Veelgestelde vragen rechtbank Zeeland-West-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • ​Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.
  Meer over Akte non-verzet

  Breda

  U kunt een akte non-verzet aanvragen via de centrale balie:
  Tel: 088-3611 555
  E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl

  Indien het een akte non-verzet betreft in het kader van de artikelen 2.23b, 208, 316, 334l, 404 boek 2 BW kan het door middel van een verzoekschrift worden ingediend. Het vast recht hiervoor betreft € 120. De plaatsing van een verklaring non-appèl in het kader van een echtscheiding is wel kosteloos.

  Middelburg

  U kunt een akte non-verzet schriftelijk aanvragen:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Civiel recht – Team handel
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  Bij spoed kan het ook per e-mail of fax:
  E-mail: handelsrecht.middelburg.zwb@rechtspraak.nl
  Fax: 088-3610265

 • ​Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.
  Meer over verklaring non-faillissement

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank

  Breda

  U kunt de akte non-failliet schriftelijk (per post/fax) aanvragen:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  T.a.v. centrale balie
  Postbus 90110
  4800 RA Breda
  Fax: 088 3610 276

  Middelburg

  U kunt de akte non-failliet schriftelijk (per post/fax) aanvragen:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Team insolventie
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg
  Fax: 088 3610 265

  Het document wordt zo spoedig mogelijk toegezonden.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.
  Meer over algemene voorwaarden

  Breda

  Algemene voorwaarden deponeren
  U kunt de algemene voorwaarden opsturen of afgeven bij de centrale balie:

  Per post
  Voeg bij de algemene voorwaarden een ondertekende brief waarin u verzoekt om deponering. Stuur dit naar:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Centrale balie
  Postbus 90110
  4800 RA Breda

  Zodra u de griffierechten heeft voldaan, zijn de voorwaarden voor iedereen opvraagbaar.
  Algemene voorwaarden opvragen
  U kunt de algemene schriftelijk opvragen bij de centrale balie. Vermeld in uw verzoek duidelijk om welke algemene voorwaarden het gaat en onder welk nummer deze geregistreerd staan. Vergeet niet uw brief van uw naam en adres te voorzien en te ondertekenen. Het opvragen is kosteloos.

  Middelburg

  Algemene voorwaarden deponeren
  U kunt de algemene voorwaarden via een schriftelijk verzoek deponeren. Voeg bij de algemene voorwaarden een ondertekende brief waarin u verzoekt om deponering. Stuur dit naar:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Civiel recht – Team handel
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  De akte depot wordt binnen 1 week retour gezonden.

  Algemene voorwaarden opvragen
  U kunt de algemene voorwaarden schriftelijk, per mail of fax opvragen:

  E-mail: handelsrecht.middelburg.zwb@rechtspraak.nl
  Fax: 088-3610265
   
  U ontvangt de algemene voorwaarden binnen 1 week. Het opvragen hiervan is kosteloos.

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank
   
  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.
  Meer over afschrift huwelijkse voorwaarden

  Breda

  U kunt het afschrift schriftelijk, per e-mail of fax opvragen bij Team Familierecht:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Team Familierecht
  Postbus 90005
  4800 PA Breda

  Fax: 088-3610 275
  E-mail: familierecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

  U krijgt het afschrift binnen 1 week kosteloos toegestuurd.

  Middelburg

  U stuurt de aanvraag naar:
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Civiel recht – Team handel
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  U krijgt het afschrift over het algemeen binnen 2 weken kosteloos toegestuurd.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.
  Meer over legaliseren van documenten

  Breda

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat doen bij de centrale balie:

  Persoonlijk

  Tussen 8.45 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.30 uur kunt u bij de centrale balie uw document laten legaliseren. In de meeste gevallen kunt u op de afgifte van de apostille/legalisatie wachten. Indien u zelf verhinderd bent, kunt u ook iemand anders sturen met het document. U hoeft dan geen machtiging mee te geven. De kosten bedragen € 20,00 per apostille/legalisatie. U kunt contant betalen of pinnen.

  Schriftelijk

  U kunt ook schriftelijk verzoeken om het document te laten legaliseren. Geef bij de aanvraag duidelijk uw adres aan en het land waarvoor het document bestemd is. Stuur de aanvraag naar:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Centrale balie
  Postbus 90110
  4800 RA Breda

  Particulieren (natuurlijke personen) krijgen de gelegaliseerde documenten toegezonden nadat de nota is betaald. Professionele procespartijen ontvangen direct de gelegaliseerde stukken.

  Apostilles en legalisaties worden alleen afgegeven op documenten die zijn voorzien van originele handtekeningen.

  Middelburg

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat persoonlijk doen bij de centrale balie of schriftelijk bij Team Civiel:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Team Civiel recht
  O.v.v. apostilles en legalisatie
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  Particulieren (natuurlijke personen) krijgen de gelegaliseerde documenten binnen 2 à 3 weken toegezonden. Professionele procespartijen ontvangen direct de gelegaliseerde stukken.

 • ​U kunt een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen per post, e-mail of telefonisch. Levert u bij de aanvraag de volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats van de minderjarige aan, en bij een schriftelijke aanvraag het adres waar het uittreksel naartoe gestuurd kan worden. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden. Wij verwerken uw aanvraag zo snel mogelijk.

  Centrale Balie Breda

  Bezoekadres:

  Sluissingel 20
  4811 TA Breda

  Postadres:

  Postbus 90110
  4800 RA Breda

  Telefoon: 088-36 16000
  E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl

  Centrale Balie Middelburg

  Bezoekadres:

  Kousteensedijk 2
  4331 JE Middelburg

  Postadres:

  Kousteensedijk 2
  4331 JE Middelburg

  Telefoon: 088-36 16000
  E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl

 Procedures

>Alles uitklappen

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

>Alles uitklappen

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over procedures vindt u onder Uw situatie. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant kunt u contact opnemen.