Maatschappelijk effectieve rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUitspraken en nieuws > Thema's > Maatschappelijk effectieve rechtspraak
illustratieve foto van Vrouwe Justitia

Wat is maatschappelijk effectieve rechtspraak?

Goede rechtspraak bestaat niet alleen uit juridische knopen doorhakken. Goede rechtspraak is ook, waar dat kan en gepast is, proberen de problemen van de mensen in de samenleving écht op te lossen. Nu zitten soms wetten en regels in de weg en lopen mensen tegen juridische muren op. Daar wil de Rechtspraak wat aan doen. Onder de noemer maatschappelijk effectieve rechtspraak zijn door het hele land ideeën bedacht en in praktijk gebracht die ervoor zorgen dat het werk van de rechter zoveel mogelijk effect heeft.

Laatste nieuws

Projecten voor effectievere rechtspraak overal in startblokken

Door het hele land ontwikkelen rechters plannen die gericht zijn op het effectiever inzetten van rechtspraak, en rechtspraak toegankelijk te houden voor iedereen. De belangrijkste winst van maatschappelijk effectieve rechtspraak is dat het recht wordt ingezet om alledaagse problemen van mensen echt op te lossen.                             

 

 Overzicht van initiatieven

>Alles uitklappen
 • In ons huidige strafrechtssysteem ligt de nadruk op het afdoen van strafbare feiten. Maar strafrecht is niet het antwoord op alle problemen: je ziet namelijk bij veel mensen dat er naast strafrechtelijke problemen ook bijvoorbeeld sprake is van schulden of van familierechtelijke problemen. Bij community courts gaat het om het aanpakken van die multiproblematiek. Dat is prettig voor de persoon zelf, voor de buurt en voor de hele maatschappij. Community courts zijn al met succes ingevoerd in de Verenigde Staten.

  Rechtbank onderzoekt mogelijkheden community court

 • De Rechtspraak maakt zich zorgen over het toenemend aantal problematische echtscheidingen (vechtscheidingen). Vooral de positie van kinderen vraagt om aandacht. Een aantal rechtbanken en gerechtshoven experimenteert al geruime tijd met een andere aanpak van problematische scheidingen, om de schade voor de kinderen zoveel mogelijk te beperken. Dit gebeurt onder meer door het zogenoemde 'toernooimodel' (eiser versus verweerder) los te laten. Inmiddels hebben rechters een nieuwe aanpak voor dit soort zaken ontwikkeld.

  Vechtscheidingen

 • Mensen met schulden hebben vaak te maken allerlei problemen die kunnen leiden tot rechtszaken. Hierdoor wordt het probleem vaak groter dan kleiner. Het vraagt om een rechter die álle problemen van mensen die financieel in de knel zitten in samenhang aanpakt. Een werkgroep van rechterskoepel Landelijk Overleg Civiel, Kanton en Toezicht (LOVCK&T) werkt aan een visiedocument over dit onderwerp.

 • Vanaf september 2018 is het voor bedrijven en burgers mogelijk om – in het kader van een proef – een civiel geschil aan de Rotterdamse regelrechter voor te leggen. De Rotterdamse regelrechter is een initiatief van de rechtbank Rotterdam, locaties Rotterdam en Dordrecht. De regelrechter onderzoekt samen met partijen in een goed gesprek of ze er onderling uit komen. Lukt dat niet? Dan hakt de regelrechter alsnog de knoop door. Het blijft dus wel een rechtszaak.

  De Rotterdamse regelrechter

 • De Rechtspraak wil dat rechters letterlijk en figuurlijk dicht bij mensen staan. Door recht te spreken in de buurt kan een laagdrempelige oplossing worden geboden voor alledaagse problemen. Hierbij past een rechter die verder kijkt dan alleen het juridische geschil en de onderliggende problematiek in de kern wil aanpakken. Bij diverse gerechten zijn plannen voor zulke Buurtrechters in ontwikkeling.

 • ​De rechtbank Noord-Nederland startte eind 2016, in samenwerking met de gemeente Emmen, met het behandelen van bewindzaken via een videoverbinding. Met de proef genaamd De Videorechter maakt de rechtbank het mogelijk dat een rechtzoekende via een beeldscherm in contact komt met de rechter. Hij hoeft dan niet naar de rechtbank in Assen te komen maar wordt, samen met zijn bewindvoerder, verwacht in het gemeentehuis in Emmen. Vanuit een speciaal ingerichte kamer wordt de zaak via een videoverbinding behandeld. Voor de rechtzoekende betekent dit een besparing van reistijd en reiskosten.

 • De rechtbank Rotterdam start in de 2e helft van 2018 met een nieuwe aanpak van rechtszaken over huiselijk geweld. De rechtbank zoekt samen met het Veiligheidshuis (waarin politie, gemeente, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en andere instanties samenwerken) een manier om de rechtszaken rondom een gezin snel en in onderlinge samenhang te behandelen. Deze aanpak richt zich niet alleen op de strafzaak over huiselijk geweld maar ook op eventuele familiezaken. De proef duurt 2 jaar.

  Rechtbank Rotterdam gaat huiselijk geweld anders aanpakken

 • Inwoners van Tilburg met problematische schulden krijgen sinds 1 maart niet langer standaard beschermingsbewind als dit wordt aangevraagd bij de rechtbank. Gemeente Tilburg en de rechtbank Zeeland-West-Brabant starten samen een proef, die loopt van 1 maart tot 1 oktober 2018. Tijdens de proefperiode kijken inwoner, bewindvoerder en een medewerker van de gemeentelijke schuldhulpverlening wat de meest passende dienstverlening is.

  Tilburgers met problematische schulden niet meer automatisch naar rechter

 • Bij het indienen van het ouderschapsplan hebben ouders volgens de wet de plicht om te laten zien op welke manier zij hun kinderen betrokken hebben bij het opstellen van het ouderschapsplan en het regelen van de zorgtaken. Ouders moeten dus met hun kinderen een gesprek voeren over het ouderschapsplan en op de reacties van hun kinderen letten.

  De familierechters van de locatie Zwolle gaan na 1 mei 2018 aan de advocaten en de ouders vragen naar het gevoerde bruggesprek in de echtscheidingsprocedures. Gelijktijdig zal er onderzoek gedaan worden over de effecten van het bruggesprek onder begeleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Tilburg. Zittingslocatie Almelo valt niet onder de pilot.

  Bruggesprek

 • De rechtbank Noord-Nederland startte op 1 oktober 2016 met een proef met rechtszaken waarin burgers en bedrijven snel op het spreekuur van de rechter kunnen komen. De kern is dat de rechter eerst probeert met een goed gesprek tot een oplossing te komen en pas als het nodig is zelf beslist wat er moet gebeuren. Mensen betalen de helft van het griffierecht en hebben geen advocaat nodig. Deze proef is in mei 2018 afgerond. Verschillende rechtbanken ontwikkelen op basis van de Spreekuurrechter nieuwe plannen.

 • De rechtbank Noord-Holland wil bij bouwgeschillen rechters zo snel mogelijk (samen met een bouwdeskundige) ter plaatse laten kijken naar de situatie. Zo wordt geprobeerd snel tot een oplossing te komen voor het onderliggende probleem. Deze proef is nog niet gestart.


Achtergrondinformatie

Jaarplan 2018: rechtspraak die Nederland écht verder helpt

In het Jaarplan 2018 vertelt de Rechtspraak over zijn plannen en hun randvoorwaarden. De impact van uitspraken van rechters moet maximaal zijn en daarom wil de Rechtspraak inzetten op het landelijk ontplooien van veelbelovende – vaak lokale – initiatieven die hieraan bijdragen. De plannen zijn noodzakelijk, maar kosten ook geld. Geld dat de Rechtspraak zelf niet heeft. Samen met het ministerie voor Justitie en Veiligheid wordt hiervoor naar een oplossing gezocht.

 

Experimenteerbepaling

Juridische procedures zijn op dit moment vaak te complex voor de problemen van gewone mensen. De drempel om naar de rechter te gaan is vaak te hoog. De Rechtspraak wil experimenteren met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen in plaats van het conflict alleen maar groter te maken. In het regeerakkoord kondigde het kabinet aan te komen met een wetgeving waardoor rechters de ruimte krijgen te experimenteren met eenvoudige procedures. De Rechtspraak is erg blij met de aankondiging van deze 'experimenteerbepaling'.

Rechtspraak die ertoe doet

In de eerste helft van 2016 heeft de Raad voor de rechtspraak onderzoek laten doen naar maatschappelijk effectieve rechtspraak. De Raad wilde weten wat rechters en gerechtsambtenaren precies bedoelen als zij zeggen dat zij hun taak niet altijd optimaal te kunnen uitvoeren. 62 rechters, deskundigen en rechtzoekenden zijn hiervoor uitvoerig geïnterviewd.

 

Nieuws over dit onderwerp - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws over dit onderwerp

 

 

Proef met spreekuurrechter succesvolhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Proef-met-spreekuurrechter-succesvol.aspxDen Haag23-9-2018 22:00:00Een proef met ‘spreekuurrechters’ die de rechtbank Noord-Nederland heeft gehouden, is succesvol verlopen. In 91 procent van de zaken werd het conflict snel, effectief en tegen een laag tarief opgelost, blijkt uit onderzoek. <p>Een proef met ‘spreekuurrechters’ die de rechtbank Noord-Nederland heeft gehouden, is succesvol verlopen. Mensen die een eenvoudig geschil aan de rechter wilden voorleggen, konden dat zonder dagvaarding of advocaat doen. De rechter hoorde de strijdende partijen aan en adviseerde over een schikking. In 91 procent van de zaken werd het conflict snel, effectief en tegen een laag tarief opgelost, blijkt uit <a title="research-memoranda-2018-04.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/research-memoranda-2018-04.pdf">onderzoek <span class="rnl-file-properties">(pdf, 1,4 MB)</span></a>. Intussen experimenteren ook andere rechtbanken met zulke laagdrempelige procedures.</p>
Projecten voor effectievere rechtspraak overal in startblokkenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Projecten-voor-effectievere-rechtspraak-overal-in-startblokken.aspxDen Haag19-4-2018 22:00:00Door het hele land ontwikkelen rechters plannen die gericht zijn op het effectiever inzetten van rechtspraak, en rechtspraak toegankelijk te houden voor iedereen.<p><strong><span aria-hidden="true">Door het hele land ontwikkelen rechters plannen die gericht zijn op het effectiever inzetten van rechtspraak, en rechtspraak toegankelijk te houden voor iedereen. De belangrijkste winst van maatschappelijk effectieve rechtspraak is dat het recht wordt ingezet om alledaagse problemen van mensen echt op te lossen. Ook het kabinet is voorstander van deze vormen van <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Themas/maatschappelijk-effectieve-rechtspraak">maatschappelijk effectieve rechtspraak</a>, blijkt uit een <a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2018/04/20/experimenteerruimte-stimuleert-vernieuwingskracht-rechterlijke-macht">brief</a>(rijksoverheid.nl) die minister Dekker (voor Rechtsbescherming) vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. </span></strong></p>
Rechtbank Noord-Nederland pleit voor doorontwikkeling concept Spreekuurrechterhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Noord-Nederland-pleit-voor-doorontwikkeling-concept-Spreekuurrechter.aspxGroningen10-4-2018 22:00:00<p>Het experiment met de Spreekuurrechter bij rechtbank Noord-Nederland wordt in mei 2018 afgerond. Een onderzoeksbureau brengt momenteel de ervaringen van de diverse deelnemers in kaart en bekijkt welke elementen van het concept zich lenen voor toekomstige toepassing. De rechtbank pleit voor doorontwikkeling elders in het land. </p>
Rechtbank Overijssel start pilot ‘Betrekken kinderen bij ouderschapsplan’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Overijssel-start-pilot-Betrekken-van-kinderen-bij-het-ouderschapsplan.aspxZwolle22-3-2018 23:00:00<p>“De kinderen zijn op passende wijze betrokken", deze zin volstaat niet meer in ouderschapsplannen na 1 mei 2018. Vanaf die datum start bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle een pilot. Kern van de pilot is het ‘bruggesprek’ en het onderzoek door 2 universiteiten. Op 26 maart is er een informatiebijeenkomst in de rechtbanklocatie Zwolle voor advocaten, mediators, andere ketenpartners en rechtbankmedewerkers. </p>
Tilburgers met problematische schulden niet meer automatisch naar rechterhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Tilburgers-met-problematisce-schulden-niet-meer-automatisch-naar-rechter.aspxTilburg7-2-2018 23:00:00<p>Inwoners van Tilburg met problematische schulden krijgen vanaf 1 maart a.s. niet langer standaard beschermingsbewind als dit wordt aangevraagd bij de rechtbank. Gemeente Tilburg en de Rechtbank Zeeland - West-Brabant starten samen een proef, die loopt van 1 maart tot 1 oktober 2018. Tijdens de proefperiode kijken inwoner, bewindvoerder en een medewerker van de gemeentelijke schuldhulpverlening wat de meest passende dienstverlening is. In veel situaties kan budgetbeheer een goed alternatief zijn. Deze voorziening is in vergelijking met beschermingsbewind voor de inwoner minder ingrijpend. Hij of zij behoudt regie en kan met begeleiding werken aan het versterken van de eigen financiële zelfredzaamheid. <br>Waar beschermingsbewind noodzakelijk wordt geacht, wordt er nog wel een verzoek tot onderbewindstelling ingediend bij de rechtbank. Dit verzoek gaat dan vergezeld met een advies van de gemeente.</p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Let op! Maandag 24 en maandag 31 december zijn wij tot 17.30 uur bereikbaar.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum