Laden...

Faillissement

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Schulden > Faillissement

Wilt u het faillissement van uzelf of van uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging) aanvragen? Of wilt u als schuldeiser het faillissement van een ander aanvragen? Als aan de voorwaarden is voldaan, kunt u een procedure starten bij de rechter. Alleen voor het aanvragen van het faillissement van een ander is een advocaat verplicht. De procedure valt onder het civiel recht.

Faillissement


Registratie en publicatie faillissementen

Openbaar maken van een faillissement

De griffie van de rechtbank:

  • registreert de uitspraak van een faillissement in het openbare Centraal Insolventieregister (CIR). In het CIR kunt u nagaan of een persoon of organisatie failliet is verklaard.
  • maakt het faillissement bekend in de Staatscourant, met de contactgegevens van de curator erbij. Schuldeisers kunnen zich dan bij hem melden.

U kunt niet achterhalen of een faillissement is aangevraagd. Een indiening van een verzoek tot faillietverklaring bij de rechtbank is geen openbare informatie.

Geen registratie in het CIR gevonden? 

Na de publicatie van de beëindiging van een faillissement in het CIR blijven de gegevens 6 maanden zichtbaar.

Wilt u weten of een persoon of organisatie langer dan 6 maanden geleden in een faillissement verkeerde? Dan kunt u:

  • de persoon of organisatie vragen om een akte non-failliet te overleggen. Hiermee kan de persoon of organisatie aantonen dat het de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement.
  • navraag doen bij de afdeling insolventies van de rechtbank waar de persoon heeft gewoond of de organisatie was gevestigd.

Klacht over een curator

U kunt een brief sturen naar de rechter-commissaris in het faillissement, waarin u uw klacht uitlegt. De rechter-commissaris neemt uw klacht in behandeling. U krijgt hierover bericht.

 

Podcast (21-9-2020) – Failliet of niet? Het werk van de faillissementsrechter

Faillissementsrechter Piet Neijt legt uit wat de rol van de rechter is als een bedrijf of persoon failliet dreigt te gaan, en wat je kunt betekenen voor de betrokkenen. Ook vragen we hem of hij al iets merkt van de economische effecten van de coronacrisis op de zaken die hij behandelt.

Beluister ook de andere podcasts ‘Achter de toga’, gemaakt voor de Week van de Rechtspraak 2020.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen faillissement en schuldsanering (Wsnp)

Het belangrijkste verschil tussen het faillissement en de Wsnp is dat de Wsnp ertoe kan leiden dat de schuldenaar een schone lei krijgt. Lees verder

Wat is de belangrijkste taak van de rechter-commissaris?

De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de boedel.

Wat is de belangrijkste taak van de curator?

De curator probeert zo veel mogelijk opbrengsten te verkrijgen voor de schuldeisers. Hij maakt een overzicht van het vermogen van de schuldenaar, de vorderingen van de schuldeisers en de volgorde van uitbetaling na verkoop van de bezittingen van de schuldenaar.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Bij sommige faillissementsprocedures is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact