Laden...

Schorsing voorlopige hechtenis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Schorsing voorlopige hechtenis > Schorsing voorlopige hechtenis

Wanneer u in voorlopige hechtenis zit, kunt u een verzoek indienen om deze voor korte tijd te onderbreken of voor langere tijd te laten schorsen.

De procedure valt onder het strafrecht. In voorlopige hechtenis krijgt u een advocaat toegevoegd. Deze kan het verzoek namens u indienen.

Schorsing voorlopige hechtenis

Wanneer u de voorlopige hechtenis voor langer dan een dag (en nacht) wilt opheffen, kunt u of uw advocaat een verzoek tot schorsing voorlopige hechtenis indienen.

 

 De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis kan mondeling en schriftelijk ingediend worden. Dit is afhankelijk van het moment waarop u dit verzoek indient:

  • voordat de zaak (na een dagvaarding) op een zitting is behandeld, voorafgaand aan het onderzoek ter terechtzitting.
  • nadat de zaak op een zitting is behandeld, vanaf de start van het onderzoek ter terechtzitting.

  Voorafgaand aan onderzoek ter terechtzitting

  Tijdens de bewaring behandelt de rechter-commissaris het verzoek en tijdens de gevangenhouding de raadkamer van de rechtbank.

  Mondeling verzoek

  U of uw advocaat kan het verzoek mondeling doen tijdens het horen door de rechter-commissaris of de raadkamer.

  Schriftelijk verzoek

  Een verzoek buiten het horen om moet schriftelijk. In dat geval wordt er meestal een aparte hoorzitting vastgesteld waarop het verzoek wordt behandeld.

  Vanaf start onderzoek ter terechtzitting

  Mondeling verzoek

  U of uw advocaat kan het verzoek mondeling doen tijdens een zitting van de strafrechter. De strafrechter behandelt het verzoek.

  Schriftelijk verzoek

  Wilt u het verzoek tussen 2 zittingen van de strafrechter doen? Dan moet dit schriftelijk. Als de volgende zitting niet kan worden afgewacht, behandelt de raadkamer het verzoek.

  Verzoekschrift indienen

  Meestal wordt het verzoekschrift door de advocaat opgesteld en ingediend. Dat is ook aan te bevelen, omdat hij u kan adviseren. Bovendien weet hij wat er in een verzoekschrift moet staan en aan wie hij het moet sturen.

  Inhoud verzoekschrift

  Als u zelf een verzoekschrift wilt indienen, is het gewenst de volgende gegevens daarin op te nemen:

  • uw naam, geboortedatum en -plaats
  • detentieadres
  • zaaknummer
  • de redenen waarom u schorsing van de voorlopige hechtenis wilt

  Dateer en onderteken het verzoekschrift en stuur het naar de rechtbank of het gerechtshof die uw strafzaak in behandeling heeft. Stuur het t.a.v. afdeling Strafrecht.

  Mee te sturen stukken

  Stuur kopieën van de stukken die belangrijk zijn voor de behandeling van het verzoek mee, zoals eventuele documenten en foto’s waarmee u het verzoek kunt onderbouwen.
  Contactgegevens rechtbanken

   

 • Een schriftelijk verzoek wordt meestal op korte termijn behandeld. Bij de rechter-commissaris is daar, buiten uw advocaat, meestal niemand bij aanwezig. De officier van justitie heeft al voorafgaand aan het verhoor op het verzoek gereageerd.

  Bij de raadkamer en op de zitting van de raadkamer zijn, naast de rechter, ook uw advocaat, de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM) en soms een vertegenwoordiger van de reclassering aanwezig.

  Aanwezigheid op de zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar dat is wel aan te bevelen. U kunt het verzoek toelichten. Bovendien kan de rechter de eventuele voorwaarden waaronder een schorsing kan plaatsvinden met u bespreken.

  Behandeling in raadkamer

  Bij de raadkamer is er sprake van een hoorzitting en hebben u en uw advocaat geen recht op het laatste woord (zoals op een zitting van de strafrechter), maar vaak krijgt u, als uw advocaat het woord al heeft gevoerd, aan het eind van de behandeling de gelegenheid om als laatste te spreken.

  Openbaarheid zittingen

  De zittingen bij de rechter-commissaris en de raadkamer zijn niet openbaar. De zittingen bij de strafrechter zijn in principe wel openbaar. Zoals de pro-forma zitting, regiezitting en de zittingen waarop de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Behalve als het gaat om een minderjarige verdachte. Dan vindt de zitting altijd achter gesloten deuren plaats.
  Zitting bijwonen

   

 • De rechter-commissaris, de raadkamer of de strafrechter neemt meestal dezelfde of de volgende dag een beslissing over de schorsing. Die beslissing wordt schriftelijk vastgelegd. U en uw advocaat krijgen daarvan een afschrift, net als het OM.

  Toewijzing schorsing

  De rechter kan de schorsing voor een bepaalde of onbepaalde tijd toewijzen:

  • Bepaalde tijd: bijvoorbeeld enkele dagen of tot aan de volgende zitting
  • Onbepaalde tijd: er is geen einddatum bepaald


  Als de schorsing wordt toegestaan, stuurt het OM de beslissing naar het Huis van Bewaring, zodat de beslissing uitgevoerd kan worden. In de beslissing staat de datum en het tijdstip waarop de schorsing ingaat. En bij een schorsing voor bepaalde tijd, wanneer deze eindigt.

  Voorwaarden aan schorsing

  Aan de schorsing worden voorwaarden verbonden. Er is een aantal vaste voorwaarden. Zo mag u tijdens de schorsing geen strafbare feiten plegen en bent u verplicht om mee te werken aan identificatie als daarom wordt gevraagd.

  De rechter kan daarnaast ook nog andere voorwaarden opleggen, zoals een:

  • contactverbod
  • gebiedsverbod
  • meldplicht
  • behandelverplichting

  Schorsing opheffen

  Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Het OM kan aan de rechter vragen de schorsing te beëindigen. De rechter kan ook zelf op een gegeven schorsing terugkomen en deze beëindigen. Er vindt een zitting plaats waarbij u en uw advocaat de gelegenheid krijgen om een toelichting te geven. Als u niet verschijnt, volgt er toch een beslissing.

  Afwijzing schorsing

  De rechter-commissaris, raadkamer of strafrechter kunnen het schorsingsverzoek afwijzen. In dat geval blijft u in voorlopige hechtenis.

  Niet eens met beslissing?

  Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw schorsingsverzoek, kunt u in bepaalde gevallen in hoger beroep.

 • Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw schorsingsverzoek, kunt u in bepaalde gevallen in hoger beroep. Wanneer u wel of niet in hoger beroep kunt, hangt van allerlei factoren af. Bijvoorbeeld wanneer u het verzoek tot schorsing heeft ingediend en of u al eerder in hoger beroep bent gegaan tegen een afwijzing van een schorsingsverzoek.

  Het is verstandig om een eventueel hoger beroep samen met uw advocaat te bespreken.

Kosten procedure schorsing voorlopige hechtenis

Aan deze procedure kunnen kosten zijn verbonden. Bijvoorbeeld van een advocaat als u deze inschakelt.

 

Doorlooptijd procedure schorsing voorlopige hechtenis

De doorlooptijd van de procedure schorsing voorlopige hechtenis is afhankelijk van de urgentie en de strekking van het verzoek.

Verzoek tijdens zitting

Als u of uw advocaat het verzoek bij het verhoor van de rechter-commissaris, tijdens een raadkamer of op een zitting van de strafrecht doet, dan wordt het vrijwel altijd direct behandeld.

Tussentijds verzoek

In andere gevallen, bijvoorbeeld een schriftelijk tussentijds verzoek, duurt het langer omdat er eerst een zitting moet worden gepland om het verzoek te behandelen. Over het algemeen duurt het enkele dagen tot 1 week. Soms duurt het langer. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om eerst informatie bij de reclassering in te winnen.

Zeer dringend

Als daarvoor goede, zeer dringende redenen zijn, kan een schriftelijk verzoek binnen 1 dag worden behandeld. De behandeling vindt dan zonder zitting plaats. U en uw advocaat moeten het daar wel mee eens zijn.

 

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een verzoek om de voorlopige hechtenis te schorsen indienen?

U kunt op elk moment tijdens de voorlopige hechtenis een verzoek tot schorsing indienen. Dit kan mondeling tijdens de zitting en schriftelijk als u het tussentijds wilt indienen.

Hoe lang duurt het voordat de schorsing ingaat?

Dit is afhankelijk van het moment waarop u het verzoek indient en de reden van het verzoek. Meestal volgt 1 dag na de zitting de beslissing en kan de schorsing die dag of enkele dagen daarna ingaan. Soms duurt het langer omdat u als onderdeel van de schorsing moet worden opgenomen in een behandelinstelling.

Wat kost de procedure om de voorlopige hechtenis te schorsen?

Als u in voorlopige hechtenis zit, krijgt u een advocaat toegevoegd. Sinds 1 maart 2017 is deze bijstand niet altijd meer kosteloos. Als u in staat bent een advocaat te betalen en u wordt onherroepelijk veroordeeld, dan kunnen deze kosten op u worden verhaald. Als u een advocaat kiest die niet werkt op basis van een toevoeging of met wie u afspreekt dat hij van de toevoeging geen gebruik maakt, betaalt u de kosten zelf.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.