoger beroep heeft ingesteld en in afwachting is van de beslissing in hoger beroep.
  • als de verdachte na het hoger beroep cassatie heeft ingesteld en in afwachting is van de beslissing in cassatie.

104 dagen

Uiterlijk 104 dagen na aanvang van de voorlopige hechtenis:

  • moet de zaak door middel van een dagvaarding aan de rechtbank worden voorgelegd.
  • moet er een zitting voor de rechtbank plaatsvinden.

Dit kan een inhoudelijke behandeling zijn, maar ook een pro-forma of regiezitting waarbij het verloop van het proces centraal staat.

Bij zaken die niet op 1 zitting te behandelen zijn, wordt telkens bekeken of de verdachte tot de volgende zitting in voorlopige hechtenis moet blijven. De volgende zitting vindt binnen maximaal 90 dagen plaats.

Voorlopige hechtenis voorafgaand aan onderzoek ter terechtzitting

PeriodeBevel door:Duur voorlopige hechtenis:Plaats voorlopige hechtenis:
BewaringRechter-commissarisMaximaal 14 dagenHuis van bewaring of politiebureau
Gevangenhouding als vervolg op bewaringRaadkamer gevangenhoudingMaximaal 90 dagenHuis van bewaring

Voorlopige hechtenis vanaf start onderzoek ter terechtzitting

PeriodeBevel door:Duur voorlopige hechtenis:Plaats voorlopige hechtenis:
Gevangenhouding als vervolg op bewaringRechtbank vanaf start onderzoek ter terechtzittingZolang als de behandeling duurt, plus maximaal 60 dagen na de beslissing zodat het hof bij een eventueel hoger beroep de tijd heeft om een bevel tot voorlopige hechtenis af te gevenHuis van bewaring of gevangenis
GevangenhoudingGerechtshof na instellen hoger beroepZolang de behandeling duurt bij het gerechtshofHuis van bewaring of gevangenis
GevangenhoudingLoopt door na instellen cassatieberoepZolang de behandeling duurt bij de Hoge Raad, plus 30 dagen bij vernietiging van de beslissing van het hof en verwijzing zodat het hof dat de zaak gaat behandelen de tijd heeft om eventueel een bevel voorlopige hechtenis af te gevenHuis van bewaring of gevangenis
GevangennemingRechtbank of gerechtshof, bij afwezigheid van een bevel voorlopige hechtenisDit hangt af van het moment waarop het bevel is gegevenHuis van bewaring of gevangenis

Voorlopige hechtenis bij jongeren

Er is altijd een kinderrechter betrokken bij de beslissing over voorlopige hechtenis van een jongere die volgens het jeugdstrafrecht wordt berecht. De rechter kijkt of de voorlopige hechtenis onder bepaalde voorwaarden te schorsen is. Ook kan de rechter kiezen voor een minder ingrijpende vorm van voorlopige hechtenis, zoals huisarrest of nachtdetentie.

Onderbreking voorlopige hechtenis

Wanneer u in voorlopige hechtenis zit, kunt u een verzoek indienen om deze voor korte tijd te onderbreken of voor langere tijd te laten schorsen.

Korte onderbreking voorlopige hechtenis

Als het gaat om een onderbreking van 1 dag (met een uitloop naar 1 dag en nacht) kunt u de directeur van het huis van bewaring verzoeken de voorlopige hechtenis te onderbreken. Bijvoorbeeld vanwege een begrafenis of een ernstig ziek familielid.
Als de directeur dit verzoek afwijst, kunt u hiertegen in beroep bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (rsj.nl).

Schorsing voorlopige hechtenis

Gaat het om een periode langer dan 1 dag? U of uw advocaat kan op elk willekeurig moment van de voorlopige hechtenis een verzoek tot schorsing indienen.

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een verzoek om de voorlopige hechtenis te schorsen indienen?

U kunt op elk moment tijdens de voorlopige hechtenis een verzoek tot schorsing indienen. Dit kan mondeling tijdens de zitting en schriftelijk als u het tussentijds wilt indienen.

Hoe lang duurt het voordat de schorsing ingaat?

Dit is afhankelijk van het moment waarop u het verzoek indient en de reden van het verzoek. Meestal volgt 1 dag na de zitting de beslissing en kan de schorsing die dag of enkele dagen daarna ingaan. Soms duurt het langer omdat u als onderdeel van de schorsing moet worden opgenomen in een behandelinstelling.

Wat kost de procedure om de voorlopige hechtenis te schorsen?

Als u in voorlopige hechtenis zit, krijgt u een advocaat toegevoegd. Sinds 1 maart 2017 is deze bijstand niet altijd meer kosteloos. Als u in staat bent een advocaat te betalen en u wordt onherroepelijk veroordeeld, dan kunnen deze kosten op u worden verhaald. Als u een advocaat kiest die niet werkt op basis van een toevoeging of met wie u afspreekt dat hij van de toevoeging geen gebruik maakt, betaalt u de kosten zelf.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.