Laden...

Modellen oproepingsbericht artikel 113 Rv en 115 Rv

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Modellen oproepingsbericht artikel 113 Rv en 115 Rv

Modellen oproepingsbericht art. 113 Rv en 115 Rv

Verschillende modellen

De Rechtspraak heeft modellen voor het oproepingsbericht, met procesinleiding en exploot, vastgesteld voor de digitale civiele vorderingsprocedure volgens artikel 113 Rv, voor de verzetprocedure (artikel 113 juncto artikel 143 Rv) en voor de zaken met een buitenlandse verweerder (artikel 113 juncto artikel 115 Rv).

De modellen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met vertegenwoordigers van deurwaardersorganisatie KBvG en de Orde van Advocaten.

Buitenlandse verweerder

Wilt u een vordering instellen tegen een buitenlandse verweerder met woonplaats in een land waar de Betekeningsverordening II, het Haags betekeningsverdrag, een ander verdrag of geen verdrag van toepassing is? Onder het overzicht van de modellen op deze pagina vindt u een uitleg over de manieren waarop u tegen deze verweerder een artikel 115 Rv-vorderingsprocedure kunt starten.
De 115 Rv-modellen zijn voor zaken met 1 eiser en 1 verweerder. Heeft uw zaak meerdere eisers of verweerders dan kunt u het model aanpassen, op dezelfde manier als de verschillende versies van de 113 Rv-modellen.

Word-versie

Wilt u een Word-versie van een oproepingsbericht zodat u het stuk kunt bewerken, neem dan telefonisch contact op met het Rechtspraak Servicecentrum (088 361 61 61). U krijgt een link met wachtwoord waarmee u de Word-documenten kunt downloaden. Bij deze documenten vindt u ook een overzicht met de details van de laatste versiewijzigingen.

Updates

Herziene versies:

 • Oproepingsbericht 113 Rv: 29-06-2017
 • Verzet met en zonder tegenvordering 113 Rv: 17-05-2018
 • Oproepingsbericht 115 lid 1 Rv BetVo II: 24-08-2017
 • Oproepingsbericht 115 lid 2 Rv Haags betekeningsverdrag: 22-12-2017

Overzicht modellen

Het betekende oproepingsbericht geeft u de titel ‘Exploot’ en daarna uploadt u het als exploot in Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak (documentsoort ‘exploot’).


Werkwijze oproepen buitenlandse verweerder Bet.vo II

Wilt u in de digitale procedure een vordering instellen tegen een buitenlandse verweerder met woonplaats in een land waarop de Betekeningsverordening II (Bet.vo II) van toepassing is?

Voor deze oproeping ex artikel 115 lid 1 Rv is een apart oproepingsbericht ontwikkeld. U vindt dit onderaan in de bovenstaande lijst. In het model zijn de verschillende manieren verwerkt voor de oproeping van een verweerder met woonplaats in een Bet.vo II-land. Lees de tekst van dit model eerst, eventueel naast de tekst van de verordening en artikel 56 Rv.

Er zijn op dit moment 2 manieren om een Bet.vo II-zaak aanhangig te maken.

>Alles uitklappen
 • Wilt u een vordering instellen tegen een buitenlandse verweerder met woonplaats in een Bet.vo II-land en eerst het oproepingsbericht betekenen en daarna de zaak aanhangig maken? Dan kunt u dat doen via de route van artikel 113 Rv met het bovenstaande model van het artikel 115 lid 1 Rv oproepingsbericht. U laat dan eerst het oproepingsbericht met procesinleiding betekenen aan de verweerder in het buitenland. Of u laat het oproepingsbericht rechtstreeks aan de verweerder in het buitenland toesturen. Daarna dient u de zaak via de artikel 113 Rv-route in bij de rechtbank en uploadt u het aan de buitenlandse verweerder betekende oproepingsbericht met exploot of het aan de buitenlandse verweerder verzonden oproepingsbericht en de ontvangstbevestiging. De zaak is vanaf dat moment aanhangig.

  LET OP:
  Als u een zaak aanhangig maakt tegen een buitenlandse verweerder met woonplaats in een Bet.vo II-land en een Nederlandse verweerder (en/of een andere buitenlandse verweerder) via de route van artikel 113 Rv, dan moet u EERST de Bet.vo II-verweerder (laten) oproepen. De Nederlandse verweerder (en/of een andere buitenlandse verweerder) laat u vervolgens oproepen nadat u de betekeningsstukken terug hebt ontvangen uit het buitenland. Daarna dient u de zaak bij de rechtbank in, waarbij u de uitgebrachte exploten moet uploaden. De zaak is vanaf dat moment aanhangig.

 • De nieuwe wetgeving biedt via artikel 112 Rv de mogelijkheid om eerst de zaak bij het gerecht aanhangig te maken. U kunt in het art. 112-formulier aangeven dat een verweerder in het buitenland woont of is gevestigd en een uiterste verschijntermijn aangeven (die later start op het moment van kennisgeving aan de buitenlandse verweerder). Daarmee is de oproeping van een verweerder in een Bet.vo II-land ook mogelijk via artikel 112 Rv. De workaround die hier eerder als tijdelijke voorziening stond beschreven is daarom niet meer nodig. Na indiening van de procesinleiding ontvangt u van de rechtspraak een oproepingsbericht. Dit laat u in het buitenland betekenen bij de verweerder of u stuurt het rechtstreeks aan de verweerder toe.

  LET OP:
  Indien naast de buitenlandse verweerder (Bet.vo II) ook een Nederlandse verweerder (en/of een andere buitenlandse verweerder) betrokken moet worden, is aan te raden om een verschijndatum voor die Nederlandse verweerder (en/of die andere buitenlandse verweerder) te kiezen die dicht tegen de verwachte uiterste verschijndatum van de buitenlandse Bet.vo II-verweerder ligt . Daarmee zorgt u ervoor dat de procedure voor alle verweerders zoveel mogelijk parallel kan lopen, zoals dat onder het oude recht ook het geval was.

Werkwijze oproepen buitenlandse verweerder niet-Bet.vo II

Woont de buitenlandse verweerder in een land waar de Betekeningsverordening II niet van toepassing is?

Dit kan zijn een land waar het Haags betekeningsverdrag, een ander verdrag of geen verdrag van toepassing is. Er zijn 2 manieren om tegen deze buitenlandse verweerder op basis van artikel 115 lid 2 Rv een digitale vorderingsprocedure te starten.

>Alles uitklappen
 • De nieuwe wetgeving biedt in artikel 112 Rv de mogelijkheid om eerst de zaak bij het gerecht aanhangig te maken. Dan ontvangt u van de rechtspraak een oproepingsbericht. Dit laat u door de deurwaarder betekenen aan het parket van de officier van justitie, of de procureur-generaal, bedoeld in artikel 54 lid 2 en 4 Rv. De deurwaarder moet daarvoor het oproepingsbericht voor de buitenlandse verweerder aanpassen met de noodzakelijke aanzeggingen. Hij kan dit doen aan de hand van het model ‘Oproepingsbericht 115 lid 2 Rv Haags betekeningsverdrag’, zoals opgenomen in de bovenstaande lijst. U kunt in dit geval het oproepingsbericht ook rechtstreeks aan de verweerder toesturen, tenzij de Staat van bestemming zich verzet tegen toepassing van artikel 10 sub a Haags betekeningsverdrag.

  Als het Haags betekeningsverdrag niet van toepassing is, past de deurwaarder het oproepingsbericht aan volgens de regeling die voor de zaak wel van toepassing is.

 • Wilt u onder het Haags betekeningsverdrag de procedure bij de andere partij bekendmaken vóórdat u de zaak aanhangig maakt bij de rechtbank? Dan stelt u of de deurwaarder een oproepingsbericht met exploot en procesinleiding op aan de hand van het model ‘Oproepingsbericht 115 lid 2 Rv Haags betekeningsverdrag’. U vindt dit onderaan in de bovenstaande lijst.

  Als het Haags betekeningsverdrag niet van toepassing is, past de deurwaarder het oproepingsbericht aan volgens de regeling die voor de zaak wel van toepassing is.
  Vervolgens laat u de deurwaarder het oproepingsbericht betekenen aan het parket van de officier van justitie, of de procureur-generaal, bedoeld in artikel 54 lid 2 en 4 Rv. De deurwaarder zorgt ook voor onverwijlde aangetekende verzending als bedoeld in artikel 55 lid 1 Rv. Uiterlijk 5 werkdagen na de betekening dient u – via de artikel 113 Rv route - het exploot, waarin het oproepingsbericht is opgenomen, in. De zaak is vanaf dat moment aanhangig.

  N.B.: Wilt u naast de buitenlandse verweerder ook een Nederlandse verweerder (of een andere buitenlandse verweerder) bij de procedure betrekken? Kies dan voor alle verweerders dezelfde uiterste (eventueel verwachte) verschijningsdatum.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.