Laden...

Veelgestelde vragen rechtbank Zeeland-West-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.


  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.


  Breda

  U kunt een akte non-verzet aanvragen via de centrale balie:
  Tel: 088 - 361 15 55
  E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl

  Indien het een akte non-verzet betreft in het kader van de artikelen 2.23b, 208, 316, 334l, 404 boek 2 BW kan het door middel van een verzoekschrift worden ingediend. Het vast recht hiervoor betreft € 120. De plaatsing van een verklaring non-appèl in het kader van een echtscheiding is wel kosteloos.

  Middelburg

  U kunt een akte non-verzet schriftelijk aanvragen:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Civiel recht – Team handel
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  Bij spoed kan het ook per e-mail of fax:
  E-mail: verzoekschriften.middelburg.rb-zwb@rechtspraak.nl
  Fax: 088 - 361 02 65

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.


  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.


  Benodigde documenten eenmanszaak of organisatie

  Als u een verklaring non-faillissement voor een rechtspersoon aanvraagt, heeft u een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig van niet ouder dan één maand.

  Benodigde documenten particulier

  Vraagt u een verklaring non-faillissement voor uzelf (natuurlijk rechtspersoon) aan? U heeft een recent uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) nodig.

  Breda

  U kunt de akte non-failliet schriftelijk (per post/fax) aanvragen:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  T.a.v. centrale balie
  Postbus 90110
  4800 RA Breda
  Fax: 088 - 361 02 76

  Middelburg

  U kunt de akte non-failliet schriftelijk (per post/fax) aanvragen:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Team insolventie
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg
  Fax: 088 - 361 02 65

  Het document wordt zo spoedig mogelijk toegezonden.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. 

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.


  Breda

  Algemene voorwaarden deponeren
  U kunt de algemene voorwaarden opsturen of afgeven bij de centrale balie:

  Per post
  Voeg bij de algemene voorwaarden een ondertekende brief waarin u verzoekt om deponering. Stuur dit naar:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Centrale balie
  Postbus 90110
  4800 RA Breda

  Zodra u de griffierechten heeft voldaan, zijn de voorwaarden voor iedereen opvraagbaar.
  Algemene voorwaarden opvragen
  U kunt de algemene voorwaarden schriftelijk opvragen bij de centrale balie. Vermeld in uw verzoek duidelijk om welke algemene voorwaarden het gaat en onder welk nummer deze geregistreerd staan. Vergeet niet uw brief van uw naam en adres te voorzien en te ondertekenen. Het opvragen is kosteloos.

  Middelburg

  Algemene voorwaarden deponeren
  U kunt de algemene voorwaarden via een schriftelijk verzoek deponeren. Voeg bij de algemene voorwaarden een ondertekende brief waarin u verzoekt om deponering. Stuur dit naar:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Civiel recht – Team handel
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  De akte depot wordt binnen 1 week retour gezonden.

  Algemene voorwaarden opvragen
  U kunt de algemene voorwaarden schriftelijk, per mail of fax opvragen:

  E-mail: handelsrecht.middelburg.zwb@rechtspraak.nl
  Fax: 088 - 361 02 65
   
  U ontvangt de algemene voorwaarden binnen 1 week. Het opvragen hiervan is kosteloos.

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. U kunt hiervoor het formulier gebruiken te vinden op de pagina Opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking.


  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.


  Breda

  U kunt het afschrift schriftelijk, per e-mail of fax opvragen bij Team Familierecht:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Team Familierecht
  Postbus 90005
  4800 PA Breda

  Fax: 088 - 361 02 75
  E-mail: familierecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

  U krijgt het afschrift binnen 1 week kosteloos toegestuurd.

  Middelburg

  U stuurt de aanvraag naar:
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Civiel recht – Team handel
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  U krijgt het afschrift over het algemeen binnen 2 weken kosteloos toegestuurd.

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, kunt u een afschrift opvragen bij het team Familierecht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten. U kunt het afschrift schriftelijk opvragen, per post of e-mail. Het afschrift wordt per post toegestuurd.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij het team van de rechtbank, dat de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

  Betreft het een bestuursrechtelijke of civielrechtelijke beschikking? Neem dan schriftelijk of telefonisch contact op met het team Bestuursrecht of het team Civiel recht.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Breda en Middelburg

  Als u een document wilt laten legaliseren of wilt laten voorzien van een apostille kunt u dat doen bij de centrale balie:

  Persoonlijk, locatie Breda
  Tussen 8.45 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.30 uur kunt u bij de centrale balie uw originele document laten legaliseren. In de meeste gevallen kunt u op de afgifte van de apostille/legalisatie wachten. U hoeft geen afspraak te maken. Indien u zelf verhinderd bent, kunt u ook iemand anders sturen met het document. U hoeft dan geen machtiging mee te geven. U kunt contant betalen of pinnen.

  Schriftelijk

  U kunt ook schriftelijk verzoeken om het document te laten legaliseren of van een apostille te laten voorzien. Geef bij de aanvraag duidelijk uw adres aan en het land waarvoor het document bestemd is. Stuur de aanvraag met het originele document naar:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Centrale balie
  Postbus 90110
  4800 RA Breda

  of

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Team Civiel recht
  O.v.v. apostilles en legalisatie
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  Particulieren (natuurlijke personen) krijgen de documenten met apostille- of legalisatiestempel toegezonden nadat de nota is betaald. Professionele procespartijen ontvangen direct de gelegaliseerde stukken.

  Apostilles en legalisaties worden alleen afgegeven op documenten die zijn voorzien van originele handtekeningen.

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u op verschillende manieren aanvragen:

  • per e-mail
  • per post
  • telefonisch

  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats

  Vermeld bij een schriftelijke aanvraag ook het adres waar het uittreksel naartoe gestuurd kan worden. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden. Wij verwerken uw aanvraag zo snel mogelijk.

  Centrale Balie Breda

  Bezoekadres:

  Stationslaan 10
  4815 GW Breda 

  Postadres:

  Postbus 90110
  4800 RA Breda

  Telefoon: 088 - 361 60 00
  E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl

  Centrale Balie Middelburg

  Bezoekadres:

  Kousteensedijk 2
  4331 JE Middelburg

  Postadres:

  Kousteensedijk 2
  4331 JE Middelburg

  Telefoon: 088 - 361 60 00
  E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl

 • Ja, dat kan. U kunt het vakje aanvragen (en opzeggen) door een e-mail te sturen of te bellen naar de Orde van Advocaten Breda-Middelburg. Er zijn geen kosten aan verbonden.

  Het e-mailadres is algemeen@advocatenorde-bm.nl of neem telefonisch contact op via 076 - 520 54 15.

 Procedures

>Alles uitklappen
 • ​Ja, dit kan als u partij bent in een zaak. U kunt op de dag van de uitspraak contact opnemen met de administratie (griffie). Ook journalisten kunnen uitspraken opvragen. Als u geen partij of journalist bent, kunt u in de meeste gevallen een geanonimiseerde kopie van de uitspraak ontvangen. Dit kunt u aanvragen bij de administratie (griffie).

 • ​Uitspraken die veel publiciteit trekken of die juridisch interessant zijn, plaatst de rechtbank Zeeland-West-Brabant op deze site bij het onderdeel uitspraken. Mocht de gewenste uitspraak hier niet bij staan, kunt u deze alsnog aanvragen bij de administratie (griffie).

 • De rechtbank is onafhankelijk en mag daarom geen juridisch advies geven. Dit zou haar onafhankelijkheid schaden. Neem voor vragen op juridisch gebied contact op met een juridisch adviseur.

 • ​Bij de Centrale Balie kunt u uw stukken afgeven.

 • ​Bij de Centrale Balie kunt u inzage krijgen in dossiers. Hiervoor moet altijd vooraf een afspraak gemaakt worden met de afdeling die uw zaak in behandeling heeft (schriftelijk en gemotiveerd), zodat deze bij de Centrale Balie voor u gereed liggen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling die uw zaak in behandeling heeft.

 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.


  Mediationbureau

  Locatie Breda (en Tilburg en Bergen op Zoom) 


  Bezoekadres
  Stationslaan 10
  4815 GW Breda

  Postadres
  Postbus 2046/4800 AC Breda
T (088) 361 15 43
  E mediation.breda.zwb@rechtspraak.nl

  Locatie Middelburg


  Bezoekadres
  Kousteensedijk 2
  4331 JE Middelburg


  Postadres
  Postbus 22
  4330 AA Middelburg


  Tel: 088 3611 539

 • ​Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.
  Meer over tolken en vertalers

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie. Schuldeisers kunnen de lijst opvragen door te mailen naar insolventierecht.breda.zwb@rechtspraak.nl of een brief te sturen naar rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Insolventierecht, postbus 90004, 4800 PA Breda.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

>Alles uitklappen

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over onderwerpen en procedures vindt u op de pagina onderwerpen. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant kunt u contact opnemen.