Veelgestelde vragen bewind

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Bewind > Veelgestelde vragen bewind

Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Als zo'n maatregel alleen over de financiën gaat, is sprake van bewind.

Beschermingsbewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen. De aanvraag- of wijzigingsprocedure voor bewind valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Veelgestelde vragen bewind

 Bewind

>Alles uitklappen
 • Bewind is een beschermingsmaatregel voor een meerderjarige die wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen.
 • Curatele is een zwaardere maatregel dan bewind. De betrokkene wordt handelingsonbekwaam. Hij heeft toestemming nodig om een contract af te sluiten. Hij kan ook geen huwelijk sluiten en verliest het gezag over zijn minderjarige kinderen. De kantonrechter mag geen curatele uitspreken als de minder zware maatregel van bewind en/of mentorschap voldoende is.

 • U kunt de kantonrechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat uw klachten zijn. De rechter beoordeelt of uw klachten gegrond zijn en nodigt u beide mogelijk uit voor een zitting.

 Aanvragen bewind

>Alles uitklappen
 • Bewind kunt u aanvragen als:

  • betrokkene zelf
  • echtgenoot of andere partner
  • familielid tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
  • degene die het gezag uitoefent (bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder)
  • professional, de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt, de officier van justitie of het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene (als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd)
 • U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de bijlagen naar de kantonrechter van de woonplaats van degene voor wie u de maatregel vraagt. Meer over de aanvraagprocedure.

 • U stuurt het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van deze rechtbank.
  Contactgegevens rechtbanken

 • U krijgt zo snel mogelijk bericht van de kantonrechter over uw aanvraag of over uw verzoek om beëindiging van bewind met een uitnodiging voor de zitting bij de rechtbank. Als het bericht voor uw gevoel erg lang uitblijft, dan kunt u contact opnemen met de rechtbank waarnaar u uw aanvraag of verzoek heeft verzonden.
 • Dit verschilt per zaak. Het hangt af van de procedure en of de formulieren volledig en juist zijn ingevuld. Lees meer over de doorlooptijd.

 • Voor het aanvragen (verzoek tot het instellen van de maatregel) betaalt u griffierecht. U kunt een proefberekening van het te betalen griffierecht maken (het te betalen griffierecht voor het aanvragen is hetzelfde als voor het wijzigen of beëindigen van bewind). Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt (het inschakelen van een advocaat is niet verplicht bij het aanvragen van bewind).
 • U betaalt griffierecht voor het aanvragen van de maatregel bewind. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt (het inschakelen van een advocaat is niet verplicht bij het aanvragen van bewind of het verzoek tot benoeming als beschermingsbewindvoerder). U betaalt geen griffierecht voor de benoeming tot beschermingsbewindvoerder (deze kosten zijn bij de aanvraag van bewind inbegrepen) of voor een procedure tot ontslag van een bewindvoerder en daarna het opnieuw benoemen van een beschermingsbewindvoerder.

 Wijzigen van bewind

>Alles uitklappen

 Beëindiging bewind

>Alles uitklappen

 Bewindvoerders algemeen

>Alles uitklappen

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum