Laden...

Rechtszaak beginnen tegen een overheidsorganisatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Naar de rechter > Rechtszaak beginnen tegen overheidsorganisatie

Bent u het niet eens met een besluit van een overheidsorganisatie (bestuursorgaan)? Dan kunt u daartegen een rechtszaak beginnen. U bent de eiser in de rechtszaak.

Niet eens met een besluit van een overheidsorganisatie, wat nu?

>Alles uitklappen
 • Hoe maakt u bezwaar tegen het besluit?

  Heeft u een brief met een besluit van een overheidsorganisatie gekregen? Of las u over het besluit in de lokale media of op een overheidswebsite? In de brief of het bericht staat of en hoe u bezwaar kunt maken. Bent u het niet eens met het besluit? Dan moet u eerst tegen het besluit bezwaar maken bij de overheidsorganisatie voordat u in beroep kunt gaan bij de bestuursrechter. Als u bezwaar maakt, legt u aan de overheidsorganisatie uit waarom u het niet eens bent met het besluit.

  Soms kunt u de bezwaarfase overslaan

  U kunt in uw bezwaarschrift aan de overheidsorganisatie voorstellen om de zaak direct aan de rechter voor te leggen. Dit heet ‘rechtstreeks beroep. De bezwaarschriftprocedure wordt dan overgeslagen. U kunt alleen rechtstreeks in beroep als de overheidsorganisatie instemt met uw verzoek.

  U komt door het besluit direct in de problemen, wat nu?

  Heeft u een bezwaarschrift ingediend? En kunt u het besluit op uw bezwaar niet afwachten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de bestuursrechter. Dit is een tijdelijke oplossing.

 • De overheidsorganisatie besluit over uw bezwaar. Is uw bezwaar gedeeltelijk of geheel afgewezen? In de brief met dit besluit leest u:

  • bij welke bestuursrechter u in beroep kunt gaan
  • binnen welke termijn u beroep moet instellen

  U komt door het besluit in de problemen, wat nu?

  Kunt u de uitspraak van de bestuursrechter over uw beroep niet afwachten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de bestuursrechter. Dit is een tijdelijke oplossing.

  Voorbeelden:

  • U vraagt om uitstel van het besluit, tot de uitkomst van uw beroep
  • U vraagt als voorlopige voorziening om een tijdelijke vergunning.
  • U vraagt de rechter alvast of u toch een deel van een (afgewezen) uitkering kunt krijgen, omdat u anders financiële problemen krijgt.

Bestuurszaken

U kunt naar de bestuursrechter als u wilt opkomen tegen een overheidsbesluit. Denk bijvoorbeeld aan besluiten over belastingen (een belastingaanslag), toeslagen of uitkeringen.

Ook tegen een omgevingsvergunning of tegen besluiten in het vreemdelingenrecht, zoals bijvoorbeeld een verblijfsvergunning kunt u naar de bestuursrechter.

 

Advocaat wel of niet verplicht? 

In de meeste procedures tegen een overheidsinstelling (bestuursorgaan) is een advocaat niet verplicht, maar het is wel verstandig deskundig advies te vragen aan een advocaat of een andere juridisch adviseur.

Wat is een bestuursorgaan

In het bestuursrecht wordt er vaak gesproken van bestuursorgaan. Een bestuursorgaan is een organisatie die een overheidstaak uitvoert.

Voorbeelden hiervan zijn het college van B en W van een gemeente, het college van gedeputeerde staten van een provincie, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid of de stichting Autoriteit Financiële Markten.

 

Hoger beroep in een bestuurszaak 

Welk gerecht het hoger beroep behandelt, is afhankelijk van het soort zaak.

Belastingrecht

De 4 gerechtshoven oordelen over belastingzaken in hoger beroep.

Sociale zekerheid

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) behandelt zaken in hoger beroep over studiefinanciering en sociaal zekerheidsrecht.

Economisch bestuursrecht en tuchtrechtspraak

De Rechtbank Rotterdam behandelt zaken op grond van de Mededingingswet, Postwet, Warenwet, Telecommunicatiewet en financiële toezichtwetgeving. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt het hoger beroep in deze zaken. Daarnaast is het CBb belast met tuchtrechtspraak voor accountants en het hoger beroep over de Meststoffenwet.

Overige zaken inclusief vreemdelingenrecht

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoger beroepsrechter in de overige zaken inclusief vreemdelingenzaken.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact