Veelgestelde vragen rechtbank Amsterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Amsterdam > Veelgestelde vragen

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de Rechtbank Amsterdam een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Amsterdam.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Amsterdam  
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.
  Meer over Akte non-verzet

  U kunt uw aanvraag persoonlijk indienen bij de centrale balie. Of schriftelijk (per post, e-mail of fax):

  Rechtbank Amsterdam
  Afdeling Privaatrecht, team handelszaken
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  E-mail: berichtenprocesvoeringdagv.rb-ams@rechtspraak.nl
  Fax:     088-3610305

  U ontvangt de akte zo spoedig mogelijk. Het is mogelijk om het op voorhand per fax te krijgen, maar het origineel wordt per post toegestuurd. Direct meenemen kan niet.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.
  Meer over verklaring non-faillissement

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Amsterdam aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Amsterdam.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Amsterdam  
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank

  U kunt een verklaring non-faillissement per fax aanvragen. Voeg bij de aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend. Stuur de aanvraag t.a.v. de afdeling Insolventie. Het faxnummer is 088 - 361 03 04.

  De aanvraag kan ook via de Centrale Balie lopen en WGBZ, Wet griffierechten burgerlijke zaken (betalen aan de poort) is van toepassing.

 • ​U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Amsterdam. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.
  Meer over algemene voorwaarden 

  U kunt de algemene voorwaarden deponeren door deze in 2-voud in te dienen bij de centrale balie. Dit kan persoonlijk of per post. Als u algemene voorwaarden wilt opvragen, kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag sturen naar de handelsunit. U krijgt de algemene voorwaarden binnen 2 weken toegestuurd.

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Amsterdam als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Amsterdam.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Amsterdam  
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank
   
  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.
  Meer over afschrift huwelijkse voorwaarden 

  U kunt het afschrift per brief voorzien van handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs opvragen bij het team Familie-en Jeugd van de rechtbank Amsterdam:

  Rechtbank Amsterdam
  Team familie en jeugd
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  Het streven is om het afschrift binnen 2 weken toe te sturen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

 • Bij de afdeling Familie van de rechtbank kunt u een afschrift van de echtscheidingsbeschikking aanvragen mits de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Amsterdam. Daarnaast moeten de uitspraak hebben plaatsgevonden ná 1990 en vóór 2010. Beschikkingen van voor 1990 kunt u bij het Noord-Hollands archief te Haarlem (noord-hollandsarchief.nl) (u verlaat Rechtspraak.nl) opvragen.

  Meer over opvragen echtscheidingsbeschikkingen rechtbank Amsterdam

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Amsterdam.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Amsterdam voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.
  Meer over legaliseren van documenten

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat aanvragen bij de centrale balie:

  Particulieren

  Uw aanvraag wordt direct afgehandeld. U krijgt het gelegaliseerde document gelijk mee.
  U hoeft hiervoor géén afspraak te maken.

  Bedrijven

  Gebruik voor het aanvragen van een apostille of legalisatie het aanvraagformulier. U kunt de aanvraag afgeven bij de centrale balie of per post versturen.
  Aanvraagformulier apostille/legalisaties (pdf, 622,3 KB) 

  • Documenten die vóór 12.00 uur worden aangeleverd, zijn dezelfde dag vanaf 16.00 uur af te halen.
  • Documenten die na 12.00 uur worden aangeleverd, zijn de volgende dag na 10.00 uur af te halen.

  Post

  Stuur het ingevulde formulier naar:
  Rechtbank Amsterdam
  Centrale balie
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  Na ontvangst van de betaling stuurt de centrale balie de stukken toe. Dit gebeurt op dezelfde manier als dat de centrale balie ze ontvangen heeft. Heeft u de aanvraag per aangetekende post verstuurd, dan ontvangt u deze ook per aangetekende post.

 • ​In strafzaken komt het met regelmaat voor dat cliënten zich daags voor bijvoorbeeld een politierechterzitting melden bij een advocaat. Denkbaar is dat er dan problemen ontstaan bij de organisatie van de gefinancierde rechtsbijstand. Beleid van de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam is dat cliënten die ten tijde van het verzoek om rechtsbijstand een uitkering genieten krachtens de Algemene Bijstandswet of uitsluitend verstrekkingen ontvangen in gevolge de regeling opvang asielzoekers, bij de toevoegingsaanvraag geen verklaring omtrent inkomen en vermogen hoeven over te leggen. Zij kunnen volstaan met de indiening van een “eigen verklaring” waarbij tevens het laatst verstrekte originele bewijs van uitkering respectievelijk verstrekkingen dient te worden overgelegd. Ook in strafzaken wordt deze regeling toegepast. Cliënten die niet over een inkomen beschikken moeten een verklaring omtrent inkomen en vermogen overleggen en aangeven hoe zij in hun levensonderhoud voorzien.

 Professionals

>Alles uitklappen

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen
 • De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen.
  Meer over zitting bijwonen

  Strafzittingen vinden dagelijks plaats van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.  Informatie over de inhoud van de zaken is niet openbaar en wordt niet gegeven. Als u een rechtszaak wilt bijwonen, meldt u zich bij de receptie in toren F aan de Parnassusweg 220.

  Groepsbezoek

  Scholieren, studenten, verenigingen en iedereen die geïnteresseerd is in de rechtspraak, kan een openbare zitting bijwonen. Groepen (vanaf vijf personen) dienen zich minimaal vijf werkdagen van tevoren aan te melden bij de Centrale balie met het aanvraagformulier bijwonen zitting (pdf, 681,1 KB). Stuur een e-mail met uw formulier naar groepsbezoek.rb-ams@rechtspraak.nl. Heeft u nog vragen, dan kunt u de Centrale balie mailen op hetzelfde mailadres of bellen op nummer 088 - 361 3390.

  Begeleide groepsbezoeken

  Naast het bijwonen van een rechtszaak is het voor groepen ook mogelijk begeleiding te ontvangen door een voorlichter van de rechtbank. Die legt voorafgaand aan het bezoek uit hoe een rechtszaak verloopt en hoe een rechter tot zijn oordeel komt.

  Daarna woont de groep een zitting van de politierechter bij. Na afloop is er de mogelijkheid om de zaak na te bespreken. Het aanbod voor dit soort groepsbezoeken is beperkt en dient minimaal vier weken tevoren te worden aangevraagd. Dat kan door een mail te sturen naar info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl met vermelding van:

  • School of opleiding (naam, plaats, niveau)
  • Grootte van de groep
  • Meerderjarigen of minderjarigen
  • Naam contactpersoon
  • Telefoonnummer contactpersoon
  • E-mailadres contactpersoon


  Gastles via ProDemos

  De rechtbank werkt ook samen met ProDemos, Huis voor democratie en rechtstaat. ProDemos biedt opleidingen de mogelijkheid om een gratis gastles bij hen te boeken waarin het bezoek aan de rechtbank wordt voorbereid. Vervolgens bezoekt de klas de rechtbank en woont een politierechterzitting bij.

  Meer informatie en aanmelden via de website van ProDemos (prodemos.nl).

  Wilt u als docent met uw klas de rechtbank bezoeken? Bekijk dan het lesmateriaal ter voorbereiding op uw bezoek.
  Rechtspraak in de klas

 

 Centrale balie

>Alles uitklappen
 • ​De Centrale Balie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

 • Het telefoonnummer is 088 361 1390
  Het faxnummer is 088 361 0307

 • ​Het e-mailadres van de Centrale Balie is cb.amsterdam@rechtspraak.nl

 • ​De Centrale Balie van de Rechtbank Amsterdam beschikt over een pinautomaat.

 • ​U kunt bij de Centrale Balie beroep-, bezwaar- en verzoekschriften of voorlopige voorzieningen indienen, appel, cassatie of hoger beroep instellen, legalisaties, apostilles en verklaringen afgeven, producties deponeren en een verzoek indienen voor de aanvraag van een kort geding. Poststukken die bij de Centrale Balie bezorgd worden, gaan dezelfde dag nog naar de juiste afdeling. De Centrale Balie heeft 'spoedkoeriers' tot haar beschikking die opgeroepen kunnen worden om spoedstukken direct naar de juiste afdeling te brengen. De baliemedewerkers bepalen wanneer een poststuk spoedeisend is.
  Beslagrekesten kunnen, indien u geen togadoos heeft en na overleg met de afdeling, bij de Centrale Balie opgehaald worden.

 • De wijze waarop inzage in dossiers is geregeld, verschilt per sector, gerecht en parket. In sommige gevallen zijn er vaste inzagedagen. Wilt u weten hoe de inzage is geregeld, neem dan contact op met de betreffende sector. Inzage van een strafdossier (EK en MK) bij de Centrale Balie is mogelijk:

  • op dinsdag, woensdag en donderdag in de week voorafgaande aan de zitting
  • als het verzoek tot inzage in het dossier is gedaan vóór dinsdag
  • schriftelijk per fax nummer 088 - 361 0320 of per mail inzage.straf.rb.adam@rechtspraak.nl (alleen bestemd voor een verzoek tot inzage) of telefonisch (088 - 361 1384) bij de administratie.

   

 Procedures

>Alles uitklappen
 • ​Het Landelijke Aanhoudingenprotocol is per 1 februari 2008 ondergebracht bij medewerkers van de Verkeerstoren, die optreden in opdracht van de behandelende rechter. Alle schriftelijke aanhoudingsverzoeken (brief, fax) worden intern doorgeleid naar de Verkeerstoren. Een aanhoudingsverzoek kan ook via e-mail worden gedaan bij de Verkeerstoren, dat heeft zelfs de voorkeur. Richtsnoer bij de beoordeling vormt het LAP, waarvan een kopie als bijlage is gevoegd. Het mailadres van de Verkeerstoren is: Verkeerstoren-Amsterdam-Extern@rechtspraak.nl.

 • ​De Rechtbank Amsterdam heeft een procedure ontwikkeld voor versnelde afdoening van de standaard verzoeken ex artikel 89 en 591a van het Wetboek van Strafvordering (verder Sv). Voor deze versnelde procedure dient u gebruik te maken van bijgaand digitale formulier.

 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Amsterdam kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.
  Meer informatie over klacht indienen

  Jaarverslag klachtbehandeling

  Het jaarverslag 2017 klachtbehandeling rechtbank Amsterdam kunt u opvragen bij de afdeling communicatie door een mail te sturen aan info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl. Telefonisch opvragen kan via telefoonnummer 088 - 36 11 440.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Meer over mediation naast rechtspraak

  Contactgegevens mediation:

  Bezoekadres:


  Parnassusweg 220 (kamer E 1.33)

  1076 AV Amsterdam

  Postadres:

  Secretariaat Mediationbureau (Kamer E 1.33)

  Postbus 84500 

  1080 BN Amsterdam

  Mediationfunctionarissen:

  Maria Leijten Mediationcoördinator

  088 361 7632

  Jolien Boeding-Polée Mediationfunctionaris/plv. mediationcoördinator

  088-361 7789
  E. 1.33

  Carola Molenaar Mediationfunctionaris

  088-361 7781

  E. 1.33

  De keuze van de mediator:

  Voordat de eerste afspraak kan worden gemaakt, moet de mediator worden gekozen. Met de zoekfunctie op de site van Raad voor Rechtsbijstand (rechtsbijstand.nl) zoekt u zelf een mediator bij u in de buurt.

  Mediationkamers:

  • Strawinskykamer: Strawinskyhuis, kamer S 0.32

  • Parnassuskamer A: rechtbank, kamer A 1.20

  • Parnassuskamer E: rechtbank, kamer E 1.64 

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over procedures vindt u onder Uw situatie. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Amsterdam kunt u contact opnemen.