Laden...

Taken en verplichtingen niet-professionele bewindvoerder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Bewind > Taken en verplichtingen niet-professionele bewindvoerder

Bij bewind regelt een bewindvoerder de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan.

U vraagt bewindvoering aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Taken en verplichtingen niet-professionele bewindvoerder

Als bewindvoerder beschermt u het bezit van de betrokkene en regelt u zijn geldzaken. Uit welke taken het werk bestaat, verschilt per situatie.

Tip: sla een pdf-formulier op en open het daarna vanaf uw computer. Als u het pdf-formulier opent en invult in de browser, kunt u problemen krijgen bij het opslaan.

 Taken niet-professionele bewindvoerder

>Alles uitklappen
 • Taken die bewindvoerders voor hun betrokkenen uitvoeren zijn onder meer:

  • U controleert of de betrokkene zijn inkomsten ontvangt, zoals loon, pensioen, toeslagen, uitkeringen
  • U betaalt de rekeningen
  • U keert leefgeld uit aan de betrokkene voor zijn dagelijkse uitgaven
  • U doet belastingaangifte
  • U vraagt bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen aan
  • U houdt de inkomsten en uitgaven bij in een administratie
  • Als de betrokkene veel geld heeft, belegt u dit met aandacht en zorg
  • Als de betrokkene schulden heeft, lost u deze af
 • Bezit de betrokkene een huis of een stuk land? Dan registreert u de bewindvoering in het kadaster.
  Heeft de betrokkene een onderneming? Dan registreert u het bewind in het handelsregister (kvk.nl) .

 • De betrokkene vraagt u om toestemming

  De betrokkene mag zonder toestemming geen nieuwe contracten afsluiten. Ook mag hij niet zelfstandig het bezit dat onder bewind staat (bijvoorbeeld zijn huis) verkopen. Hij heeft hiervoor in ieder geval uw toestemming nodig.

  Geeft u geen toestemming en legt de betrokkene zich er niet bij neer? Dan kan de betrokkene per brief toestemming vragen aan de kantonrechter. In de Rechtspraak heet dit vervangende toestemming.

  U vraagt de betrokkene en/of kantonrechter om toestemming

  Als bewindvoerder regelt u de gewone geldzaken. Voor bepaalde dingen heeft u schriftelijke toestemming nodig. Bijvoorbeeld als u het nodig vindt om het huis van de betrokkene te verkopen. Of als u een schenking wilt doen namens de betrokkene.

  U vraagt de toestemming van de betrokkene als hij in staat is om te begrijpen wat u wilt doen. Weigert de betrokkene toestemming te geven? Dan kunt u vervangende toestemming vragen aan de kantonrechter. U bent verplicht toestemming aan de kantonrechter te vragen als de betrokkene niet in staat is om te begrijpen wat u wilt doen, of als u daarover twijfelt.

  Ook in de volgende situaties moet u verplicht toestemming vragen aan de kantonrechter:

  • het doen van uitgaven boven de € 1.500
  • het verkopen van een woning
  • het huren of verhuren van een woning
  • het lenen of uitlenen van geld
  • het doen of aannemen van een schenking
  • het starten van een juridische procedure

  In een machtigingsverzoek toestemming vragen aan de kantonrechter

  Stuur het ingevulde formulier machtigingsverzoek (pdf, 753,1 KB) met bewijsstukken naar de kantonrechter.

  Bewijsstukken uitgaven boven € 1.500

  Voeg onderstaande bijlagen toe bij het formulier machtigingsverzoek:

  • bij grote uitgaven, zoals een nieuwe auto of bed stuurt u een offerte mee
  • zijn er veel uitgaven door een grote verandering, zoals een verhuizing? Dan stuurt u een begroting mee, met offertes waar dat kan. Kleinere uitgaven voor bijvoorbeeld bestek of servies noemt u in een lijst.

  Keurt de kantonrechter de uitgaven goed? Stuur dan bij de eerstvolgende rekening en verantwoording, de bonnen en rekeningen mee.

   

  Stukken verkoop van woning

  Voeg onderstaande bijlagen toe bij het formulier machtigingsverzoek verkoop woning:

  • een brief waarin u duidelijk uitlegt waarom u de woning wilt verkopen. De brief moet duidelijk maken dat en waarom de betrokkene niet terugkeert naar de woning. En is de verkoopprijs lager dan de getaxeerde waarde? Leg dan in de brief uit waarom u de woning toch voor dit bedrag wilt verkopen.
  • de koopovereenkomst, met daarin het voorbehoud van goedkeuring door de kantonrechter.
  • een recent taxatierapport, opgemaakt door een onafhankelijk makelaar.
  • de conceptakte van levering, als deze er is.  

  Heeft u vragen over het machtigingsverzoek? Neem dan contact op met de rechtbank die het bewind controleert.   

 • Is betrokkene erfgenaam? Een erfenis is het totaal aan bezit en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Op de pagina erfenis aanvaarden of verwerpen leest u hoe u namens de betrokkene de nalatenschap zuiver aanvaardt, beneficiair aanvaardt of verwerpt. Ook vindt u er uitleg over de verschillen tussen die mogelijkheden.

 Verantwoorden bij de kantonrechter

>Alles uitklappen
 • De kantonrechter houdt toezicht op uw werk. U moet zich bij hem verantwoorden. De kantonrechter wil dat u de volgende documenten opstelt:

  • de boedelbeschrijving (bij het begin van het bewind)
  • de rekening en verantwoording (jaarlijks)
  • de 5-jaarlijkse evaluatie (in principe elke 5 jaar)
  • de eindrekening en verantwoording (bij het einde van het bewind
 • Na de start van de bewindvoering maakt u een overzicht van:

  • het bezit van de betrokkene
  • de schulden, als deze er zijn
  • een schatting van de maandelijkse inkomsten en uitgaven

  Gebruik hiervoor het formulier boedelbeschrijving. U bespreekt het overzicht met de betrokkene. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar de kantonrechter. Of geef het af bij de informatiebalie van de rechtbank. U bent verplicht om de boedelbeschrijving binnen 4 maanden na de start van het bewind in te dienen.

 • U moet elk jaar laten zien hoe het met de financiën van de betrokkene gaat. Dit doet u met het formulier rekening en verantwoording. Hierin geeft u een overzicht van:

  • de waarde van het bezit
  • de hoogte van de schulden, als deze er zijn
  • de inkomsten en uitgaven
 • Stopt de bewindvoering? Of stopt u als bewindvoerder? Maak dan over de laatste periode een overzicht van:

  • het bezit
  • de inkomsten en uitgaven
  • de schulden als deze er zijn

  Welk formulier gebruikt u?


  Wie moet het formulier ondertekenen?

  • de betrokkene, als hij in staat is om de rekening en verantwoording te begrijpen
  • de tweede bewindvoerder, als deze er is
  • bij ontslag: de opvolgend bewindvoerder
  • bij overlijden van de betrokkene: de erfgenaam/erfgenamen

  Bij akkoord plaatst iedere persoon zijn handtekening. Als iemand niet akkoord gaat, dan moet hij de redenen hiervoor aangeven in een brief. Deze brief doet u als bijlage bij het formulier.


  Opsturen van het formulier

  Het uitgeprinte, ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar de rechtbank die het bewind controleert. Of u geeft het af bij de informatiebalie.

 • De kantonrechter vraagt u eens in de 5 jaar om het formulier vijfjaarlijkse evaluatie in te vullen. U geeft hierin aan hoe het bewind verloopt. Of het nog nodig is, of niet meer voldoet.

 • U bent verplicht de kantonrechter direct te informeren in de volgende situaties:

  • bij overlijden van de betrokkene of de tweede bewindvoerder
  • bij verhuizing door de betrokkene of door u
  • als u uw taken voor lange tijd niet kunt uitvoeren, bijvoorbeeld door ziekte
  • als het bewind niet meer nodig is
  • als het bewind niet voldoende is en u bewind wilt omzetten naar curatele

  Informeer de kantonrechter per brief.

Vergoeding bewindvoerder

Als de rechter u aanstelt als bewindvoerder, kan hij op uw verzoek een beloning vaststellen. De betrokkene betaalt deze aan u. Voor de hoogte van de vergoeding geldt de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (overheid.nl).

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum