Laden...

Aanvraag faillissement door schuldeiser

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksSchulden > Faillissement > Aanvraag faillissement door schuldeiser

Wilt u faillissement aanvragen voor uzelf, uw bedrijf of voor uw schuldenaar? Dan kunt u een procedure starten.

De procedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). Uw eigen faillissement, of dat van uw bedrijf, kunt u aanvragen zonder advocaat. Vraagt u het faillissement aan van een ander, dan bent u verplicht om een advocaat in te schakelen.

Aanvraag faillissement door schuldeiser

Betaalt uw schuldenaar, ondanks aanmaningen, uw openstaande factuur niet? Heeft hij ook bij andere schuldeisers schulden? Dan kunt u bij de rechtbank zijn faillissement aanvragen.

De procedure is een verzoekschriftprocedure. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 Aanvraag faillissement door schuldeiser

>Alles uitklappen
 • Uw advocaat start de procedure door bij de rechtbank een verzoekschrift in te dienen waarin hij namens u vraagt om faillietverklaring van uw schuldenaar. U bent de verzoeker.

  Oproep voor de zitting

  Binnen enkele weken krijgt uw advocaat van de rechtbank een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Ook uw schuldenaar krijgt een oproep.

  Aanhouding

  Wilt u als schuldeiser/verzoeker voor de zitting onderhandelen met uw schuldenaar over betaling van de schuld en heeft u daarvoor meer tijd nodig? Uw advocaat kan de rechtbank om aanhouding van de zaak vragen met het formulier 'Verzoek aanhouding faillissementsrekest' of tijdens de zitting. De rechtbank houdt de zaak maximaal 4 keer aan in een periode van 8 weken.

  Let op: alleen de schuldeiser/verzoeker kan verzoeken om aanhouding.

  Verzoek aanhouding faillissementsrekest

  Intrekking

  Wilt u uw verzoek intrekken, bijvoorbeeld omdat uw schuldenaar heeft betaald? Dit kan door het formulier ‘Verzoek intrekking faillissementsrekest’ naar de rechtbank te sturen. Uw advocaat kan het verzoek ook mondeling tijdens de zitting intrekken.

  Let op: alleen de schuldeiser/verzoeker kan het verzoek intrekken.

  Verzoek intrekking faillissementsrekest

 • Bent u het als schuldenaar niet eens met het faillissementsverzoek? U kunt hiertegen in verweer gaan en een verweerschrift indienen of mondeling verweer voeren tijdens de zitting. In dit geval bent u de verweerder. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

  Verweerschrift

  In het verweerschrift schrijft u uw reactie op het verzoekschrift. U kunt aangeven waarom u het niet eens bent met het verzoek. Bij uw verweerschrift voegt u kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen.

  U stuurt het verweerschrift met de bewijsstukken, in drievoud, naar de rechtbank ter attentie van de insolventiegriffie. Een kopie stuurt u naar de schuldeiser. Het adres staat in de oproep voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank of meenemen naar de zitting.

 • Het is voor de schuldenaar/verweerder niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden (anders kan de schuldenaar geen verweer voeren). Als een schuldenaar niet verschijnt, kan hij failliet worden verklaard in een verstekvonnis.

  De schuldeiser/verzoeker en zijn advocaat moeten zelf op de zitting verschijnen. Als er namens de verzoeker niemand op de zitting verschijnt, kan het verzoek door de rechter worden afgewezen. De zitting is niet openbaar.

  De rechter stelt tijdens de zitting vragen om te controleren of het verzoek kan worden toegewezen, hiervoor is in elk geval vereist dat de schuldenaar:

  • minstens 2 schulden heeft, waarvan er 1 opeisbaar is
  • minstens 2 schuldeisers heeft
  • is opgehouden te betalen
 • De rechter doet meestal uitspraak (vonnis) tijdens de zitting. Is dit niet mogelijk dan volgt de uitspraak zo snel mogelijk, meestal binnen 1 of 2 weken. Schuldeiser en schuldenaar, en eventueel ingeschakelde advocaten, krijgen het vonnis toegestuurd.


  Toewijzing

  Als de rechter het verzoek toewijst en de schuldenaar failliet verklaart, kan de schuldenaar in hoger beroep gaan. Als de schuldenaar in beroep gaat, treedt het faillissement toch in. Met het vonnis:

  • is de schuldenaar per direct failliet
  • benoemt de rechter een curator
  • benoemt de rechter een rechter-commissaris

  Gevolgen uitspraak schuldeiser

  Voor u als schuldeiser heeft de uitspraak de volgende gevolgen:

  • u kunt zelf geen beslag meer leggen bij de schuldenaar
  • u dient uw vordering met bewijsstukken in bij de curator
  • op de verificatievergadering wordt de definitieve lijst met vorderingen vastgesteld
  • u krijgt betaald volgens de uitdelingslijst van de curator
  • een resterende schuld kunt u na het faillissement proberen te innen

  Gevolgen uitspraak schuldenaar

  Voor u als schuldenaar heeft de uitspraak de volgende gevolgen:

  • er ligt beslag op al uw bezittingen (behalve op de eerste levensbehoeften)
  • u verliest het beheer en de beschikking over uw vermogen
  • uw post gaat rechtstreeks naar de curator

  Publicatie

  De griffie van de rechtbank schrijft het vonnis in het faillissementsregister van de rechtbank in Centraal Insolventieregister (CIR) en publiceert het in de Staatscourant.


  Afwijzing

  Als de rechter het faillissementsverzoek afwijst en u bent het daar als schuldeiser niet mee eens, dan kunt u in hoger beroep gaan.

 • Hoger beroep

  U kunt in hoger beroep tegen de afwijzing van uw faillissementsverzoek of tegen de faillietverklaring. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 8 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 dagen in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Cassatie

  Verzet

  Heeft de rechter u failliet verklaard in een verstekvonnis, omdat u als verweerder (schuldenaar) niet aanwezig was tijdens de zitting? U kunt in verzet tegen dit vonnis bij dezelfde rechter. Dit moet u binnen 14 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het verzet indienen.

Kosten faillissementsprocedure

Voor deze procedure betaalt u griffierechten. Mogelijk heeft u ook andere kosten, bijvoorbeeld kosten voor een advocaat

Doorlooptijd faillissementsprocedures

In het algemeen vindt de zitting in een faillissementsprocedure plaats binnen 6 weken na het indienen van het verzoekschrift. De uitspraak volgt tijdens de zitting of zo snel mogelijk daarna. Tijdens de behandeling kunnen partijen maximaal 8 weken uitstel krijgen.

Procedure Aanvraag eigen faillissement

Wilt u uw eigen faillissement aanvragen of het faillissement van uw bedrijf? Lees meer over Aanvraag eigen faillissement.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen faillissement en schuldsanering (Wsnp)

Het belangrijkste verschil tussen het faillissement en de Wsnp is dat de Wsnp ertoe kan leiden dat de schuldenaar een schone lei krijgt. Lees verder

Wat kost de faillissementsprocedure?

U hoeft geen kosten voor de rechter, griffierechten, te betalen als u uw eigen faillissement, of dat van uw bedrijf aanvraagt. U betaalt wel griffierechten als u het faillissement van een ander aanvraagt. Daarnaast betaalt u de kosten van uw advocaat.

Wat is de belangrijkste taak van de curator?

De curator probeert zo veel mogelijk opbrengsten te verkrijgen voor de schuldeisers. Hij maakt een overzicht van het vermogen van de schuldenaar, de vorderingen van de schuldeisers en de volgorde van uitbetaling na verkoop van de bezittingen van de schuldenaar.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum