Vrijwillig ervaring opdoen met de digitale civiele vorderingsprocedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Vrijwillig ervaring opdoen met de digitale civiele vorderingsprocedure

Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland

Vrijwillig digitaal procederen

Wilt u als advocaat alvast kennismaken met de nieuwe digitale civiele vorderingsprocedure? Dan kunt u vanaf 1 november 2016 meedoen met de vrijwillige pre-pilot bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Voorwaarde is dat u een civiele zaak heeft met een belang van meer dan € 25.000. Octrooizaken zijn uitgezonderd.

Verplicht digitaal procederen

Per 1 september 2017 start bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland de pilot civiele vorderingsprocedure. Dat betekent dat u bij deze rechtbanken verplicht digitaal procedeert in civiele vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (belang van meer dan € 25.000, uitgezonderd octrooizaken).

 

 Om deel te nemen aan de vrijwillige pre-pilot civiele vorderingsprocedure volgt u deze stappen:

>Alles uitklappen
 • Deelname aan de pre-pilot digitale vorderingsprocedure is alleen mogelijk als beide partijen het erover eens zijn om vrijwillig digitaal te procederen. Als advocaat van de eiser moet u hierover vooraf contact opnemen met de advocaat van de verweerder.

 • De advocaten van de eiser en de verweerder ondertekenen beiden de Verklaring deelname vrijwillig digitaal procederen (pdf, 564,1 KB). Als eisende partij neemt u daarbij het voortouw:

  • Download en onderteken de verklaring.
  • Stuur de ondertekende verklaring vervolgens naar de verwerende partij.
  • Ook deze ondertekent de verklaring en stuurt die naar u terug.

  Zorg dat u de door beide partijen ondertekende verklaring in pdf-formaat op uw pc heeft opgeslagen. Deze heeft u bij de start van de digitale procedure nodig.

 • Om de vorderingsprocedure te starten logt u in op Mijn Rechtspraak. Vervolgens kiest u voor ‘Nieuwe zaak starten’ en daarna voor het webformulier om een civiele vorderingsprocedure (Vordering Eerste aanleg - artikel 112 Rv) te starten. Bij de stap ‘bewijsmiddelen’ voegt u de getekende Verklaring deelname vrijwillig digitaal procederen als bewijsstuk toe.

  Nadat u met dit formulier de procesinleiding heeft ingediend, vindt u binnen enkele minuten het oproepingsbericht in het digitale dossier in Mijn Rechtspraak. Dit stuurt u naar de verweerder of laat u aan de verweerder betekenen. Meer hierover leest u in de beschrijving van de nieuwe civiele vorderingsprocedure (pdf, 208,5 KB).

 

Meer mogelijkheden vanaf medio mei

De procedure die hiervoor beschreven staat, is gebaseerd op artikel 112 nieuw Rv. Nu kunt u via Mijn Rechtspraak bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland alleen procederen op grond van dit artikel. Vanaf medio mei kunt u ook kiezen voor een procedure op grond van artikel 113 nieuw Rv. Dit houdt in dat u – vóórdat u de zaak aanhangig maakt bij de rechtbank - een oproepingsbericht met procesinleiding opstelt aan de hand van een van de modellen van de Rechtspraak. Vervolgens laat u de deurwaarder deze betekenen aan de verwerende partij.

  

 

Ondersteuning bij vrijwillig digitaal procederen

Digitaal procederen in de civiele vorderingsprocedure is nieuw. Dat betekent dat u moet wennen aan een andere manier van werken. Met een werkinstructie (pdf, 1,5 MB) en veelgestelde vragen informeren wij u over de nieuwe en digitale procedure. Heeft u toch nog vragen over werken in Mijn Rechtspraak? Neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC). Ook wanneer u procesinhoudelijke vragen heeft over de nieuwe procedure, is het RSC de eerste ingang. U vindt de contactgegevens van het RSC onder aan deze pagina.

 

Ondersteuning Mijn Rechtspraak

Heeft u vragen over hoe u een nieuwe zaak indient in Mijn Rechtspraak, hoe u een bericht verstuurt naar de rechtbank of een bijlage uploadt? De medewerkers van het RSC kennen het digitale systeem en begeleiden u stap voor stap bij de procedure.

Wanneer het RSC u niet verder kan helpen, dan brengen zij u in contact met een medewerker van de rechtbank Gelderland of Midden-Nederland. Deze helpt u telefonisch verder. Ook kan het zijn dat uw vraag wordt doorgezet naar de technische afdeling.

 

Procesinhoudelijke ondersteuning

Wanneer u procesinhoudelijke vragen heeft over de nieuwe civiele vorderingsprocedure is het RSC de eerste ingang.  Het RSC beantwoordt geen vragen die specifiek over uw zaak gaan en brengt u in dat geval in contact met een (juridisch) medewerker van de rechtbank. In elk geval zorgen we samen voor een antwoord op uw vraag of oplossing van het probleem.

Termijnen

De Rechtspraak probeert de drempel voor vrijwillig digitaal procederen zo laag mogelijk te houden. Rechters die digitale zaken behandelen in de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland hebben toegezegd om tijdens de vrijwillige fase soepel om te gaan met mogelijke termijnoverschrijdingen als deze zijn ontstaan door de onbekendheid met het digitale systeem of het nieuwe procesrecht.

 

Pilot: Rechtspraak Servicecentrum op zondag bereikbaar

Vanaf 11 juni 2017 kunt u het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) ook op zondag bereiken. Tussen 16.00 en 20.00 uur kunt u telefonisch of via sociale media ondersteuning krijgen bij het doorlopen van de nieuwe digitale procedure. De openstelling op zondag is een pilot en duurt 6 maanden. Daarna bekijkt de Rechtspraak, samen met betrokken partijen waaronder de NOvA, of de verruimde openingstijden in deze vorm voldoen.

 

 

Gebruikersondersteuning

Voor civiele vorderingsprocedures die u op vrijwillige basis digitaal voert bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, geldt het technisch reglement bestuursrecht, civiel recht en het landelijk procesreglement civiele zaken KEI.

Aansluitpunt Rechtspraak

Met het Aansluitpunt Rechtspraak kunt u als professionele partij geautomatiseerd gegevens uitwisselen met de Rechtspraak. Het Aansluitpunt Rechtspraak is per 15 mei 2017 beschikbaar voor de vrijwillige pre-pilot met de nieuwe civiele vorderingsprocedure bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland.

Wilt u een koppeling met het Aansluitpunt Rechtspraak? Houd dan rekening met een gemiddelde doorlooptijd van 5 maanden om de koppeling te testen en te maken. Lees meer over de voorwaarden en het aanmelden voor het Aansluitpunt Rechtspraak.

Heeft de leverancier van uw kantoorautomatisering al toegang tot het Aansluitpunt Rechtspraak? Nadat de Rechtspraak uw aanvraag heeft goedgekeurd, krijgt u toegang tot het Aansluitpunt Rechtspraak. U kunt nu geautomatiseerd gegevens uitwisselen met de Rechtspraak. Deze procedure neemt 2 tot 4 weken in beslag.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum