Laden...

Veelgestelde vragen rechtbank Zeeland-West-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.


  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.


  U kunt een akte non-verzet schriftelijk (per post of per e-mail) aanvragen:
   
  Indien u de aanvraag per e-mail toestuurt, hoeft u deze niet per post na te sturen. Dit ter voorkoming van dubbele inboeking en dubbele griffierechtkosten.

  Voor de locatie Breda:
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  t.a.v. de centrale balie
  Postbus 90110
  4800 RA Breda
  E-mailadres: info.zwb@rechtspraak.nl

  Voor de locatie Middelburg:
  t.a.v. de centrale balie
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg
  E-mailadres: info.middelburg.rb-zwb@rechtspraak.nl  
 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-faillissement aanvragen.

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

  Benodigde documenten

  Rechtspersoon (onderneming of organisatie)

  Als u een verklaring non-faillissement voor een rechtspersoon aanvraagt, heeft u een recent (niet ouder dan één maand) uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig.

  Natuurlijk persoon

  Vraagt u een verklaring non-faillissement aan voor uzelf als natuurlijk persoon, die een beroep of bedrijf uitoefent (bijvoorbeeld als zzp’er met een eenmanszaak)? Dan heeft u, naast een recent uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP), ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig.

  U kunt een akte non-faillissement schriftelijk (per post of per e-mail) aanvragen. Indien u de aanvraag per e-mail toestuurt, hoeft u deze niet per post na te sturen. Dit ter voorkoming van een dubbele inboeking en dubbele griffierechtkosten.

  Voor de locatie Breda:
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  t.a.v. de centrale balie
  Postbus 90110
  4800 RA Breda
  E-mailadres: info.zwb@rechtspraak.nl

  Voor de locatie Middelburg:
  t.a.v. de centrale balie
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg
  E-mailadres: info.middelburg.rb-zwb@rechtspraak.nl
 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. 

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

  Algemene voorwaarden deponeren

  U dient kunt de algemene voorwaarden in tweevoud en ondertekend door de directeur (of andere gemachtigde) per post te op sturen naar de centrale balie of afgeven bij de centrale balie. Vermeld in de begeleidende brief de bedrijfsnaam en het vestigingsadres (straatnaam, nummer, postcode en plaatsnaam). De voorwaarden gelden vanaf de datum dat ze binnenkomen (datum poststempel of verzoekdatum van de aanvrager). Nadat de griffierechten zijn voldaan, krijgt u een afschrift van de akte toegezonden.

  Algemene voorwaarden opvragen:

  U kunt de algemene voorwaarden per schriftelijk verzoek (per post of per e-mail) opvragen bij de centrale balie. Vermeld in uw aanvraag:
  - Depotnummer (indien bekend);
  - Adresgegevens (tenaamstelling);
  - Soort voorwaarden.

  Voor de locatie Breda:
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  t.a.v. de centrale balie
  Postbus 90110
  4800 RA Breda

  Voor de locatie Middelburg:
  t.a.v. de centrale balie
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  E-mailadres voor het opvragen van algemene voorwaarden:
  Locatie Breda: info.zwb@rechtspraak.nl
  Locatie Middelburg: info.middelburg.rb-zwb@rechtspraak.nl
 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. U kunt hiervoor het formulier gebruiken te vinden op de pagina Opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking.


  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.


  Breda

  U kunt het afschrift schriftelijk, per e-mail of fax opvragen bij Team Familierecht:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Team Familierecht
  Postbus 90005
  4800 PA Breda

  Fax: 088 361 02 75
  E-mail: familierecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

  U krijgt het afschrift binnen 1 week kosteloos toegestuurd.

  Middelburg

  U stuurt de aanvraag naar:
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Civiel recht – Team handel
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  U krijgt het afschrift over het algemeen binnen 2 weken kosteloos toegestuurd.

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, kunt u een afschrift opvragen bij het team Familierecht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten. U kunt het afschrift schriftelijk opvragen, per post of e-mail. Het afschrift wordt per post toegestuurd.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Zeeland-West-Brabant

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij het team van de rechtbank, dat de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

  Betreft het een bestuursrechtelijke of civielrechtelijke beschikking? Neem dan schriftelijk of telefonisch contact op met het team Bestuursrecht of het team Civiel recht.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het

  Breda en Middelburg

  Als u een document wilt laten legaliseren of wilt laten voorzien van een apostille, kunt u dat per post of direct bij de centrale balie (zonder afspraak) aanvragen.

  Persoonlijk

  Centrale balie Breda: 8.45-12.00 uur en 13.00-16.30 uur. 
  Centrale balie Middelburg: 8.30-12.30 uur.

  In de meeste gevallen kunt op de afgifte van de apostille/legalisatie wachten. Indien u zelf verhinderd bent, kunt u ook iemand anders sturen met het document. U hoeft geen machtiging mee te geven. U dient het bedrag voor de apostille(s)/legalisatie wel meteen te voldoen. U kunt contant of per pin betalen (geen creditkaart).

  Schriftelijk

  U kunt ook schriftelijk verzoeken om het document te laten legaliseren of van een apostille te laten voorzien. Geef bij de aanvraag duidelijk aan:

  - uw adres;
  - voor welk land het document is bestemd;
  - in welke taal (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans) u de apostille/legalisatie wenst.

  Stuur de aanvraag met het originele document naar:

  Locatie Breda:
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  t.a.v. de centrale balie
  Postbus 90110
  4800 RA Breda

  Locatie Middelburg:
  t.a.v. de centrale balie
  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  Particulieren (natuurlijke personen) krijgen de documenten met apostille- of legalisatiestempel toegezonden nadat de nota is betaald. Professionele procespartijen ontvangen direct de gelegaliseerde stukken.

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u op verschillende manieren aanvragen:

  • per e-mail
  • per post
  • telefonisch

  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats

  Vermeld bij een schriftelijke aanvraag ook het adres waar het uittreksel naartoe gestuurd kan worden. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden. Wij verwerken uw aanvraag zo snel mogelijk.

  Centrale Balie Breda

  Bezoekadres:

  Stationslaan 10
  4815 GW Breda 

  Postadres:

  Postbus 90110
  4800 RA Breda

  Telefoon: 088 361 60 00
  E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl

  Centrale Balie Middelburg

  Bezoekadres (tot 12.30 uur):

  Kousteensedijk 2
  4331 JE Middelburg

  Postadres:

  Postbus 35
  4330 AA Middelburg

  Telefoon: 088 361 60 00
  E-mail: info.middelburg.rb-zwb@rechtspraak.nl
 • Ja, dat kan. U kunt het vakje aanvragen (en opzeggen) door een e-mail te sturen naar info.zwb@rechtspraak.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 Procedures

>Alles uitklappen
 • ​Ja, dit kan als u partij bent in een zaak. U kunt op de dag van de uitspraak contact opnemen met de administratie (griffie). Ook journalisten kunnen uitspraken opvragen. Als u geen partij of journalist bent, kunt u in de meeste gevallen een geanonimiseerde kopie van de uitspraak ontvangen. Dit kunt u aanvragen bij de administratie (griffie).

 • ​Uitspraken die veel publiciteit trekken of die juridisch interessant zijn, plaatst de rechtbank Zeeland-West-Brabant op deze site bij het onderdeel uitspraken. Mocht de gewenste uitspraak hier niet bij staan, kunt u deze alsnog aanvragen bij de administratie (griffie).

 • De rechtbank is onafhankelijk en mag daarom geen juridisch advies geven. Dit zou haar onafhankelijkheid schaden. Neem voor vragen op juridisch gebied contact op met een juridisch adviseur.

 • ​Bij de Centrale Balie kunt u uw stukken afgeven.

 • ​Bij de Centrale Balie kunt u inzage krijgen in dossiers. Hiervoor moet altijd vooraf een afspraak gemaakt worden met de afdeling die uw zaak in behandeling heeft (schriftelijk en gemotiveerd), zodat deze bij de Centrale Balie voor u gereed liggen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling die uw zaak in behandeling heeft.

 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.


  Mediationbureau

  Locatie Breda (en Tilburg en Bergen op Zoom) 


  Bezoekadres
  Stationslaan 10
  4815 GW Breda

  Postadres
  Postbus 2046/4800 AC Breda
T 088 361 15 43
  E mediation.breda.zwb@rechtspraak.nl

  Locatie Middelburg


  Bezoekadres
  Kousteensedijk 2
  4331 JE Middelburg


  Postadres
  Postbus 22
  4330 AA Middelburg


  Tel: 088 361 15 39

 • ​Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.
  Meer over tolken en vertalers

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie. Schuldeisers kunnen de lijst opvragen door te mailen naar insolventierecht.breda.zwb@rechtspraak.nl of een brief te sturen naar rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Insolventierecht, postbus 90004, 4800 PA Breda.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

>Alles uitklappen

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over onderwerpen en procedures vindt u op de pagina onderwerpen. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant kunt u contact opnemen.