Laden...

Wat is bewind?

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Bewind

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Wat is bewind?

Beheer van uw geldzaken

U kunt een periode in uw leven meemaken waarin u niet meer goed voor uw eigen geldzaken kunt zorgen. U heeft bijvoorbeeld schulden die zijn ontstaan in of na een periode van werkloosheid, ziekte of echtscheiding. De rechter kan voor u een bewindvoerder benoemen die u helpt om al uw geldzaken weer op orde te krijgen. U kunt ook beperkt bewind aanvragen, zodat de bewindvoerder niet al uw geldzaken beheert, maar een deel, zoals uw spaargeld of eigen woning. De bewindvoerder kan bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis van u zijn.

Sinds 1 januari 2021 geldt dat in geval van schulden de rechter het bewind alleen voor bepaalde duur mag uitspreken. Bij bewind om een andere reden dan schulden of verkwisting geldt dit in principe niet.

Als uw geldzaken onder bewind komen, kunt u verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel of schaamte voelen doordat u niet meer zelfstandig over uw geldzaken kunt beslissen. Ook vraagt het veel vertrouwen in de bewindvoerder aan wie u uw geldzaken uit handen geeft. Het is goed om te weten dat de rechter via de rekening en verantwoording jaarlijks controleert of uw bewindvoerder uw geldzaken goed beheert. Werkt uw bewindvoerder digitaal? U kunt zien welke verslagen en verzoeken uw bewindvoerder heeft ingediend. Log in Mijn CBM in met uw eigen DigiD.

Bent u al bewindvoerder?


Particuliere bewindvoerder
   

Overstappen op digitaal werken

Maakt u verslagen en verzoeken nu met formulieren die u per post indient bij de rechtbank? Als u wilt, kunt u als particuliere bewindvoerder overstappen op volledig digitaal werken in Mijn CBM. Deze afgeschermde, beveiligde omgeving van de rechtspraak heeft een aantal voordelen. Lees meer over Mijn CBM.

Werkte u al digitaal? Mijn Bewind heet nu Mijn CBM

U kunt inloggen zoals altijd, alleen de naam is veranderd. Mijn CBM is de korte naam voor Mijn Rechtspraak – Curatele, Bewind en Mentorschap. Naast particuliere bewindvoerders hadden ook particuliere curatoren al toegang. Sinds 2 februari 2024 geldt dit ook voor particuliere mentoren.

Naar Mijn CBM (digid.nl)

(U logt in met uw eigen DigiD, niet die van de persoon voor wie u bewindvoerder bent.)

Professionele bewindvoerder

Als professionele bewindvoerder kunt u verslagen en verzoeken op 2 manieren maken en indienen:

Wat is bewind? (video)

 

 

Wat doet de bewindvoerder voor u:

  • de bewindvoerder bepaalt het bedrag waarmee u uw dagelijkse uitgaven zoals boodschappen kunt doen
  • wilt u een grote aan- of verkoop doen van bijvoorbeeld een auto of woning, dan heeft u de goedkeuring van uw bewindvoerder en mogelijk de rechter nodig. Dat geldt ook als u een contract wilt afsluiten. Want deze stappen kunnen gevolgen hebben voor uw geldzaken
  • u blijft handelingsbekwaam; u houdt bijvoorbeeld het gezag over kinderen onder de 18 jaar, mag zelf een testament schrijven en kunt stemmen bij verkiezingen
  • de bewindvoerder kan u voor uw bescherming laten vermelden in het Centraal curatele- en bewindregister (en de rechtbank kan de registratie regelen als u geld verspilt of door schulden in de problemen zit), zodat bedrijven alleen na goedkeuring van uw bewindvoerder contracten met u kunnen aangaan
  • de bewindvoerder vermeldt het bewind in het handelsregister (kvk.nl) als u een onderneming heeft en in het kadaster (kadaster.nl) als u een eigen woning of een stuk land heeft

Welke bewindvoerder?

Particulier bewindvoerder

Bij uw aanvraag van bewind kunt u zelf iemand aanwijzen die u uw geldzaken wilt laten beheren. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis van u die u vertrouwt. Als de rechter oordeelt dat deze persoon geschikt is om dat te doen, benoemt hij deze persoon tot bewindvoerder. Omdat deze persoon niet van beroep bewindvoerder is, wordt hij particulier bewindvoerder genoemd.

U mag ook 2 bewindvoerders voorstellen aan de rechter. Zij kunnen de taken dan samen uitvoeren en ook de taken verdelen. Als het nodig is, kan de rechter een taakverdeling vaststellen.

Lees meer over:

Professionele bewindvoerder

Het kan zijn dat u niemand in uw omgeving kent die geschikt is als uw bewindvoerder. U kunt ook kiezen voor iemand die van beroep bewindvoerder is, een professionele bewindvoerder genoemd. Vraag in uw netwerk of zoek op internet naar aanbieders van bewindvoering in uw regio. Kijk bijvoorbeeld bij de brancheverenigingen voor bewindvoerders NBBI (nbbi.eu) en Horus (horus.nl). Een professionele bewindvoerder moet aan speciale kwaliteitseisen voldoen.

 

Klacht over uw bewindvoerder, andere bewindvoerder of bewind stoppen

Als er eenmaal bewind voor u is en u een klacht over een bewindvoerder heeft, kunt u dit per brief laten weten aan de rechtbank (sector kanton) die uw bewind onder toezicht heeft. De rechter beoordeelt uw klacht en nodigt u en de bewindvoerder mogelijk uit voor een zitting. U kunt het de rechter ook laten weten als u een andere bewindvoerder wilt hebben. U mag de rechter ook vragen het bewind te stoppen. Het hangt van de situatie af of de rechter met uw verzoek akkoord gaat.

 

 

Bewind en/of een andere vorm van hulp?

Naast bewind zijn er andere vormen van hulp mogelijk om uw geldzaken te beheren. Soms is er ook hulp nodig bij het nemen van beslissingen over persoonlijke zorg. U kunt daarvoor tegelijk met bewind ook mentorschap aanvragen.

Welke vormen van hulp zijn er?

 

Wilt u weten welke hulp past bij uw situatie?

 

Bespreek de hulpmogelijkheden ook met familie, vrienden of kennissen. Misschien kunnen zij u helpen een keuze te maken of een rol spelen bij de acties die moeten worden ondernomen.

Volmacht of levenstestament in plaats van bewind?

Het kan zijn dat u iemand een volmacht heeft gegeven om geldzaken voor u te regelen als u dit zelf niet goed meer kunt. Of u heeft een levenstestament waarin u voor zowel uw geldzaken als persoonlijke zorg heeft vastgelegd wie hierover mag beslissen. Een volmacht en een levenstestament kunt u zelf vastleggen. Het kan wel zijn dat banken en verzekeraars alleen volmachten en levenstestamenten erkennen die een notaris heeft gemaakt.

Heeft u in de zelf opgestelde volmacht een specifieke financiële beslissing zoals de verkoop van uw huis niet geregeld? Als u de beslissing als gevolg van bijvoorbeeld dementie niet meer goed kunt overzien of begrijpen, mag de persoon met uw volmacht niet zelf de beslissing voor u nemen. Het is dan noodzakelijk om bewind te regelen, zodat de rechter toezicht houdt. Ook in een situatie waarin de persoon die u in uw volmacht of levenstestament heeft aangewezen zijn werk slecht uitvoert, spreekt de rechter op verzoek bewind uit.

 

Bewind aanvragen

Heeft u besloten dat bewind voor uw situatie het beste past? U kunt bewind zelf aanvragen. Bekijk de tijdlijn om te zien welke stappen u doorloopt.

 

 

Kosten en vergoeding

U betaalt griffierecht voor het aanvragen van bewind. Griffierechten zijn kosten voor de behandeling door de rechter. Lees meer over de griffierechten.

De bewindvoerder kan aan de rechter vragen een vergoeding voor zijn werk te bepalen. Lees meer over de vergoeding.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact