Laden...

Verdachte

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bij strafrechtelijke procedure staat beschreven waar u als verdachte mee te maken krijgt in een strafzaak.

 

Naar de rechter

Beslist de officier van justitie dat hij de strafzaak waarin u verdachte bent, aan de rechter voorlegt? U ontvangt dan een dagvaarding. In de dagvaarding staat waarvan u wordt verdacht, wanneer (datum en tijdstip) en waar (locatie) u voor de rechter moet verschijnen.

Zit u nog in voorarrest, dan ontvangt u de dagvaarding op de locatie waar u vastzit. Zit u niet in voorarrest, dan ontvangt u de dagvaarding op het adres waar u staat ingeschreven of dat u heeft opgegeven bij de politie, rechter-commissaris, Koninklijke Marechaussee, FIOD of andere opsporingsinstantie die u (het laatst) heeft verhoord.

 

Advocaat

                   

U zit vast

Als u vastzit heeft u recht op juridische bijstand. Dat betekent dat u een advocaat (raadsman) krijgt toegewezen.

Sinds 1 maart 2017 is deze bijstand niet altijd meer kosteloos. Als u in staat bent een advocaat te betalen en u wordt onherroepelijk veroordeeld, dan kunnen deze kosten op u worden verhaald. De Raad voor Rechtsbijstand regelt de gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland.

U bent op vrije voeten

Heeft u een dagvaarding ontvangen, maar zit u niet vast? U heeft het recht om met een advocaat te overleggen. Afhankelijk van uw inkomen of vermogen moet u de advocaat geheel of gedeeltelijk zelf betalen. Bij de Raad voor Rechtsbijstand kunt u een aanvraag indienen voor gefinancierde rechtshulp.

 

Tolk

Als u de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, mag u om een tolk vragen. U krijgt dan een tolk toegewezen. Daar hoeft u niet voor te betalen. U heeft ook recht op vertaling van de dagvaarding en in een aantal gevallen recht op vertaling van (delen uit) andere processtukken.

 

Informatie

Als verdachte heeft u recht op:

  • informatie over bepaalde essentiële rechten
  • informatie over de verdenking
  • kennisneming van de processtukken

 

Zwijgrecht

Een verdachte heeft het recht om te zwijgen. Stelt de rechter tijdens de strafzitting vragen aan de verdachte, dan hoeft hij geen antwoord te geven.

 

Laatste woord

De verdachte zit tijdens een strafzaak tegenover de rechter. De rechter, de officier van justitie en de advocaat kunnen de verdachte vragen stellen. De verdachte heeft het recht als laatste iets te zeggen. Aan het einde van een strafzitting krijgt de verdachte altijd het laatste woord.

 

Strafrechtelijke procedure

Hoe de strafrechtelijke procedure precies verloopt, hangt af van de situatie en het strafbare feit.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum