Hoger beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Hoger beroep

Hoger beroep is het opnieuw behandelen van een rechtszaak door een hogere rechter. Bent u het niet eens met een vonnis, beschikking of uitspraak in uw zaak? Meestal kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij een gerechtshof of bijzonder college.

Hoger beroep bij een civiele zaak

Bent u het niet eens met een uitspraak (beschikking of vonnis) van de kantonrechter of de civiele rechter? Dan kunt u in de meeste gevallen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

Hoger beroep civiele zaak

Civiele zaken zijn bijvoorbeeld zaken over arbeidsrecht, huurrecht, burenrecht, verzekeringen en overeenkomsten.

Hoger beroep familiezaak

Familiezaken zijn civiele zaken die specifiek betrekking hebben op familiekwesties, bijvoorbeeld zaken over echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling met kinderen, uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van kinderen.

 

Hoger beroep bij een strafzaak

Bent u het niet eens met de uitspraak (vonnis) van de rechter in uw strafzaak?
U kunt dan in hoger beroep bij het gerechtshof.

 

 

Hoger beroep bij een bestuurszaak

Welk gerecht het hoger beroep behandelt, is afhankelijk van het soort zaak:

Belastingrecht

Niet eens met de uitspraak in uw belastingzaak? Het gerechtshof behandelt uw zaak in hoger beroep.

Sociale zekerheid en ambtenaren

Niet eens met de uitspraak in uw zaak over studiefinanciering, socialezekerheidsrecht of ambtenarenrecht? De Centrale Raad van Beroep (CRvB) behandelt uw zaak in hoger beroep.

 

Economisch bestuursrecht en tuchtrechtspraak

Niet eens met de uitspraak in uw zaak die te maken heeft met de Mededingingswet, Postwet, Warenwet, Telecommunicatiewet of financiële toezichtwetgeving? Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt het hoger beroep. Het CBb doet ook de tuchtrechtspraak voor accountants en het hoger beroep over de Meststoffenwet.

Overige zaken inclusief vreemdelingenrecht

Niet eens met de uitspraak in de overige zaken in het bestuursrecht, zoals vreemdelingenzaken? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt die zaken in hoger beroep.

 

 

Relevante onderwerpen:

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum