Laden...

Ouderlijk gezag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Ouderlijk gezag

Als u het gezag over een kind jonger dan 18 jaar heeft, betekent dit dat u het kind moet opvoeden en verzorgen. Ouders krijgen vaak automatisch het ouderlijk gezag, maar soms is het nodig om gezag aan te vragen bij de rechter. De gezagsprocedures bij de rechter vallen onder het civiel recht. Soms bent u verplicht om een advocaat in te schakelen, soms niet.

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag betekent dat de juridische ouder(s) verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Het gezag kan ook bij iemand anders of een instelling liggen. Die heet dan voogd.

Wetswijziging gezamenlijk gezag door erkenning per 1 januari 2023

Bent u (de ouders van het kind) niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u bij het erkennen van uw kind op of na 1 januari meestal automatisch gezamenlijk gezag. U hoeft het gezag niet langer aan te vragen bij de rechtbank. Meer informatie over automatisch ouderlijk gezag.

 

Wat betekent ouderlijk gezag hebben? 

Wat moet u doen volgens de wet als u het gezag heeft?

 • u verzorgt het kind en voedt het op
 • u draagt de kosten voor het kind
 • u betaalt het levensonderhoud en de studiekosten van een jongere tot 21 jaar 
 • u beheert de spullen en het geld
 • u bent wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld: 

 

Wanneer heeft u automatisch ouderlijk gezag?

Gehuwde of geregistreerde ouders

Gehuwde ouders of ouders met een geregistreerd partnerschap hebben automatisch gezamenlijk gezag over hun kind. Zij hoeven niets te regelen bij de rechtbank.

Ongehuwde of niet-geregistreerde ouders (kind erkend na 1 januari 2023) 

Dan heeft de erkenner meestal automatisch samen met de moeder het gezag over het kind. Als gevolg van gewijzigde wetgeving hoeft het gezamenlijk gezag niet meer door de moeder en de erkenner te worden aangevraagd bij de rechtbank. Lees hieronder welke uitzonderingen gelden voor deze regeling. 

Let op: de gewijzigde wetgeving geldt niet voor (ongeboren) kinderen die zijn erkend vóór 1 januari 2023. Zij vallen onder de oude wetgeving. De ouders moeten het gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank

Weet u niet meer of het kind is erkend voor of na 1 januari 2023? U kunt deze datum terugvinden in een bijlage (de ‘latere vermelding’) bij de geboorteakte van het kind. 


Uitzonderingen automatisch ouderlijk gezag door erkenning

Voor ongehuwde of niet-geregistreerde ouders, van wie het kind is erkend op of na 1 januari 2023, geldt een aantal situaties waarin geen gezamenlijk gezag volgt: 

 

 

Gezag aanvragen

(Gezamenlijk) gezag aanvragen kan op 2 manieren:

 1. Gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen met formulier, zonder advocaat. Als u voldoet aan de voorwaarden, schrijft de griffier van de rechtbank de beslissing in het gezagsregister.

  Deze procedure is bestemd voor:
  • 2 ouders

 2. Gezag aanvragen bij de rechter via de procedure Verzoek gezag. Hierbij is een advocaat verplicht. Ook gelden bepaalde voorwaarden.

  Deze procedure is bestemd voor:
  • gezamenlijk gezag van een ouder en een niet-ouder 
  • gezag door 1 ouder (eenhoofdig gezag)

 

Gezagsregister

In het Gezagsregister staan de beslissingen over het gezag. Het Gezagsregister is openbaar. Iedereen kan een uittreksel uit het Gezagsregister aanvragen. Hoe dat moet, verschilt per rechtbank. Lees meer daarover bij het Gezagsregister.

Staat een kind niet in het register? Dan is er nooit een beslissing over het gezag geweest en hebben in principe 1 of beide ouders volgens de wet automatisch het ouderlijk gezag. 

Afwijkende gezagssituaties 

Let op, de gezagssituatie kan anders zijn dan de informatie op rechtspraak.nl als: 

 • een kind in het buitenland is geboren of in het buitenland heeft gewoond 
 • een rechter in Nederland of in het buitenland een beslissing heeft genomen, waardoor iemand geen gezag meer heeft of juist wel

 

Vraag en antwoord

Hoe krijg ik gezag over mijn kind als ik minderjarig ben?

Bent u de biologische moeder en 16 of 17 jaar? U kunt de rechter vragen om een meerderjarigheidsverklaring. Een minderjarige vader kan geen gezag aanvragen.

Hoe lang duurt de aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)?

Na 2 weken ontvangt u op het adres waar het kind staat ingeschreven van de griffie een uittreksel uit het Gezagsregister. Vanaf dat moment oefent u samen het gezag uit over uw kind.

Wat kost de aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)?

Als u de aanvraag digitaal doet, kost het niets. Doet u de aanvraag per post dan moet u betalen voor bepaalde gemeentelijke documenten.

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.