Bewind en bewindvoerder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Bewind

Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Als zo'n maatregel alleen over de financiën gaat, is sprake van (beschermings-)bewindBewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen.

De aanvraag- of wijzigingsprocedure voor bewind valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Bewind en bewindvoerder

Rechtspraak - bewind

Een uitleg animatie over hoe en waarom er bewind wordt gevoerd binnen de rechtsstaat.

U wilt bewind aanvragen, wijzigen of beëindigen

U kunt bij de kantonrechter de beschermingsmaatregel bewind aanvragen of beëindigen. Is het nodig om de maatregel te wijzigen in curatele of mentorschap? Ook dit kunt u aanvragen bij de kantonrechter.

Wordt de betrokkene vermist of is hij vertrokken zonder dat hij voldoende orde op zaken heeft gesteld? U kunt bij de kantonrechter vragen een bewindvoerder bij afwezigheid te benoemen (afwezigheidsbewind).

Juridisch advies

Een advocaat is in deze procedure niet verplicht. Wel kan het verstandig zijn juridisch advies te vragen over uw situatie, hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting.

 


Taken en verplichtingen bewindvoerder

Als de kantonrechter u tot bewindvoerder heeft benoemd, heeft u een aantal taken en verplichtingen, zoals jaarlijks verantwoording afleggen via de rekening en verantwoording. Lees meer over de taken en verplichtingen en welke formulieren u daarbij nodig heeft.

Bewind registreren

Als bewindvoerder dient u te zorgen voor een aantekening van bewind in de openbare registers zoals het kadaster en het handelsregister. De griffie van de rechtbank zorgt voor publicatie van de beschikking in het openbare Centraal Curatele- en bewindregister als:

  • het bewind is uitgesproken op grond van verkwisting of problematische schulden
  • de kantonrechter dit beslist bij bewind ook op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand

Centraal Curatele- en bewindregister

Het Centraal Curatele- en bewindregister bevat een overzicht van de personen voor wie een curatele is uitgesproken en personen van wie het vermogen onder bewind is gesteld. Als de curatele of het bewind wordt opgeheven, dan wordt dit gepubliceerd en wordt de registratie verwijderd uit het register.

Wat houdt bewind in?

Bewind is van toepassing als iemand door zijn situatie niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen. Bijvoorbeeld Alzheimer-patiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden.

Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen. Maar hij blijft handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld - zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter - wel zelf een testament maken, maar niet zijn huis verkopen.

Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld over het spaargeld of de woning van betrokkene.

Er zijn ook andere beschermingsmaatregelen:

  • curatele: persoonlijke en financiële maatregel
  • mentorschap: persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding

Wat is een bewindvoerder?

De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. Deze behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de betrokkene, over zijn goederen en vermogen.

De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de financiële belangen van de betrokkene en om misbruik van diens situatie door anderen te voorkomen.


Klacht over bewindvoerder

Wanneer u een klacht heeft over uw bewindvoerder, kunt u de kantonrechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat uw klachten zijn. U stuurt uw brief naar de rechtbank (sector kanton) die uw bewind onder toezicht heeft. De rechter beoordeelt of uw klachten gegrond zijn en nodigt u mogelijk allebei uit voor een zitting.

 

Relevant nieuws over bewind - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Relevant nieuws over bewind

 

 

Weer meer mensen onder bewindhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Weer-meer-mensen-onder-bewind.aspxDen Haag14-2-2017 23:00:00Eind 2016 stonden 326.100 meerderjarigen onder een vorm van bewind. Het aantal meerderjarigen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt elk jaar toe.<p>Eind 2016 stonden 326.100 meerderjarigen onder een vorm van bewind. Het aantal meerderjarigen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt elk jaar toe (zie grafiek). Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Voorzitter Frits Bakker wijst op het belang van goed toezicht door rechters op bewindvoerders én op het belang van voldoende financiële middelen om deze taak uit te kunnen voeren.</p>
Rechtbanken starten proef digitaal werken bij bewindszakenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtbanken-starten-proef-digitaal-werken-bij-bewindszaken.aspxDen Haag14-3-2016 23:00:00De rechtbanken Gelderland, Oost-Brabant en Overijssel gaan vanaf dinsdag 15 maart bij wijze van proef via een nieuw IT-systeem digitaal communiceren met een selecte groep professionele bewindvoerders. <p>De rechtbanken Gelderland, Oost-Brabant en Overijssel gaan vanaf vandaag (dinsdag 15 maart) bij wijze van proef via een nieuw IT-systeem digitaal communiceren met een selecte groep professionele bewindvoerders.  In minstens 1.500 zaken worden digitale gegevens uitgewisseld.</p>
Algemene voorwaarden insolventieregister en curatele- en bewindregister aangepasthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Algemene-voorwaarden-insolventieregister-en-curatele-en-bewindregister-aangepast.aspxDen Haag29-10-2017 23:00:00De algemene voorwaarden van het Centraal Insolventie Register (CIR) en het Curatele- en bewindregister (CCBR) zijn aangepast.<p>De algemene voorwaarden van het <a href="https://insolventies.rechtspraak.nl/">Centraal Insolventie Register</a> (CIR) en het <a href="https://curateleenbewindregister.rechtspraak.nl/">Curatele- en bewindregister</a> (CCBR) zijn aangepast. De nieuwe voorwaarden bepalen dat een afnemer van de registers mag afwijken van de gestelde bewaartermijn als hij vanwege zijn publiekrechtelijke taak verplicht is een langere bewaartermijn in acht te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om hierover een afweging te maken. </p>

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik bewind aan?

U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen naar de kantonrechter.

Wat kost de aanvraagprocedure?

U betaalt de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum