Laden...

Voogdij

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Voogdij > Voogdij

Bij voogdij krijgen 1 of 2 voogden het gezag over een kind jonger dan 18 jaar. Bijvoorbeeld na het overlijden van één of beide ouders. Of als de ouders het gezag (tijdelijk) niet kunnen uitvoeren. Wilt u als ouder een persoon als voogd aanwijzen? U kunt dit vastleggen in uw testament of in het gezagsregister. De voogdijprocedures bij de rechter vallen onder het civiel recht.

Voogdij

 Veelgestelde vragen

>Alles uitklappen
 • ​Dat kan. Beide ouders kunnen afzonderlijk van elkaar een voogd aanwijzen.

 • ​De Raad voor de Kinderbescherming neemt contact op met betrokkenen. Eventueel organiseert de rechter een zitting.

 • ​De rechtbank volgt het testament wanneer dat is opgemaakt ná de registratie in het gezagsregister.

 • Alle kinderen onder de achttien staan in Nederland onder gezag. Dit betekent dat zij nog niet zelf mogen beslissen over veel belangrijke zaken zoals financiën. Degene die het gezag heeft over het kind mag deze beslissingen wel nemen. Meestal zijn dit een of beide ouders.

  Als de ouders het gezag niet meer uit kunnen voeren, door overlijden, ziekte of andere redenen, wordt er een voogd aangewezen of benoemd. In dat geval heeft de voogd dus het gezag over het kind.

  Gezag over kind

 • Ouders kunnen iedereen aanwijzen als voogd. De voogd moet een persoon zijn, een instelling is niet toegestaan. De voogd mag niet lijden aan een geestelijke ziekte of onder curatele staan. Ook moet de voogd zelf ouder zijn dan achttien jaar. Tot slot moet de voogd die de ouders kiezen het zelf eens zijn met de benoeming. In sommige gevallen vervalt de keuze van de ouders:

  • Als na overlijden van één van de ouders de andere ouder het gezag uitoefent.
  • Als de ouders op het moment van overlijden het gezag niet uitoefenen.

   

 • Als ouder zijn er twee mogelijkheden om een voogd aan te wijzen. De eerste mogelijkheid is om de voogd op te laten nemen in het testament. In uw testament staan afspraken over wat er gebeurt na overlijden. Alleen een notaris kan een testament opmaken. Een voogd vastleggen in het testament gaat dus niet via de rechtbank. Aan het opmaken van een testament zijn kosten verbonden, dit verschilt per notaris.

  De tweede mogelijkheid om een voogd aan te wijzen is via het gezagsregister. U kunt in dit register laten opnemen wie het gezag/de voogdij over uw kinderen krijgt op het moment dat u, bijvoorbeeld door ziekte of overlijden, niet meer in staat bent om voor uw kind te zorgen. Digitale registratie in het register is gratis. Registreer hier in het gezagsregister.

 • Een digitale aanvraag is gratis. Bij een schriftelijke aanvraag betaalt u de gemeente voor afschriften van documenten.
 • Nee, ouders kunnen ieder afzonderlijk één of twee voogden aanwijzen. Als de ouders tegelijk overlijden, beslist de rechter wie de voogd wordt.

 • Ja, u kunt zowel het testament laten wijzigen (door de notaris) als de registratie in het gezagsregister.

 • Hebben de ouders niemand aangewezen of kan de aangewezen voogd de voogdij niet op zich nemen? Dan benoemt de rechter een voogd. Hij of zij kijkt altijd als eerste naar het belang van het kind.

 • De rechter benoemt alleen een voogd als de ouders dit niet zelf hebben gedaan of als de aangewezen voogd de voogdijtaak niet kan of wil uitvoeren.

 Informatie voor de voogd

>Alles uitklappen
 • Zo lang de ouder(s) het gezag zelf uitvoeren, gebeurt er niks. Mocht er iets gebeuren waardoor de ouders het gezag niet meer kunnen uitvoeren, bent u de aangewezen voogd. De rechter vraagt u in dit geval of u de taak als voogd wilt uitvoeren.

  Is dit het geval, dan moet u een zogenaamde bereidheidsverklaring afgeven. Hiermee zegt u akkoord te gaan met het voogdijschap en voor het kind of de eventuele kinderen te zullen zorgen.

  De verklaring moet door de betrokkene in persoon of bij bijzondere gevolmachtigde binnen veertien dagen nadat de benoeming is betekend worden afgelegd ter griffie van de rechtbank.

 • Het kan voorkomen dat u bent aangewezen als voogd, maar deze taak niet kunt of wilt uitvoeren. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, deze zijn voor iedereen anders.

  Als u geen voogd wil worden, wordt er eerst gekeken of er nog een ander voogd is aangewezen door de ouders. Zij mogen meer dan één voogd opgeven. Bent u de enige aangewezen voogd, dan benoemt de rechter iemand of belast een instelling met de voogdij. De rechter zet in dit geval altijd het belang van het kind voorop.

 • U kunt alleen voogd worden als u boven de 18 jaar oud bent. Daarnaast mag u niet onder curatele staan of lijden aan een geestelijke stoornis. Als de ouders van het kind u niet hebben aangewezen als voogd, kan dit twee redenen hebben. De eerste reden is dat de ouders iemand anders hebben aangewezen als voogd. De tweede reden is omdat de ouders geen voogd hebben aangewezen. In dat geval doet de rechter dat. Dit kan een familielid zijn, maar dat hoeft niet. De rechter kan bijvoorbeeld ook een gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld jeugdbescherming) voogd maken.

 • Dat hangt er vanaf of u de enige voogd bent of dat u gezamenlijke voogdij hebt. Bent u de enige voogd? Dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U hoeft dat niet zelf te doen, het kind kan bijvoorbeeld ook in een pleeggezin verblijven.

  Bent u gezamenlijk voogd? In dat geval doet u het opvoeden en verzorgen altijd samen. U betaalt dan ook samen de kosten voor het kind. Ook bent u samen vertegenwoordiger van het kind en beheert u de financiën. Gezamenlijke voogden ontvangen in de meeste gevallen kinderbijslag.

Vraag en antwoord

Kan ik eenzijdig als ouder een voogd aanwijzen?

Dat kan. Beide ouders kunnen afzonderlijk van elkaar een voogd aanwijzen.

Wat kost het vastleggen van een voogd?

Een digitale aanvraag is gratis. Bij een schriftelijke aanvraag betaalt u de gemeente voor afschriften van documenten.

In welke situaties benoemt de rechter de voogd?

De rechter benoemt alleen een voogd als de ouders dit niet zelf hebben gedaan of als de aangewezen voogd de voogdijtaak niet kan of wil uitvoeren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum